TOEIC Listening 1

Trần Thị Bích Lan, Giảng viên Trường Đại học Thương Mại Hà Nội
4.4 (7 đánh giá)
5142 học viên đăng ký học
NEW HOT
4.4 (7 đánh giá)
5142 học viên đăng ký học
Bạn sẽ học được gì

Qua khóa học Toeic này, bạn sẽ:

 • Nắm vững cấu trúc phần Listening trong bài thi TOEIC;
 • Hệ thống được các kiến thức ngữ pháp thường xuất hiện trong từng phần Listening;
 • Biết các mẹo, các chiến lược để làm bài Listening nhanh và tốt nhất.
Giới thiệu khóa học

Chứng chỉ TOEIC là một tấm "thẻ thông hành" để nhiều người có thể:

 • Tốt nghiệp đại học, sử dụng cho đầu vào/ đầu ra các cấp học cao hơn
 • Tìm kiếm một công việc tốt
 • Thăng tiến trong sự nghiệp

Tuy nhiên, với không ít người, học TOEIC hay kỳ thi TOEIC thật sự là một nỗi lo lắng. Đặc biệt là phần Listening với số lượng lên đến 100 câu. Với kỹ năng nghe chưa thật tốt, làm sao bạn có thể hoàn thành trọn vẹn phần này trong vòng 45 phút?

Duy nhất tại Kyna.vn, khóa học TOEIC Listening 1 được thiết kế sinh động, gần gũi, bám sát đề thi thực tế sẽ giúp bạn có được những kiến thức và kỹ năng cần thiết để vượt qua phần Listening an toàn.

Khóa học TOEIC Listening 1 được hướng dẫn bởi cô Trần Thị Bích Lan, giảng viên trường Đại học Thương mại Hà Nội, người có gần 20 năm giảng dạy tiếng Anh luyện thi các chứng chỉ quốc tế và đã giúp hàng ngàn học viên có phương pháp học TOEIC hiệu quả.

Qua khóa học Toeic này, bạn sẽ:

 • Nắm vững cấu trúc phần Listening trong bài thi TOEIC;
 • Hệ thống được các kiến thức ngữ pháp thường xuất hiện trong từng phần Listening;
 • Biết các mẹo, các chiến lược để làm bài Listening nhanh và tốt nhất.

Tham gia ngay khóa học và nếu có thể, hoàn thiện phần Listenting của bạn qua khóa TOEIC Listening 2 kế tiếp để tự tin chinh phục bài thi TOEIC với điểm số cao nhất, bạn nhé!

Nội dung khóa học

 • Part I - Phần 1: BASIC POINTS FOR TEST TAKING

  • Bài 01: CONTENT WORDS AND FUNCTION WORDS
  • Bài 02: BASIC GRAMMAR - Tenses
  • Bài 03: BASIC GRAMMAR - Voices
  • Bài 04: Tổng kết
  • Bài 05: GENERAL TIPS FOR PART 1 - Tip 1: Similar-sounding words as distracters
  • Bài 06: GENERAL TIPS FOR PART 1 - Tip 2 &3: Homonyms as distracters and multiple-meaning words as distracters
  • Bài 07: GENERAL TIPS FOR PART 1 - Tip 4: Identifying the right answer
  • Bài 08: GENERAL TIPS FOR PART 1 - Tip 5: Identifying the wrong answer
 • Part I - Phần 2: STRATEGIES FOR DEALING WITH DIFFERENT TYPES OF QUESTIONS IN PART 1

  • Bài 09: Identifying photographs based on locations
  • Bài 10: Identifying photographs based on actions
  • Bài 11: Identifying photographs based on situations
  • Bài 12: Tổng kết
  • Bài 13: Identifying photographs based on the number of people
  • Bài 14: Identifying photographs based on the existence of objects / scenes
 • Part II - Phần 1: GENERAL TIPS FOR PART 2

  • Bài 15: GENERAL TIPS FOR PART 2 - Tip 1, 2, 3, 4 &5
  • Bài 16: GENERAL TIPS FOR PART 2 - Tip 6, 7, 8, 9 &10
 • Part II - Phần 2: STRATEGIES FOR DEALING WITH DIFFERENT TYPES OF QUESTIONS IN PART 2

  • Bài 17: Information questions - Who/Whom -
  • Bài 18: Information questions - Whose/Where/When -
  • Bài 19: Information questions - What/Which/Why -
  • Bài 20: Information questions - How -
  • Bài 21: YES - NO questions
  • Bài 22: Other question types and statements - Tag questions & Choice question -
  • Bài 23: Other question types and statements - Indirect (embedded) questions &Statements -
  • Bài 24: Other question types and statements - Requests / Offers / Invitations / Suggestions / Asking for permission
 • Part III - Phần 1: GENERAL TIPS FOR PART 3

  • Bài 25: GENERAL TIPS FOR PART 3 - Tip 1: Skim the questions and the 4 choices to pick out the key words to predict the context and identify the question type
  • Bài 26: GENERAL TIPS FOR PART 3 - Tip 2: Pay attention to the subject of the question
  • Bài 27: GENERAL TIPS FOR PART 3 - Tip 3: Imagine the setting of the conversation and who is speaking
  • Bài 28: GENERAL TIPS FOR PART 3 - Tip 4: Options using the same or family words or part of the conversation in the recording may be distracters
  • Bài 29: GENERAL TIPS FOR PART 3 - Tip 5: Listen carefully to the first part of each conversation
  • Bài 30: GENERAL TIPS FOR PART 3 - Tip 6: Pay attention to the information provided after conjunctions (but, however, actually, in fact, as a matter of fact, in that case, so, unfortunately, consequently...)
  • Bài 31: GENERAL TIPS FOR PART 3 - Tip 7: Practice listening to complex sentences
  • Bài 32: GENERAL TIPS FOR PART 3 - Tip 8: Practice listening to paraphrases
 • Part III - Phần 2: STRATEGIES FOR DEALING WITH DIFFERENT TYPES OF QUESTIONS IN PART 3

  • Bài 33: Overview questions - Questions about topics or purposes &Questions about occupations
  • Bài 34: Overview questions - Questions about locations &Activity questions
  • Bài 35: Detail questions - Who / When / Where -
  • Bài 36: Detail questions - What / How / Why / Which -
  • Bài 37: Inference questions
 • Part IV - Phần 1: GENERAL TIPS FOR PART 4

  • Bài 38: GENERAL TIPS FOR PART 4 - Tip 1, 2 &3
  • Bài 39: GENERAL TIPS FOR PART 4 - Tip 4, 5, 6 &7
 • Part IV - Phần 2: STRATEGIES FOR DEALING WITH DIFFERENT TYPES OF QUESTIONS IN PART 4

  • Bài 40: Overview questions
  • Bài 41: Detail questions - What / Why / Who -
  • Bài 42: Detail questions - How / When / Where -
  • Bài 43: Inference questions
  • Đánh giá và góp ý khóa học
  • Các khóa học liên quan

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Nội dung khóa học

 • Part I - Phần 1: BASIC POINTS FOR TEST TAKING

  • Bài 01: CONTENT WORDS AND FUNCTION WORDS
  • Bài 02: BASIC GRAMMAR - Tenses
  • Bài 03: BASIC GRAMMAR - Voices
  • Bài 04: Tổng kết
  • Bài 05: GENERAL TIPS FOR PART 1 - Tip 1: Similar-sounding words as distracters
  • Bài 06: GENERAL TIPS FOR PART 1 - Tip 2 &3: Homonyms as distracters and multiple-meaning words as distracters
  • Bài 07: GENERAL TIPS FOR PART 1 - Tip 4: Identifying the right answer
  • Bài 08: GENERAL TIPS FOR PART 1 - Tip 5: Identifying the wrong answer
 • Part I - Phần 2: STRATEGIES FOR DEALING WITH DIFFERENT TYPES OF QUESTIONS IN PART 1

  • Bài 09: Identifying photographs based on locations
  • Bài 10: Identifying photographs based on actions
  • Bài 11: Identifying photographs based on situations
  • Bài 12: Tổng kết
  • Bài 13: Identifying photographs based on the number of people
  • Bài 14: Identifying photographs based on the existence of objects / scenes
 • Part II - Phần 1: GENERAL TIPS FOR PART 2

  • Bài 15: GENERAL TIPS FOR PART 2 - Tip 1, 2, 3, 4 &5
  • Bài 16: GENERAL TIPS FOR PART 2 - Tip 6, 7, 8, 9 &10
 • Part II - Phần 2: STRATEGIES FOR DEALING WITH DIFFERENT TYPES OF QUESTIONS IN PART 2

  • Bài 17: Information questions - Who/Whom -
  • Bài 18: Information questions - Whose/Where/When -
  • Bài 19: Information questions - What/Which/Why -
  • Bài 20: Information questions - How -
  • Bài 21: YES - NO questions
  • Bài 22: Other question types and statements - Tag questions & Choice question -
  • Bài 23: Other question types and statements - Indirect (embedded) questions &Statements -
  • Bài 24: Other question types and statements - Requests / Offers / Invitations / Suggestions / Asking for permission
 • Part III - Phần 1: GENERAL TIPS FOR PART 3

  • Bài 25: GENERAL TIPS FOR PART 3 - Tip 1: Skim the questions and the 4 choices to pick out the key words to predict the context and identify the question type
  • Bài 26: GENERAL TIPS FOR PART 3 - Tip 2: Pay attention to the subject of the question
  • Bài 27: GENERAL TIPS FOR PART 3 - Tip 3: Imagine the setting of the conversation and who is speaking
  • Bài 28: GENERAL TIPS FOR PART 3 - Tip 4: Options using the same or family words or part of the conversation in the recording may be distracters
  • Bài 29: GENERAL TIPS FOR PART 3 - Tip 5: Listen carefully to the first part of each conversation
  • Bài 30: GENERAL TIPS FOR PART 3 - Tip 6: Pay attention to the information provided after conjunctions (but, however, actually, in fact, as a matter of fact, in that case, so, unfortunately, consequently...)
  • Bài 31: GENERAL TIPS FOR PART 3 - Tip 7: Practice listening to complex sentences
  • Bài 32: GENERAL TIPS FOR PART 3 - Tip 8: Practice listening to paraphrases
 • Part III - Phần 2: STRATEGIES FOR DEALING WITH DIFFERENT TYPES OF QUESTIONS IN PART 3

  • Bài 33: Overview questions - Questions about topics or purposes &Questions about occupations
  • Bài 34: Overview questions - Questions about locations &Activity questions
  • Bài 35: Detail questions - Who / When / Where -
  • Bài 36: Detail questions - What / How / Why / Which -
  • Bài 37: Inference questions
 • Part IV - Phần 1: GENERAL TIPS FOR PART 4

  • Bài 38: GENERAL TIPS FOR PART 4 - Tip 1, 2 &3
  • Bài 39: GENERAL TIPS FOR PART 4 - Tip 4, 5, 6 &7
 • Part IV - Phần 2: STRATEGIES FOR DEALING WITH DIFFERENT TYPES OF QUESTIONS IN PART 4

  • Bài 40: Overview questions
  • Bài 41: Detail questions - What / Why / Who -
  • Bài 42: Detail questions - How / When / Where -
  • Bài 43: Inference questions
  • Đánh giá và góp ý khóa học
  • Các khóa học liên quan

Combo có khóa học này

Chinh phục TOEIC 450+
Chinh phục TOEIC 450+
 • Khóa học: 5 khóa
 • Giảng viên: 1 chuyên gia
 • Cấp chứng nhận hoàn thành
400.000 ₫
Học phí: 400.000 ₫

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Thông tin giảng viên

 • Trần Thị Bích Lan
  Trần Thị Bích Lan
  Giảng viên Trường Đại học Thương Mại Hà Nội
 • Trần Thị Bích Lan Giảng viên Trường Đại học Thương Mại Hà Nội
  XEM THÊM THÔNG TIN

  - Thạc sĩ Ngôn ngữ học ứng dụng 

  - Có kinh nghiệm gần 20 năm giảng dạy tiếng anh luyện thi chứng chỉ quốc tế TOEFL, TOEIC, IELTS. Có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh thương mại

  Chứng chỉ TOEIC là một tấm "thẻ thông hành" để nhiều người có thể:

  • Tốt nghiệp đại học, sử dụng cho đầu vào/ đầu ra các cấp học cao hơn
  • Tìm kiếm một công việc tốt
  • Thăng tiến trong sự nghiệp

  Tuy nhiên, với không ít người, học TOEIC hay kỳ thi TOEIC thật sự là một nỗi lo lắng. Đặc biệt là phần Listening với số lượng lên đến 100 câu. Với kỹ năng nghe chưa thật tốt, làm sao bạn có thể hoàn thành trọn vẹn phần này trong vòng 45 phút?

  Duy nhất tại Kyna.vn, khóa học TOEIC Listening 1 được thiết kế sinh động, gần gũi, bám sát đề thi thực tế sẽ giúp bạn có được những kiến thức và kỹ năng cần thiết để vượt qua phần Listening an toàn.

  Khóa học TOEIC Listening 1 được hướng dẫn bởi cô Trần Thị Bích Lan, giảng viên trường Đại học Thương mại Hà Nội, người có gần 20 năm giảng dạy tiếng Anh luyện thi các chứng chỉ quốc tế và đã giúp hàng ngàn học viên có phương pháp học TOEIC hiệu quả.

  Qua khóa học Toeic này, bạn sẽ:

  • Nắm vững cấu trúc phần Listening trong bài thi TOEIC;
  • Hệ thống được các kiến thức ngữ pháp thường xuất hiện trong từng phần Listening;
  • Biết các mẹo, các chiến lược để làm bài Listening nhanh và tốt nhất.

  Tham gia ngay khóa học và nếu có thể, hoàn thiện phần Listenting của bạn qua khóa TOEIC Listening 2 kế tiếp để tự tin chinh phục bài thi TOEIC với điểm số cao nhất, bạn nhé!

ĐÁNH GIÁ

 • 7 lượt đánh giá
 • 4.4
  • 5 sao
  • 4
  • 4 sao
  • 2
  • 3 sao
  • 1
  • 2 sao
  • 0
  • 1 sao
  • 0

Đánh giá của bạn

Để đánh giá khóa học, bạn cần đăng nhập Kyna.vn và là học viên của khóa này.

BÌNH LUẬN FACEBOOK

 • 7 lượt đánh giá
 • 4.4
  • 5 sao
  • 4
  • 4 sao
  • 2
  • 3 sao
  • 1
  • 2 sao
  • 0
  • 1 sao
  • 0

Đánh giá của bạn

Để đánh giá khóa học, bạn cần đăng nhập Kyna.vn và là học viên của khóa này.

0 Khóa học

Kyna.vn

Góp ý cho Kyna.vn-

Số điện thoại*
Email*

Bạn có sẵn sàng giới thiệu Kyna.vn với người thân và bạn bè?

Bạn có góp ý gì về phiên bản mới của Kyna.vn?

GÓP Ý

Góp ý cho Kyna.vn-

Cảm ơn bạn đã đóng góp ý kiến cho Kyna. Chúc bạn một ngày học tập và làm việc nhiều năng lượng.