Tiếng Hoa cho người mới bắt đầu 1

Nguyễn Minh Thúy, Giảng viên trường ĐH KHXH & NV TP.HCM
4.6 (74 đánh giá)
13400 học viên đăng ký học
NEW HOT
4.6 (74 đánh giá)
13400 học viên đăng ký học
Bạn sẽ học được gì

Khóa học tiếng Hoa dưới sự dẫn dắt của giảng viên Nguyễn Minh Thúy, trải qua 10 phần học, bạn sẽ nắm vững cách học tiếng Hoa hiệu quả với các nội dung chính sau đây:

 • Toàn bộ về khẩu ngữ, cách phát âm của tiếng Hoa
 • Viết chính xác các từ trong tiếng Hoa
 • Tự giới thiệu bản thân bằng tiếng Hoa
 • Giao tiếp với mọi người bằng những câu quen thuộc trong đời sống hằng ngày
Giới thiệu khóa học

Kyna.vn thực hiện khóa học tiếng Hoa cho người mới bắt đầu 1 - nhằm đáp ứng nhu cầu học và tìm hiểu về tiếng Hoa của học viên.

Có thể nói, để nói được tiếng Hoa là cả một chặng đường khổ học vì mỗi từ có thể được phát âm theo 4 cách và người mới học bao giờ cũng gặp vấn đề trong cách phân biệt các ngữ điệu. 

Bạn có thể vượt qua những khó khăn đó, nhanh chóng và dễ dàng hơn trong việc chinh phục tiếng Hoa cùng khóa học này. Khóa học dành cho học viên ở mức sơ cấp - mới bắt đầu làm quen với tiếng Hoa và muốn học tiếng Hoa từ những bước cơ bản đầu tiên. Đây sẽ là nền tảng để bạn phát triển hơn khả năng tiếng Hoa của mình ở một mức độ cao hơn trong tương lai.

Khóa học tiếng Hoa dưới sự dẫn dắt của giảng viên Nguyễn Minh Thúy, trải qua 10 phần học, bạn sẽ nắm vững cách học tiếng Hoa hiệu quả với các nội dung chính sau đây:

 • Toàn bộ về khẩu ngữ, cách phát âm của tiếng Hoa
 • Viết chính xác các từ trong tiếng Hoa
 • Tự giới thiệu bản thân bằng tiếng Hoa
 • Giao tiếp với mọi người bằng những câu quen thuộc trong đời sống hằng ngày

Nếu học tiếng Hoa và chinh phục tiếng Hoa là mục tiêu của bạn, hãy khám phá khóa học tiếng Hoa cho người mới bắt đầu ngay hôm nay.

Đặc biệt, với những bạn muốn nâng cao hơn nữa kỹ năng sử dụng tiếng Hoa của mình, tham gia ngay khóa học Tiếng Hoa cho người mới bắt đầu 2

Nội dung khóa học

 • Phần 1: Bài 1 - Ngữ pháp cơ bản trong chào hỏi

  • Bài 1.1: Thanh mẫu - Vận mẫu
  • Bài 1.2: Thanh điệu
  • Bài 1.3: Lưu ý khi ghép âm khi đọc
  • Bài 1.4: Từ mới
  • Bài 1.5 Thực hành viết chữ
  • Bài 1.6 Quy tắc viết bút thuận
  • Bài 1.7 Cách viết
  • Bài 1.8 Mẫu câu
  • Bài 1.9: Đàm thoại
  • Trắc nghiệm 1
 • Phần 2: Bài 2 - Bạn có khỏe không ?

  • Bài 2.1 Ngữ âm
  • Bài 2.2 Ghép âm
  • Bài 2.3 Từ mới
  • Bài 2.4a: Mẫu câu
  • Bài 2.4b: Đàm thoại
  • Bài 2.5 Bài tập
  • Trắc nghiệm 2
 • Phần 3: Bài 3 - Bạn làm việc có bận rộn lắm không ?

  • Bài 3.1 Ngữ âm
  • Bài 3.2 Từ mới
  • Bài 3.3a Mẫu câu
  • Bài 3.3b Đàm thoại
  • Bài 3.4 Bài tập
  • Trắc nghiệm 3
 • Phần 4: Bài 4 - Hỏi họ tên như thế nào ?

  • Bài 4.1 Từ mới
  • Bài 4.2 Hỏi về tên họ
  • Bài 4.3 Lượng từ và động từ
  • Bài 4.4a Mẫu câu
  • Bài 4.4b Đàm thoại
  • Bài 4.5 Luyện tập ngữ âm
  • Trắc nghiệm 4
 • Phần 5: Bài 5 - Tôi xin được giới thiệu về bản thân.

  • Bài 5.1 Từ mới
  • Bài 5.2 Ngữ pháp
  • Bài 5.3a Mẫu câu
  • Bài 5.3b Đàm thoại
  • Bài 5.4 Bài tập
  • Trắc nghiệm 5
 • Phần 6: Bài 6 - Chủ đề về thứ, ngày, tháng, năm

  • Bài 6.1a Từ mới
  • Bài 6.1b Ngữ pháp
  • Bài 6.2a Mẫu câu
  • Bài 6.2b Đàm thoại
  • Bài 6.3 Bài tập
  • Trắc nghiệm 6
 • Phần 7: Bài 7 - Hỏi thăm về gia đình

  • Bài 7.1 Từ mới
  • Bài 7.2 Một số từ cần chú ý
  • Bài 7.3 Ngữ pháp
  • Bài 7.4a Mẫu câu
  • Bài 7.4b Đàm thoại
  • Bài 7.5 Bài tập
  • Trắc nghiệm 7
 • Phần 8: Bài 8 - Chủ đề nói về thời gian

  • Bài 8.1a Từ mới
  • Bài 8.1b Ngữ pháp
  • Bài 8.2a Mẫu câu
  • Bài 8.2b Đàm thoại
  • Bài 8.3 Bài tập
  • Trắc nghiệm 8
 • Phần 9: Bài 9 - Chủ đề anh sống ở đâu?

  • Bài 9.1 Từ mới
  • Bài 9.2 Chú giải và liên từ
  • Bài 9.3a Mẫu câu
  • Bài 9.3b Đàm thoại
  • Bài 9.4 Bài tập
  • Trắc nghiệm 9
 • Phần 10: Bài 10 - Chủ đề hỏi đường đi

  • Bài 10.1 Từ mới
  • Bài 10.2 Câu nghi vấn
  • Bài 10.3a Mẫu câu
  • Bài 10.3b Đàm thoại
  • Bài 10.4 Bài tập
  • Trắc nghiệm 10
  • Đánh giá góp ý cho khóa học
  • Các khóa học có liên quan đén khóa học
  • Bài tiểu luận cuối khóa học

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Nội dung khóa học

 • Phần 1: Bài 1 - Ngữ pháp cơ bản trong chào hỏi

  • Bài 1.1: Thanh mẫu - Vận mẫu
  • Bài 1.2: Thanh điệu
  • Bài 1.3: Lưu ý khi ghép âm khi đọc
  • Bài 1.4: Từ mới
  • Bài 1.5 Thực hành viết chữ
  • Bài 1.6 Quy tắc viết bút thuận
  • Bài 1.7 Cách viết
  • Bài 1.8 Mẫu câu
  • Bài 1.9: Đàm thoại
  • Trắc nghiệm 1
 • Phần 2: Bài 2 - Bạn có khỏe không ?

  • Bài 2.1 Ngữ âm
  • Bài 2.2 Ghép âm
  • Bài 2.3 Từ mới
  • Bài 2.4a: Mẫu câu
  • Bài 2.4b: Đàm thoại
  • Bài 2.5 Bài tập
  • Trắc nghiệm 2
 • Phần 3: Bài 3 - Bạn làm việc có bận rộn lắm không ?

  • Bài 3.1 Ngữ âm
  • Bài 3.2 Từ mới
  • Bài 3.3a Mẫu câu
  • Bài 3.3b Đàm thoại
  • Bài 3.4 Bài tập
  • Trắc nghiệm 3
 • Phần 4: Bài 4 - Hỏi họ tên như thế nào ?

  • Bài 4.1 Từ mới
  • Bài 4.2 Hỏi về tên họ
  • Bài 4.3 Lượng từ và động từ
  • Bài 4.4a Mẫu câu
  • Bài 4.4b Đàm thoại
  • Bài 4.5 Luyện tập ngữ âm
  • Trắc nghiệm 4
 • Phần 5: Bài 5 - Tôi xin được giới thiệu về bản thân.

  • Bài 5.1 Từ mới
  • Bài 5.2 Ngữ pháp
  • Bài 5.3a Mẫu câu
  • Bài 5.3b Đàm thoại
  • Bài 5.4 Bài tập
  • Trắc nghiệm 5
 • Phần 6: Bài 6 - Chủ đề về thứ, ngày, tháng, năm

  • Bài 6.1a Từ mới
  • Bài 6.1b Ngữ pháp
  • Bài 6.2a Mẫu câu
  • Bài 6.2b Đàm thoại
  • Bài 6.3 Bài tập
  • Trắc nghiệm 6
 • Phần 7: Bài 7 - Hỏi thăm về gia đình

  • Bài 7.1 Từ mới
  • Bài 7.2 Một số từ cần chú ý
  • Bài 7.3 Ngữ pháp
  • Bài 7.4a Mẫu câu
  • Bài 7.4b Đàm thoại
  • Bài 7.5 Bài tập
  • Trắc nghiệm 7
 • Phần 8: Bài 8 - Chủ đề nói về thời gian

  • Bài 8.1a Từ mới
  • Bài 8.1b Ngữ pháp
  • Bài 8.2a Mẫu câu
  • Bài 8.2b Đàm thoại
  • Bài 8.3 Bài tập
  • Trắc nghiệm 8
 • Phần 9: Bài 9 - Chủ đề anh sống ở đâu?

  • Bài 9.1 Từ mới
  • Bài 9.2 Chú giải và liên từ
  • Bài 9.3a Mẫu câu
  • Bài 9.3b Đàm thoại
  • Bài 9.4 Bài tập
  • Trắc nghiệm 9
 • Phần 10: Bài 10 - Chủ đề hỏi đường đi

  • Bài 10.1 Từ mới
  • Bài 10.2 Câu nghi vấn
  • Bài 10.3a Mẫu câu
  • Bài 10.3b Đàm thoại
  • Bài 10.4 Bài tập
  • Trắc nghiệm 10
  • Đánh giá góp ý cho khóa học
  • Các khóa học có liên quan đén khóa học
  • Bài tiểu luận cuối khóa học

Combo có khóa học này

Tiếng Hoa cho người mới bắt đầu
Tiếng Hoa cho người mới bắt đầu
 • Khóa học: 4 khóa
 • Giảng viên: 1 chuyên gia
 • Cấp chứng nhận hoàn thành
399.000 ₫
Học phí: 399.000 ₫

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Thông tin giảng viên

 • Nguyễn Minh Thúy
  Nguyễn Minh Thúy
  Giảng viên trường ĐH KHXH & NV TP.HCM
 • Nguyễn Minh Thúy Giảng viên trường ĐH KHXH & NV TP.HCM
  XEM THÊM THÔNG TIN

  - Công tác tại Khoa Ngữ văn Trung Quốc trường Đại học KHXH & NV TP.HCM từ 1995 đến nay.

  - Chuyên ngành: Tiếng Hán hiện đại

  Được đào tạo:
  - Hệ cử nhân khoa Trung văn trường Đại học Sư Phạm TP.HCM (khoá 1990 - 1995)
  - Thạc sĩ ngành Ngôn ngữ học so sánh trường ĐHKHXH & NV TP.HCM (1999 - 2003)

  Kyna.vn thực hiện khóa học tiếng Hoa cho người mới bắt đầu 1 - nhằm đáp ứng nhu cầu học và tìm hiểu về tiếng Hoa của học viên.

  Có thể nói, để nói được tiếng Hoa là cả một chặng đường khổ học vì mỗi từ có thể được phát âm theo 4 cách và người mới học bao giờ cũng gặp vấn đề trong cách phân biệt các ngữ điệu. 

  Bạn có thể vượt qua những khó khăn đó, nhanh chóng và dễ dàng hơn trong việc chinh phục tiếng Hoa cùng khóa học này. Khóa học dành cho học viên ở mức sơ cấp - mới bắt đầu làm quen với tiếng Hoa và muốn học tiếng Hoa từ những bước cơ bản đầu tiên. Đây sẽ là nền tảng để bạn phát triển hơn khả năng tiếng Hoa của mình ở một mức độ cao hơn trong tương lai.

  Khóa học tiếng Hoa dưới sự dẫn dắt của giảng viên Nguyễn Minh Thúy, trải qua 10 phần học, bạn sẽ nắm vững cách học tiếng Hoa hiệu quả với các nội dung chính sau đây:

  • Toàn bộ về khẩu ngữ, cách phát âm của tiếng Hoa
  • Viết chính xác các từ trong tiếng Hoa
  • Tự giới thiệu bản thân bằng tiếng Hoa
  • Giao tiếp với mọi người bằng những câu quen thuộc trong đời sống hằng ngày

  Nếu học tiếng Hoa và chinh phục tiếng Hoa là mục tiêu của bạn, hãy khám phá khóa học tiếng Hoa cho người mới bắt đầu ngay hôm nay.

  Đặc biệt, với những bạn muốn nâng cao hơn nữa kỹ năng sử dụng tiếng Hoa của mình, tham gia ngay khóa học Tiếng Hoa cho người mới bắt đầu 2

ĐÁNH GIÁ

 • 74 lượt đánh giá
 • 4.6
  • 5 sao
  • 54
  • 4 sao
  • 14
  • 3 sao
  • 6
  • 2 sao
  • 0
  • 1 sao
  • 0

Đánh giá của bạn

Để đánh giá khóa học, bạn cần đăng nhập Kyna.vn và là học viên của khóa này.

BÌNH LUẬN FACEBOOK

 • 74 lượt đánh giá
 • 4.6
  • 5 sao
  • 54
  • 4 sao
  • 14
  • 3 sao
  • 6
  • 2 sao
  • 0
  • 1 sao
  • 0

Đánh giá của bạn

Để đánh giá khóa học, bạn cần đăng nhập Kyna.vn và là học viên của khóa này.

0 Khóa học

Kyna.vn

Góp ý cho Kyna.vn-

Số điện thoại*
Email*

Bạn có sẵn sàng giới thiệu Kyna.vn với người thân và bạn bè?

Bạn có góp ý gì về phiên bản mới của Kyna.vn?

GÓP Ý

Góp ý cho Kyna.vn-

Cảm ơn bạn đã đóng góp ý kiến cho Kyna. Chúc bạn một ngày học tập và làm việc nhiều năng lượng.