Lọc kết quả
7 Kết quả tìm kiếm từ khóa

' kỹ năng thuyết trình'

 • Bộ 3 kỹ năng mềm cơ bản cho sinh viên mới ra trường

  Khóa học combo
  • 299.000đ
  26
  học viên
  2
  chuyên gia
  299.000đ
  594.000đ
 •  Bộ 6 kỹ năng làm việc cần thiết dành cho sinh viên

  Khóa học combo
  • 599.000đ
  15
  học viên
  6
  chuyên gia
  599.000đ
  1.288.000đ
 • Bộ kỹ năng bán hàng và CSKH chuyên nghiệp

  Khóa học combo
  • 700.000đ
  258
  học viên
  3
  chuyên gia
  700.000đ
  1.287.000đ
 • Rèn luyện kỹ năng thuyết trình chuyên nghiệp và ấn tượng

  Khóa học combo
  • 500.000đ
  247
  học viên
  1
  chuyên gia
  500.000đ
  792.000đ
 • Bộ 3 kỹ năng giao tiếp và gây ảnh hưởng - Gói Chuyên nghiệp

  Khóa học combo
  • 799.000đ
  734
  học viên
  5
  chuyên gia
  799.000đ
  1.588.000đ
 • Bộ 3 kỹ năng giao tiếp và gây ảnh hưởng - Gói nâng cao

  Khóa học combo
  • 450.000đ
  308
  học viên
  3
  chuyên gia
  450.000đ
  594.000đ
 • Kỹ năng dành cho sinh viên mới ra trường

  Khóa học combo
  • 500.000đ
  232
  học viên
  5
  chuyên gia
  500.000đ
  990.000đ

Các danh mục khác phù hợp

Khóa học Kỹ Năng Thuyết Trình trước đám đông