Lọc kết quả
9 Kết quả tìm kiếm từ khóa

'Bán hàng'

 • Bí quyết trở thành Best Seller ngành bảo hiểm nhân thọ

  Khóa học combo
  • 549.000đ
  237
  học viên
  1
  chuyên gia
  549.000đ
  849.000đ
 • Bộ kỹ năng bán hàng và CSKH chuyên nghiệp

  Khóa học combo
  • 700.000đ
  256
  học viên
  3
  chuyên gia
  700.000đ
  1.287.000đ
 • Bộ khóa học PR , truyền thông và tổ chức sự kiện chuyên nghiệp

  Khóa học combo
  • 800.000đ
  156
  học viên
  6
  chuyên gia
  800.000đ
  2.286.000đ
 • Giải pháp kinh doanh nhà hàng, cafe thành công

  Khóa học combo
  • 800.000đ
  132
  học viên
  4
  chuyên gia
  800.000đ
  1.144.000đ
 • Rèn luyện kỹ năng thuyết trình chuyên nghiệp và ấn tượng

  Khóa học combo
  • 500.000đ
  246
  học viên
  1
  chuyên gia
  500.000đ
  792.000đ
 • Bí quyết trở thành Chiến binh Sales

  Khóa học combo
  • 500.000đ
  363
  học viên
  1
  chuyên gia
  500.000đ
  594.000đ
 • Bộ 3 kỹ năng giao tiếp và gây ảnh hưởng - Gói Chuyên nghiệp

  Khóa học combo
  • 799.000đ
  734
  học viên
  5
  chuyên gia
  799.000đ
  1.588.000đ
 • Bộ 3 kỹ năng giao tiếp và gây ảnh hưởng - Gói nâng cao

  Khóa học combo
  • 450.000đ
  308
  học viên
  3
  chuyên gia
  450.000đ
  594.000đ
 • Kỹ năng dành cho sinh viên mới ra trường

  Khóa học combo
  • 500.000đ
  232
  học viên
  5
  chuyên gia
  500.000đ
  990.000đ

Các danh mục khác phù hợp