Powerpoint chinh phục Lòng người

Nguyễn Thành Giáp, Sáng lập thuyettrinhvideo.com
5 (1 đánh giá)
719 học viên đăng ký học
NEW HOT
5 (1 đánh giá)
719 học viên đăng ký học
Bạn sẽ học được gì

Bạn hoàn toàn có thể tự tin sở hữu những kỹ năng soạn thảo bài thuyết trình sáng tạo, độc đáo qua 6 phần hướng dẫn chi tiết nhất về Powerpoint:

 • Phần 1: Thiết lập căn bản
 • Phần 2: Định dạng và trang trí
 • Phần 3: Bố cục
 • Phần 4: Hiệu ứng
 • Phần 5: Trình chiếu
 • Phần 6: Thực hành
Giới thiệu khóa học

Bạn có từng nghĩ mình sẽ dựng video bằng chương trình Powerpoint không!?

Nghe hơi khó tin, nhưng bạn cần biết Powerpoint làm được nhiều hơn việc trình chiếu các slide nội dung.

Bạn có thể tích hợp, cắt ghép hình ảnh, âm thanh, video. Chỉ với vài cú click chuột, bạn có thể sắp xếp ngay ngắn các nội dung trên Slide của mình. Đồng thời, còn có khả năng hô biến slide bằng những chủ đề có sẵn.

Bạn có thể sử dụng các phím tắt, cách nhấn mạnh nội dung, ghép lời tường thuật, xuất bản thành video hay các định dạng phổ biến khác. Áp dụng tư duy thiết kế để biến đổi văn bản thành Slide của một số dạng thông tin phổ biến, như dạng thời gian - quá trình, dạng bảng biểu, biểu đồ, dạng định nghĩa khái niệm.

Bạn sẽ thấy sự vượt trội của Powerpoint so với các phần mềm khác về sự đơn giản, tốc độ cao và linh hoạt trong việc diễn đạt ý tưởng.

Bạn hoàn toàn có thể tự tin sở hữu những kỹ năng soạn thảo bài thuyết trình sáng tạo, độc đáo qua 6 phần hướng dẫn chi tiết nhất về Powerpoint:

 • Phần 1: Thiết lập căn bản
 • Phần 2: Định dạng và trang trí
 • Phần 3: Bố cục
 • Phần 4: Hiệu ứng
 • Phần 5: Trình chiếu
 • Phần 6: Thực hành

Nội dung khóa học

 • Phần 1. Thiết lập căn bản

  • Bài 1: Khởi động powerpoint 2013
  • Bài 2: Các khung làm việc cơ bản
  • Bài 3: Vẽ hình 1 - Thao tác sơ lược
  • Bài 4: Vẽ hình 2 - Tinh chỉnh hình vẽ
  • Bài 5: Vẽ hình 3 - Merge Shapes
  • Bài 6: Văn bản 1 - Những thiết lập
  • Bài 7: Văn bản 2 - Dùng phông chữ tiếng Việt đẹp
  • Bài 8: Văn bản 3 - Thiết lập cho khối văn bản
  • Bài 9: Hình ảnh
  • Bài 10: Audio video
  • Bài 11: Bảng biểu
  • Bài 12: Biểu đồ 1 - Khối tạo nhập dữ liệu thiết lập biểu đồ thanh
  • Bài 13: Biểu đồ 2 - Biểu đồ tròn
  • Bài 14: SmartArt Graphics
  • Bài 15: Những đối tượng căn bản khác
 • Phần 2. Định dạng & Trang trí

  • Bài 16: Những điểm chung
  • Bài 17: No fill Solid fill
  • Bài 18: Gradient Fill
  • Bài 19: Picture or texture fill
  • Bài 20: Pattern Fill Slide Background Fill
  • Bài 21: Line – Định dạng viền
  • Bài 22: Đổ bóng tạo phần chiếu tạo ánh sáng làm mờ cảnh
  • Bài 23: thiết lập 3D và xoay 3D
  • Bài 24: Kích thước và chi tiết khác
  • Bài 25: Hình ảnh vào loại bỏ nền
  • Bài 26: Hình ảnh Màu sắc độ sáng tương phản định dạng nghệ thuật
  • Bài 27: Hình ảnh Kiểu dáng cắt cúp và lồng ảnh
  • Bài 28: SmartArt Word Art Copy và Set Default Format
  • Bài 29: Biểu đồ bảng Audio và Video
 • Phần 3. Bố cục

  • Bài 30: Chế độ kết dính và đường lưới
  • Bài 31: Chế độc kết dính đặc biệt Connections
  • Bài 32: Nhóm và phân ra nhóm
  • Bài 33: Cân chỉnh đối tượng 1
  • Bài 34: Cân chỉnh đối tượng 2
  • Bài 35: Selection pane Trật tự hiển thị đối tượng
  • Bài 36: Theme Ap dựng và chỉnh sửa chủ đề
  • Bài 37: Slide Master Những thiết lập căn bản
  • Bài 38: Slide Master Cách hiển thị và áp dụng
  • Bài 39: Slide Master Tinh chỉnh chi tiết hơn
  • Bài 40: Slide size
  • Bài 41: Copy Paste
  • Bài 42: Sections – phân chia bố cục toàn bộ slide
 • Phần 4. Hiệu ứng

  • Bài 43: Transitions - Hiệu ứng chuyển tiếp slide
  • Bài 44: Animations 1 - Những thiết lập đầu tiên
  • Bài 45: Animations 2 - Thay đổi trật tự hiệu ứng khái niệm chuỗi hiệu ứng
  • Bài 46: Animations 3 - Duration và Delay
  • Bài 47: Animations 4 Chuỗi hiệu ứng tự động và đổi lệnh
  • Bài 48: Văn bản Tách từ và chữ cái
  • Bài 49: Văn bản - Tách dòng và trật tự từ ưu tiên
  • Bài 50: Văn bản - Hiệu ứng cho văn bản – P1
  • Bài 51: Văn bản - Hiệu ứng cho văn bản – P2
  • Bài 52: Hiêu ứng cho hình vẽ
  • Bài 53: Hiệu ứng cho biểu đồ smart art
  • Bài 54: Hiệu ứng cho video audio
  • Bài 55: Hiệu ứng di chuyển
  • Bài 56: Vài lưu ý nhỏ về hiệu ứng
  • Bài 57: Trigger On click
  • Bài 58: Làm câu hỏi trắc nghiệm
  • Bài 59: Game ô chữ
  • Bài 60: Trigger On Bookmark
  • Bài 61: Tạo chú thích theo từng cảnh trên Video
 • Phần 5. Trình chiếu

  • Bài 62: Trật tự trình chiếu các slide
  • Bài 63: Chèn liên kết và sự kiện di chuột
  • Bài 64: Tô sáng nội dung trình chiếu tùy biến nét vẽ
  • Bài 65: Trình chiếu tự động ghép lỗi tường thuật và con trỏ chuột
  • Bài 66: Một số thiết lập khi trình chiếu
  • Bài 67: Xuất ảnh lấy các tài nguyên gốc từ file Powerpoint
  • Bài 68: Xuất video bảo mật và tùy chọn xuất bản khác
  • Bài 69: Các bước thiết kế slide
  • Bài 70: Slide tiêu đề
  • Bài 71: Dạng bảng biểu
  • Bài 72: Dạng biểu đồ
  • Bài 73: Dạng thời gian
  • Bài 74: Dạng định nghĩa khái niệm dạng khác
 • Phần 6. Thực hành

  • Bài 75: Hiệu ứng phóng to thu nhỏ
  • Bài 76: Hiệu ứng Xoa
  • Bài 77: Thiêt lập tâm cho đối tượng
  • Bài 78: Thiết kế Slide liền mạch
  • Bài 79: Đồng hồ kim
  • Bài 80: Đồng hồ số
  • Bài 81: Đồng hồ nước
  • Bài 82: Bắn gạch
  • Bài 83: Chuyển slide ấn tượng 1
  • Bài 84: Chuyển slide ấn tượng 2
  • Bài 85: Làm nổi bật đối tượng
  • Bài 86: Tận dụng phế phẩm
  • Bài 87: Nhân đối tượng theo hàng lối
  • Bài 88: Nhân đối tượng ngẫu nhiên
  • Bài 89: Biểu đồ động
  • Bài 90: Ô mô tẩy vết bẩn
  • Bài 91: Học tiếng anh
  • Đánh giá góp ý cho khóa học
  • Các khóa học có liên quan

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Nội dung khóa học

 • Phần 1. Thiết lập căn bản

  • Bài 1: Khởi động powerpoint 2013
  • Bài 2: Các khung làm việc cơ bản
  • Bài 3: Vẽ hình 1 - Thao tác sơ lược
  • Bài 4: Vẽ hình 2 - Tinh chỉnh hình vẽ
  • Bài 5: Vẽ hình 3 - Merge Shapes
  • Bài 6: Văn bản 1 - Những thiết lập
  • Bài 7: Văn bản 2 - Dùng phông chữ tiếng Việt đẹp
  • Bài 8: Văn bản 3 - Thiết lập cho khối văn bản
  • Bài 9: Hình ảnh
  • Bài 10: Audio video
  • Bài 11: Bảng biểu
  • Bài 12: Biểu đồ 1 - Khối tạo nhập dữ liệu thiết lập biểu đồ thanh
  • Bài 13: Biểu đồ 2 - Biểu đồ tròn
  • Bài 14: SmartArt Graphics
  • Bài 15: Những đối tượng căn bản khác
 • Phần 2. Định dạng & Trang trí

  • Bài 16: Những điểm chung
  • Bài 17: No fill Solid fill
  • Bài 18: Gradient Fill
  • Bài 19: Picture or texture fill
  • Bài 20: Pattern Fill Slide Background Fill
  • Bài 21: Line – Định dạng viền
  • Bài 22: Đổ bóng tạo phần chiếu tạo ánh sáng làm mờ cảnh
  • Bài 23: thiết lập 3D và xoay 3D
  • Bài 24: Kích thước và chi tiết khác
  • Bài 25: Hình ảnh vào loại bỏ nền
  • Bài 26: Hình ảnh Màu sắc độ sáng tương phản định dạng nghệ thuật
  • Bài 27: Hình ảnh Kiểu dáng cắt cúp và lồng ảnh
  • Bài 28: SmartArt Word Art Copy và Set Default Format
  • Bài 29: Biểu đồ bảng Audio và Video
 • Phần 3. Bố cục

  • Bài 30: Chế độ kết dính và đường lưới
  • Bài 31: Chế độc kết dính đặc biệt Connections
  • Bài 32: Nhóm và phân ra nhóm
  • Bài 33: Cân chỉnh đối tượng 1
  • Bài 34: Cân chỉnh đối tượng 2
  • Bài 35: Selection pane Trật tự hiển thị đối tượng
  • Bài 36: Theme Ap dựng và chỉnh sửa chủ đề
  • Bài 37: Slide Master Những thiết lập căn bản
  • Bài 38: Slide Master Cách hiển thị và áp dụng
  • Bài 39: Slide Master Tinh chỉnh chi tiết hơn
  • Bài 40: Slide size
  • Bài 41: Copy Paste
  • Bài 42: Sections – phân chia bố cục toàn bộ slide
 • Phần 4. Hiệu ứng

  • Bài 43: Transitions - Hiệu ứng chuyển tiếp slide
  • Bài 44: Animations 1 - Những thiết lập đầu tiên
  • Bài 45: Animations 2 - Thay đổi trật tự hiệu ứng khái niệm chuỗi hiệu ứng
  • Bài 46: Animations 3 - Duration và Delay
  • Bài 47: Animations 4 Chuỗi hiệu ứng tự động và đổi lệnh
  • Bài 48: Văn bản Tách từ và chữ cái
  • Bài 49: Văn bản - Tách dòng và trật tự từ ưu tiên
  • Bài 50: Văn bản - Hiệu ứng cho văn bản – P1
  • Bài 51: Văn bản - Hiệu ứng cho văn bản – P2
  • Bài 52: Hiêu ứng cho hình vẽ
  • Bài 53: Hiệu ứng cho biểu đồ smart art
  • Bài 54: Hiệu ứng cho video audio
  • Bài 55: Hiệu ứng di chuyển
  • Bài 56: Vài lưu ý nhỏ về hiệu ứng
  • Bài 57: Trigger On click
  • Bài 58: Làm câu hỏi trắc nghiệm
  • Bài 59: Game ô chữ
  • Bài 60: Trigger On Bookmark
  • Bài 61: Tạo chú thích theo từng cảnh trên Video
 • Phần 5. Trình chiếu

  • Bài 62: Trật tự trình chiếu các slide
  • Bài 63: Chèn liên kết và sự kiện di chuột
  • Bài 64: Tô sáng nội dung trình chiếu tùy biến nét vẽ
  • Bài 65: Trình chiếu tự động ghép lỗi tường thuật và con trỏ chuột
  • Bài 66: Một số thiết lập khi trình chiếu
  • Bài 67: Xuất ảnh lấy các tài nguyên gốc từ file Powerpoint
  • Bài 68: Xuất video bảo mật và tùy chọn xuất bản khác
  • Bài 69: Các bước thiết kế slide
  • Bài 70: Slide tiêu đề
  • Bài 71: Dạng bảng biểu
  • Bài 72: Dạng biểu đồ
  • Bài 73: Dạng thời gian
  • Bài 74: Dạng định nghĩa khái niệm dạng khác
 • Phần 6. Thực hành

  • Bài 75: Hiệu ứng phóng to thu nhỏ
  • Bài 76: Hiệu ứng Xoa
  • Bài 77: Thiêt lập tâm cho đối tượng
  • Bài 78: Thiết kế Slide liền mạch
  • Bài 79: Đồng hồ kim
  • Bài 80: Đồng hồ số
  • Bài 81: Đồng hồ nước
  • Bài 82: Bắn gạch
  • Bài 83: Chuyển slide ấn tượng 1
  • Bài 84: Chuyển slide ấn tượng 2
  • Bài 85: Làm nổi bật đối tượng
  • Bài 86: Tận dụng phế phẩm
  • Bài 87: Nhân đối tượng theo hàng lối
  • Bài 88: Nhân đối tượng ngẫu nhiên
  • Bài 89: Biểu đồ động
  • Bài 90: Ô mô tẩy vết bẩn
  • Bài 91: Học tiếng anh
  • Đánh giá góp ý cho khóa học
  • Các khóa học có liên quan

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Thông tin giảng viên

 • Nguyễn Thành Giáp
  Nguyễn Thành Giáp
  Sáng lập thuyettrinhvideo.com
 • Nguyễn Thành Giáp Sáng lập thuyettrinhvideo.com
  XEM THÊM THÔNG TIN

  Với niềm say mê đặc biệt PowerPoint và hơn bốn năm kinh nghiệm giảng dạy, thiết kế slide, xây dựng video. Kể từ 2012 tới nay anh Nguyễn Thành Giáp - Sáng lập thuyettrinhvideo.com đã sáng tạo ra rất nhiều những sản phẩm độc đáo, khác lạ chỉ từ PowerPoint.

  Nổi bật trong số đó là Khóa học "PowerPoint chinh phục lòng người" - bao gồm 91 video hoàn chỉnh hợp nhất về Powerpoint 2013. Được đúc rút từ những kinh nghiệm thực tế trong quá trình làm việc với rất nhiều Doanh nghiệp, Giảng viên, Học sinh, sinh viên trên khắp cả nước. Và đặc biệt là được dựng hoàn toàn bằng PowerPoint.

  Cho tới nay, đã có hơn 1000 khách hàng tham gia chương trình học (trong đó có cả những giáo viên đạt giải quốc gia về bài giảng điện tử) với rất nhiều những cảm ơn ghi nhận, những lời phản hồi tích cực.

  Một sản phẩm độc đáo khác là Bộ công cụ Zeboom. Với zeboom bạn có thể tạo được rất nhiều hiệu ứng thú vị, gây ấn tượng trình diễn mạnh. Thậm chí bạn còn có thể dễ dàng tạo ra các Game show ngay trên PowerPoint mà không cần phải nỗ lực hay phải biết về lập trình, công nghệ. Nhờ sự đơn giản, hiệu quả này mà hiện tại, Zeboom đang được nhiều người dùng đánh giá là chất lượng và khác biệt so với tất cả những plugin khác về PowerPoint có thể tìm thấy trên internet.

  Bạn có từng nghĩ mình sẽ dựng video bằng chương trình Powerpoint không!?

  Nghe hơi khó tin, nhưng bạn cần biết Powerpoint làm được nhiều hơn việc trình chiếu các slide nội dung.

  Bạn có thể tích hợp, cắt ghép hình ảnh, âm thanh, video. Chỉ với vài cú click chuột, bạn có thể sắp xếp ngay ngắn các nội dung trên Slide của mình. Đồng thời, còn có khả năng hô biến slide bằng những chủ đề có sẵn.

  Bạn có thể sử dụng các phím tắt, cách nhấn mạnh nội dung, ghép lời tường thuật, xuất bản thành video hay các định dạng phổ biến khác. Áp dụng tư duy thiết kế để biến đổi văn bản thành Slide của một số dạng thông tin phổ biến, như dạng thời gian - quá trình, dạng bảng biểu, biểu đồ, dạng định nghĩa khái niệm.

  Bạn sẽ thấy sự vượt trội của Powerpoint so với các phần mềm khác về sự đơn giản, tốc độ cao và linh hoạt trong việc diễn đạt ý tưởng.

  Bạn hoàn toàn có thể tự tin sở hữu những kỹ năng soạn thảo bài thuyết trình sáng tạo, độc đáo qua 6 phần hướng dẫn chi tiết nhất về Powerpoint:

  • Phần 1: Thiết lập căn bản
  • Phần 2: Định dạng và trang trí
  • Phần 3: Bố cục
  • Phần 4: Hiệu ứng
  • Phần 5: Trình chiếu
  • Phần 6: Thực hành

ĐÁNH GIÁ

 • 1 lượt đánh giá
 • 5
  • 5 sao
  • 1
  • 4 sao
  • 0
  • 3 sao
  • 0
  • 2 sao
  • 0
  • 1 sao
  • 0

Đánh giá của bạn

Để đánh giá khóa học, bạn cần đăng nhập Kyna.vn và là học viên của khóa này.

BÌNH LUẬN FACEBOOK

 • 1 lượt đánh giá
 • 5
  • 5 sao
  • 1
  • 4 sao
  • 0
  • 3 sao
  • 0
  • 2 sao
  • 0
  • 1 sao
  • 0

Đánh giá của bạn

Để đánh giá khóa học, bạn cần đăng nhập Kyna.vn và là học viên của khóa này.

0 Khóa học

Kyna.vn

Góp ý cho Kyna.vn-

Số điện thoại*
Email*

Bạn có sẵn sàng giới thiệu Kyna.vn với người thân và bạn bè?

Bạn có góp ý gì về phiên bản mới của Kyna.vn?

GÓP Ý

Góp ý cho Kyna.vn-

Cảm ơn bạn đã đóng góp ý kiến cho Kyna. Chúc bạn một ngày học tập và làm việc nhiều năng lượng.