Phân tích báo cáo tài chính cơ bản đến nâng cao

Lê Hoài Ân, CFA Charter Holder, MBA
4.6 (48 đánh giá)
1709 học viên đăng ký học
NEW HOT
4.6 (48 đánh giá)
1709 học viên đăng ký học
Bạn sẽ học được gì

· Hiểu rõ khái niệm và vai trò của các chỉ số tài chính trong báo cáo

· Tường tận các quy trình kế toán để làm báo cáo tài chính

· Nắm vững kiến thức về phân tích các loại báo cáo tài chính

· Phân biệt các loại báo cáo tài chính trong bộ báo cáo doanh nghiệp

Giới thiệu khóa học

Bạn có đang gặp khó khăn với các bản báo cáo phân tích tài chính? Dù làm lâu năm nhưng sự nhạy cảm với các con số và kỹ năng phân tích chính xác tất cả không phải là việc đơn giản có thể học ngay.

      · Phải nắm được những vấn đề tài chính – kinh doanh hiện tại.

      · Biến con số thành thực trạng lợi nhuận, rủi ro doanh nghiệp đã, sắp và đang đối mặt.

Vậy những ai cần phải học khóa học Phân tích tài chính cơ bản đến nâng cao?

      · Sinh viên mới ra trường trong ngành tài chính hoặc khác ngành.

      · Chuyên viên phân tích tài chính quỹ đầu tư hoặc tài chính cá nhân

      · Nhân viên phòng ban kế toán, hoặc phòng tài chính

      · Chủ đầu tư tài chính (nhà đất, chứng khoán,…)

Tham gia ngay với Giảng viên, Th.S. Lê Hoài Ân – CFA Charter Holder trong khóa học phân tích tài chính từ cơ bản đến nâng cao Online, do Kyna.vn biên tập & sản xuất.

Học cách phân tích tài chính với giáo trình trọng tâm, chi tiết nhưng đơn giản trong 30 bài học:

      · Hiểu rõ khái niệm và vai trò quan trọng khi phân tích báo cáo tài chính

      · Phân biệt các loại báo cáo tài chính trong bộ báo cáo doanh nghiệp

      · Nắm được cơ bản về phân tích Kế toán: bảng cân đối kế toán, các phương pháp hạch toán, chi tiết số liệu,…

      · Nắm được các bước phân tích các loại báo cáo tài chính trong doanh nghiệp ( doanh thu, hiệu quả kinh doanh, nguồn lưu động vốn,…)

      · Nắm vững và có thể liên kết các bản báo cáo thành một báo cáo tài chính tổng hợp về tình hình kinh doanh – vấn đề sắp đối mặt của doanh nghiệp

Còn chờ gì nữa? Đăng ký học ngay.

Nội dung khóa học

 • PHẦN MỞ ĐẦU

  • Bài Mở đầu
 • PHẦN I: ỨNG DỤNG CỦA PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

  • Bài 1: Khái niệm phân tích báo cáo tài chính
  • Bài 2: Vai trò của phân tích báo cáo tài chính
  • Bài 3: Phân loại báo cáo tài chính
 • PHẦN II: CÁC THÀNH PHẦN CỦA BÁO CÁO TÀI CHÍNH

  • Bài 4: Ý nghĩa của báo cáo kết quả kinh doanh
  • Bài 5: Các chỉ tiêu trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
  • Bài 6: Khái niệm & Kết cấu Bảng cân đối kế toán
  • Bài 7: Các chỉ tiêu trong Bảng cân đối kế toán
  • Bài 8: Ý nghĩa của tiền và báo cáo lưu chuyển tiền tệ
  • Bài 9: Phân loại lưu chuyển tiền tệ - Các dòng lưu chuyển tiền tệ
 • PHẦN III: NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

  • Bài 10: Các khái niệm cơ bản về kế toán
  • Bài 11: Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp
  • Bài 12: Cách hạch toán theo bút toán kép
  • Bài 13: Cách xây dựng báo cáo tài chính
 • PHẦN IV: HƯỚNG DẪN ĐỌC HIỂU VÀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

  • Bài 14: Phân tích bảng kết quả kinh doanh
  • Bài 15: Phân tích khái quát kết quả kinh doanh
  • Bài 16: Phân tích sự thay đổi của doanh thu thuần
  • Bài 17: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh chính
  • Bài 18: Phân tích tồng quát cơ cấu bảng cân đối kế toán
  • Bài 19: Phân tích khái quát cơ cấu tài sản và nguồn vốn
  • Bài 20: Phân tích vốn lưu động và nguồn hình thành vốn lưu động
  • Bài 21: Phân tích chu kỳ vốn lưu động
  • Bài 22: Mối quan hệ giữa các báo cáo trên báo cáo tài chính
  • Bài 23: Mối quan hệ giữa các dòng lưu chuyển tiền tệ
  • Bài 24: Nội dung phân tích lưu chuyển tiền tệ
  • Bài 25: Phân tích hệ số khả năng thanh toán
  • Bài 26: Phân tích hệ số cơ cấu nợ và vốn chủ sở hữu
  • Bài 27: Phân tích hệ số hiệu suất hoạt động
  • Bài 28: Phân tích hệ số khả năng sinh lời
  • Bài 29: Các hệ số liên quan đến giá thị trường
 • PHẦN KẾT THÚC

  • Bài Tổng kết
  • Tiểu luận cuối khóa
  • Đánh giá, góp ý khóa học
  • Các khóa học liên quan

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Nội dung khóa học

 • PHẦN MỞ ĐẦU

  • Bài Mở đầu
 • PHẦN I: ỨNG DỤNG CỦA PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

  • Bài 1: Khái niệm phân tích báo cáo tài chính
  • Bài 2: Vai trò của phân tích báo cáo tài chính
  • Bài 3: Phân loại báo cáo tài chính
 • PHẦN II: CÁC THÀNH PHẦN CỦA BÁO CÁO TÀI CHÍNH

  • Bài 4: Ý nghĩa của báo cáo kết quả kinh doanh
  • Bài 5: Các chỉ tiêu trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
  • Bài 6: Khái niệm & Kết cấu Bảng cân đối kế toán
  • Bài 7: Các chỉ tiêu trong Bảng cân đối kế toán
  • Bài 8: Ý nghĩa của tiền và báo cáo lưu chuyển tiền tệ
  • Bài 9: Phân loại lưu chuyển tiền tệ - Các dòng lưu chuyển tiền tệ
 • PHẦN III: NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

  • Bài 10: Các khái niệm cơ bản về kế toán
  • Bài 11: Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp
  • Bài 12: Cách hạch toán theo bút toán kép
  • Bài 13: Cách xây dựng báo cáo tài chính
 • PHẦN IV: HƯỚNG DẪN ĐỌC HIỂU VÀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

  • Bài 14: Phân tích bảng kết quả kinh doanh
  • Bài 15: Phân tích khái quát kết quả kinh doanh
  • Bài 16: Phân tích sự thay đổi của doanh thu thuần
  • Bài 17: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh chính
  • Bài 18: Phân tích tồng quát cơ cấu bảng cân đối kế toán
  • Bài 19: Phân tích khái quát cơ cấu tài sản và nguồn vốn
  • Bài 20: Phân tích vốn lưu động và nguồn hình thành vốn lưu động
  • Bài 21: Phân tích chu kỳ vốn lưu động
  • Bài 22: Mối quan hệ giữa các báo cáo trên báo cáo tài chính
  • Bài 23: Mối quan hệ giữa các dòng lưu chuyển tiền tệ
  • Bài 24: Nội dung phân tích lưu chuyển tiền tệ
  • Bài 25: Phân tích hệ số khả năng thanh toán
  • Bài 26: Phân tích hệ số cơ cấu nợ và vốn chủ sở hữu
  • Bài 27: Phân tích hệ số hiệu suất hoạt động
  • Bài 28: Phân tích hệ số khả năng sinh lời
  • Bài 29: Các hệ số liên quan đến giá thị trường
 • PHẦN KẾT THÚC

  • Bài Tổng kết
  • Tiểu luận cuối khóa
  • Đánh giá, góp ý khóa học
  • Các khóa học liên quan

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Thông tin giảng viên

 • Lê Hoài Ân
  Lê Hoài Ân
  CFA Charter Holder, MBA
 • Lê Hoài Ân CFA Charter Holder, MBA
  XEM THÊM THÔNG TIN

  Học vấn:

     - Thạc sỹ Tài chính Ngân hàng – Trường ĐH Khoa học và Nghệ thuật ứng dụng Northwest, Thụy Sỹ

  Kinh nghiệm:

     - 11/2010 – nay: Giảng viên ngành Tài chính – Ngân hàng trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh

     - 09/2013 – nay: Chuyên viên phân tích tài chính cấp cao – Quỹ đầu tư Phoenix Capital

     - 09/2014 – nay: Giám đốc Chương trình CFA, Trung tâm đào tạo FGate

  Chứng chỉ, bằng cấp:

     - CFA Charter Holder, Hiệp hội CFA Thái Lan

  Khác:

     - Thành viên Chương trình CFA quốc tế

     - Tham gia các chương trình tình nguyện của hiệp hội CFA toàn cầu

   

  Bạn có đang gặp khó khăn với các bản báo cáo phân tích tài chính? Dù làm lâu năm nhưng sự nhạy cảm với các con số và kỹ năng phân tích chính xác tất cả không phải là việc đơn giản có thể học ngay.

        · Phải nắm được những vấn đề tài chính – kinh doanh hiện tại.

        · Biến con số thành thực trạng lợi nhuận, rủi ro doanh nghiệp đã, sắp và đang đối mặt.

  Vậy những ai cần phải học khóa học Phân tích tài chính cơ bản đến nâng cao?

        · Sinh viên mới ra trường trong ngành tài chính hoặc khác ngành.

        · Chuyên viên phân tích tài chính quỹ đầu tư hoặc tài chính cá nhân

        · Nhân viên phòng ban kế toán, hoặc phòng tài chính

        · Chủ đầu tư tài chính (nhà đất, chứng khoán,…)

  Tham gia ngay với Giảng viên, Th.S. Lê Hoài Ân – CFA Charter Holder trong khóa học phân tích tài chính từ cơ bản đến nâng cao Online, do Kyna.vn biên tập & sản xuất.

  Học cách phân tích tài chính với giáo trình trọng tâm, chi tiết nhưng đơn giản trong 30 bài học:

        · Hiểu rõ khái niệm và vai trò quan trọng khi phân tích báo cáo tài chính

        · Phân biệt các loại báo cáo tài chính trong bộ báo cáo doanh nghiệp

        · Nắm được cơ bản về phân tích Kế toán: bảng cân đối kế toán, các phương pháp hạch toán, chi tiết số liệu,…

        · Nắm được các bước phân tích các loại báo cáo tài chính trong doanh nghiệp ( doanh thu, hiệu quả kinh doanh, nguồn lưu động vốn,…)

        · Nắm vững và có thể liên kết các bản báo cáo thành một báo cáo tài chính tổng hợp về tình hình kinh doanh – vấn đề sắp đối mặt của doanh nghiệp

  Còn chờ gì nữa? Đăng ký học ngay.

ĐÁNH GIÁ

 • 48 lượt đánh giá
 • 4.6
  • 5 sao
  • 30
  • 4 sao
  • 15
  • 3 sao
  • 3
  • 2 sao
  • 0
  • 1 sao
  • 0

Đánh giá của bạn

Để đánh giá khóa học, bạn cần đăng nhập Kyna.vn và là học viên của khóa này.

BÌNH LUẬN FACEBOOK

 • 48 lượt đánh giá
 • 4.6
  • 5 sao
  • 30
  • 4 sao
  • 15
  • 3 sao
  • 3
  • 2 sao
  • 0
  • 1 sao
  • 0

Đánh giá của bạn

Để đánh giá khóa học, bạn cần đăng nhập Kyna.vn và là học viên của khóa này.

0 Khóa học

Kyna.vn

Góp ý cho Kyna.vn-

Số điện thoại*
Email*

Bạn có sẵn sàng giới thiệu Kyna.vn với người thân và bạn bè?

Bạn có góp ý gì về phiên bản mới của Kyna.vn?

GÓP Ý

Góp ý cho Kyna.vn-

Cảm ơn bạn đã đóng góp ý kiến cho Kyna. Chúc bạn một ngày học tập và làm việc nhiều năng lượng.