Bộ khóa học Facebook Marketing toàn diện
Thạc sỹ/Giảng viên PHAN ANH

Thạc sỹ/Giảng viên PHAN ANH

Trên 7 năm làm Giảng viên/Cố vấn đào tạo Online Marketing cho các tập đoàn lớn.

Xem thêm
 • BỘ KHÓA HỌC

  A-Z
  facebook
  MARKETING

 • KHÓA HỌC BAO GỒM:

  Các vấn đề Facebook Marketing cơ bản.

  Quảng cáo Facebook Marketing nâng cao.

  Chiến lược bán hàng qua Facebook cá nhân.