Tiến độ ra mắt chương trình KynaEnglish và giá dự kiến

 

Tiến độ ra mắt của các chương trình như sau: Các cấp độ Starters, Movers và Flyers sẽ được cập nhật sớm theo tiến độ học của trẻ. Giá bán của chương trình sẽ được điều chỉnh khi có các cấp độ mới được cập nhật. Đối với các học viên đã mua trước thời điểm cập nhật sẽ được cập nhật hoàn toàn miễn phí.

  

Sau đó, hàng năm, các chương trình được cập nhật thường xuyên theo thay đổi của Cambridge cũng như dựa trên đề thi hàng năm.  

 

Giá dự kiến:

-Giá hiện tại: VNĐ 499.000

-Giá sau khi cập nhật Movers: VNĐ 599.000

-Giá sau khi cập nhật Flyers: VNĐ 699.000

 

 

Không tìm thấy câu hỏi hướng dẫn phù hợp?

Góp ý cho Kyna.vn-

Số điện thoại*
Email*

Bạn có sẵn sàng giới thiệu Kyna.vn với người thân và bạn bè?

Bạn có góp ý gì về phiên bản mới của Kyna.vn?

GÓP Ý

Góp ý cho Kyna.vn-

Cảm ơn bạn đã đóng góp ý kiến cho Kyna. Chúc bạn một ngày học tập và làm việc nhiều năng lượng.