Nội quy chương trình "Kỹ năng mềm toàn diện cho người đi làm"

Chương trình "Kỹ năng mềm toàn diện cho người đi làm" là một chương trình gồm 8 buổi tương tác trực tiếp với giảng viên (qua online) và 8 video khóa học kỹ năng cần thiết cho người đi làm. Nội dung các các chuyên đề học:

  • Chuyên đề 1: Kỹ năng quản lý thời gian, làm việc tập trung
  • Chuyên đề 2: Luyện ngữ điệu tiếng Anh chuẩn
  • Chuyên đề 3: Kỹ năng giao tiếp cho người hướng nội
  • Chuyên đề 4: Kỹ năng thuyết trình tự tin, hiệu quả
  • Chuyên đề 5: Kỹ năng tư duy logic và phản biện
  • Chuyên đề 6: Lập mục tiêu cuộc đời và sống có ý nghĩa
  • Chuyên đề 7: Kỹ năng thương lượng, thuyết phục
  • Chuyên đề 8: Làm chủ cảm xúc trong mọi hoàn cảnh

Nội dung chương trình: https://kyna.vn/p/nhom-khoa-hoc/ky-nang-mem-toan-dien-cho-nguoi-di-lam

Đang cập nhật thêm.

Không tìm thấy câu hỏi hướng dẫn phù hợp?

Góp ý cho Kyna.vn-

Số điện thoại*
Email*

Bạn có sẵn sàng giới thiệu Kyna.vn với người thân và bạn bè?

Bạn có góp ý gì về phiên bản mới của Kyna.vn?

GÓP Ý

Góp ý cho Kyna.vn-

Cảm ơn bạn đã đóng góp ý kiến cho Kyna. Chúc bạn một ngày học tập và làm việc nhiều năng lượng.