Hướng dẫn download

  • Thiết bị iOS
  • Thiết bị Android

Vào App Store, tìm từ khóa Kyna sau đó nhấn nút “NHẬN”“CÀI ĐẶT” ứng dụng