Kyna.vn

Mẫu quảng cáo

Các mẫu quảng cáo về các sản phẩm của Kyna.vn nên:

Chú trọng kỹ về nội dung quảng cáo thể hiện được:
  • Tại sao bạn phải học chương trình này?
  • Chương trình này có lợi ích, điểm khác biệt gì?
  • Yếu tố mang tính quyết định bao gồm chương trình khuyến mãi, chương trình hoàn tiền...
Banners, hình ảnh cần chuyên nghiệp, có tựa đề khóa học và thông tin rõ ràng

Đối tác hiện tại của kyna