Kyna.vn

Hoa hồng & phương thức thanh toán

Hoa hồng trong một giai đoạn nhất định sẽ được tính dựa trên tổng Giá trị của Đơn Hàng thành công được thực hiện trên Kyna.vn trong giai đoạn đó bất nguồn từ URLs, banners... của đối tác.

Hệ thống tiếp thị liên kết của Kyna.vn sử dụng cookie với thời gian lưu trữ là 60 ngày, có nghĩa là trong vòng 60 ngày kể từ khi người dùng truy cập vào Kyna.vn thông qua đường links, banners... của đối tác để thực hiện việc mua hàng, đối tác sẽ được nhận hoa hồng trên đơn hàng đó với điều kiện đối tác là bên phân phối cuối cùng (Last-click attribution). Trong trường hợp người dùng truy cập vào liên kết của đối tác nhưng không mua hàng, sau đó truy cập vào các trang của Kyna.vn thông qua nguồn trả phí khác để mua hàng, đối tác sẽ không được nhận hoa hồng cho đơn hàng này.

Đơn Hàng Thành Công không bao gồm đơn hàng bị hủy hoặc bị trả lại. Vào ngày 25, hai bên sẽ tiến hành đối soát cho tháng trước, các đơn trả lại hay hoàn tiền sẽ được trừ vào tháng tiếp theo. Kyna sẽ thanh toán từ ngày 01 - 03 của tháng tiếp theo.

Hình thức thanh toán: Chuyển khoản ngân hàng

Đối tác hiện tại của kyna