Chương trình sẽ diễn ra vào 14/06/2019

(Click nhận nhắc nhở để Kyna có thể gửi thông báo đến bạn khi chương trình diễn ra)

CHƯƠNG TRÌNH ĐÃ KẾT THÚC!
Hẹn gặp lại bạn trong chương trình ưu đãi lần sau.

Về trang chủ

{{crs["gsx$tênkhóahọc"].$t}}

 • {{crs["gsx$giáflashsale"].$t | number }}đ
 • {{crs["gsx$họcphígốc"].$t | number }}đ {{crs["gsx$giảmflashsale"].$t}}
 • {{crs.lectureName}}
 • {{crs.lectureMajor}}

{{crs["gsx$shortdescription"].$t}}

{{crs["gsx$tênkhóahọc"].$t}}

 • {{crs["gsx$giáflashsale"].$t | number }}đ
 • {{crs["gsx$họcphígốc"].$t | number }}đ {{crs["gsx$giảmflashsale"].$t}}
 • {{crs.lectureName}}
 • {{crs.lectureMajor}}

{{crs["gsx$shortdescription"].$t}}

 • Bạn đã chọn
 • khóa học
 • 0 đ
 • 0 đ
 • {{item["gsx$tênkhóahọc"].$t}}

Thông tin đơn hàng

Phương thức thanh toán

** (Đơn hàng tối thiểu với hình thức thanh toán ship COD là 140.000Đ)