LinQ chuyên sâu

Trần Duy Thanh, Thạc sỹ Khoa học máy tính
0 (0 đánh giá)
22 học viên đăng ký học
LinQ chuyên sâu
NEW HOT
0 (0 đánh giá)
22 học viên đăng ký học
Bạn sẽ học được gì

• Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình C#

• Có khả năng phát triển phần mềm tương tác cơ sở dữ liệu bằng C#

• Thành thạo LinQ: LinQ to Object, LinQ to SQL

• Xây dựng được kiến trúc đa tầng trong C#

• Là cơ sở để lập trình di động đa nền tảng với Xamarin

Giới thiệu khóa học

Giới thiệu khóa học “LinQ chuyên sâu”:

Khóa học này là dành cho

- Bất cứ ai muốn học lập trình ứng dụng C#

- Những ai đã học toàn tập ngôn ngữ lập trình C# và lập trình Winform 10 ứng dụng

- Những người chưa biết gì, yêu thích lĩnh vực lập trình C# - LinQ

- Sinh viên không học CNTT muốn tìm cơ hội việc làm khác trong lĩnh vực công nghệ thông tin

 

Khóa học sẽ tập trung về các kiến thức:

- Sử dụng Extension method

- Các kiến thức về lập trình hướng đối tượng trong C#

- Xử lý chuỗi, mảng, collections

- Sử dụng thuần thục các control khi thiết kế giao diện

- Khả năng gỡ lỗi và kiểm soát biệt lệ

- Kết nối và tương tác cơ sở dữ liệu với Micrsoft SQL Server

- Triển khai được mô hình đa tầng

- Đóng gói được ứng dụng

 

Nội dung khóa học “LinQ chuyên sâu”:

• Giới thiệu về LinQ

• Các kỹ thuật xử lý trong LinQ

• Các hàm duyệt, kiểm tra và tìm kiếm trong LinQ

• Các hàm lọc và phân trang trong LinQ

• Giới thiệu LinQ to SQL

• Truy vấn dữ liệu với LinQ to SQL

• Thay đổi dữ liệu với LinQ to SQL

• Sử dụng Store Procedure

 

Giới thiệu giảng viên: Trần Duy Thanh

• Thạc sĩ khoa học máy tính, đại học quốc gia TP.HCM, Đại học Công Nghệ Thông Tin

• Cử nhân quản trị kinh doanh tổng hợp, Đại học Kinh Tế TP.HCM. 

• Kỹ sư khoa học máy tính, Đại học Công Nghiệp TP.HCM

• Các trường đã và đang giảng dạy: Đại Học Công Nghiệp TP.HCM, Đại Học Công Nghệ Đồng Nai (trưởng bộ môn công nghệ phần mềm), Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM - Trung Tâm Tin Học, Đại Học Kinh Tế - Luật. 

• Cổ đông công ty Cổ Phần Hưng Gia Sài Gòn – Chức vụ: Giám Đốc Chiến Lược.

• Kỹ sư phần mềm (System Profiling) của công ty KIC.

• Tham gia làm dự án khoa học cấp đại học quốc gia, thời gian thực hiện 2013-2015, tên dự án khoa học "Xây dựng hệ thống phân tích mạng xã hội theo chủ đề và ứng dụng vào mạng xã hội trong trường Đại học", mã số B2013-26-02, xếp loại tốt, nghiệm thu ngày 10/12/2015.

 

Bên cạnh các kiến thức kể trên, Kyna.vn còn đem đến cho bạn một trải nghiệm học tập vô cùng thú vị:

• Được học linh hoạt mọi lúc, mọi nơi trên nhiều thiết bị như máy tính, điện thoại, máy tính bảng,...

• Được tham gia thảo luận và đặt câu hỏi cho giảng viên không khác gì các khóa học trực tiếp.

• Chỉ cần thanh toán học phí một lần để sở hữu khóa học trọn đời, có thể học lại bất cứ khi nào tùy thích.

Nội dung khóa học

 • Phần 1. Giới thiệu về LINQ

  • 0. Đề cương chi tiết LINQ
  • 1. Giới thiệu về LINQ
  • 2. Hệ sinh thái của LINQ
  • 3. Cài đặt và sử dụng Visual Studio 2017
 • Phần 2. Các kỹ thuật xử lý trong LINQ

  • 4. Generics
  • 5. Implicitly Typed Variables
  • 6. Object Initializers
  • 7. Anonymous Types
  • 8. Extension Methods
  • 9. Delegate
  • 10. Lambda Expressions
  • 11. Các loại Cú pháp trong LinQ
  • 12. Deferred execution và lazy loading
  • 13. Bài tập rèn luyện-Kỹ thuật LinQ
 • Phần 3. Các hàm duyệt, kiểm tra và tìm kiếm trong LinQ

  • 14. Foreach
  • 15. Exists
  • 16. Find
  • 17. FindAll
  • 18. FindIndex
  • 19. FindLast
  • 20. FindLastIndex
  • 21. RemoveAll
  • 22. TrueForAll
 • Phần 4. Các hàm lọc và phân trang trong LinQ

  • 23. Select
  • 24. Where
  • 25. OrderBy/OrderByDescending
  • 26. OfType
  • 27. All
  • 28. Any
  • 29. Max, Min
  • 30. FirstOrDefault
  • 31. Skip
  • 32. Skipwhile
  • 33. Take
  • 34. TakeWhile
  • 35. ToArray
  • 36. ToDictionary
  • 37. ToList
  • 38. Bài tập rèn luyện-Quản lý sản phẩm
 • Phần 5. Giới thiệu LinQ to SQL

  • 39. LinQ to SQL là gì
  • 40. Cài đặt và sử dụng Microsoft SQL Server
  • 41. Cách tạo DataContext và kết nối cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server
 • Phần 6. Truy vấn dữ liệu với LinQ to SQL

  • 42. Truy vấn danh sách Sản phẩm-Method Syntax
  • 43. Truy vấn danh sách Sản phẩm-Query Syntax
  • 44. Tìm danh sách Sản phẩm có đơn giá [a … b]-Method Syntax
  • 45. Tìm danh sách Sản phẩm có đơn giá [a … b]-Query Syntax
  • 46. Truy vấn chi tiết sản phẩm-Method Syntax
  • 47. Truy vấn chi tiết sản phẩm-Query Syntax
  • 48. Truy vấn toàn bộ danh sách Danh mục-Method Syntax
  • 49. Truy vấn toàn bộ danh sách Danh mục-Query Syntax
  • 50. Truy vấn chi tiết Danh mục-Method Syntax
  • 51. Truy vấn chi tiết Danh mục-Query Syntax
  • 52. Truy vấn danh sách sản phẩm theo danh mục-Method Syntax
  • 53. Truy vấn danh sách sản phẩm theo danh mục-Query Syntax
 • Phần 7. Thay đổi dữ liệu với LinQ to SQL

  • 54. Cách lưu mới một Danh mục
  • 55. Cách lưu mới một Sản phẩm
  • 56. Cách lưu mới nhiều Sản phẩm
  • 57. Cập nhật Sản phẩm
  • 58. Cập nhật Danh mục
  • 59. Xóa một Sản phẩm
  • 60. Xóa một Danh mục
  • 61. Xóa nhiều Sản phẩm
 • Phần 8. Sử dụng Store Procedure

  • 62. Triệu gọi Store Procedure - Lấy chi tiết sản phẩm
  • 63. Triệu gọi Store Procedure - Lấy toàn bộ sản phẩm
  • 64. Triệu gọi Store Procedure - Thêm sản phẩm
  • 65. Triệu gọi Store Procedure - Cập nhật giá
  • 66. Triệu gọi Store Procedure - Xóa Sản phẩm
  • 67. Tìm kiếm và sắp xếp dữ liệu với LinQ
  • 68. Chọn lọc các thuộc tính cần thiết khi truy vấn
 • Phần 9. Các bài tập rèn luyện

  • 69. Bài tập rèn luyện Tổng hợp Quản Lý Sản Phẩm
  • 70. Bài tập rèn luyện-Quản Lý Sách
  • 71. Danh Sách Các Bài tập tự rèn luyện
  • Đánh giá khóa học
  • Khóa học liên quan
  • Bài tập cuối khóa

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Nội dung khóa học

 • Phần 1. Giới thiệu về LINQ

  • 0. Đề cương chi tiết LINQ
  • 1. Giới thiệu về LINQ
  • 2. Hệ sinh thái của LINQ
  • 3. Cài đặt và sử dụng Visual Studio 2017
 • Phần 2. Các kỹ thuật xử lý trong LINQ

  • 4. Generics
  • 5. Implicitly Typed Variables
  • 6. Object Initializers
  • 7. Anonymous Types
  • 8. Extension Methods
  • 9. Delegate
  • 10. Lambda Expressions
  • 11. Các loại Cú pháp trong LinQ
  • 12. Deferred execution và lazy loading
  • 13. Bài tập rèn luyện-Kỹ thuật LinQ
 • Phần 3. Các hàm duyệt, kiểm tra và tìm kiếm trong LinQ

  • 14. Foreach
  • 15. Exists
  • 16. Find
  • 17. FindAll
  • 18. FindIndex
  • 19. FindLast
  • 20. FindLastIndex
  • 21. RemoveAll
  • 22. TrueForAll
 • Phần 4. Các hàm lọc và phân trang trong LinQ

  • 23. Select
  • 24. Where
  • 25. OrderBy/OrderByDescending
  • 26. OfType
  • 27. All
  • 28. Any
  • 29. Max, Min
  • 30. FirstOrDefault
  • 31. Skip
  • 32. Skipwhile
  • 33. Take
  • 34. TakeWhile
  • 35. ToArray
  • 36. ToDictionary
  • 37. ToList
  • 38. Bài tập rèn luyện-Quản lý sản phẩm
 • Phần 5. Giới thiệu LinQ to SQL

  • 39. LinQ to SQL là gì
  • 40. Cài đặt và sử dụng Microsoft SQL Server
  • 41. Cách tạo DataContext và kết nối cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server
 • Phần 6. Truy vấn dữ liệu với LinQ to SQL

  • 42. Truy vấn danh sách Sản phẩm-Method Syntax
  • 43. Truy vấn danh sách Sản phẩm-Query Syntax
  • 44. Tìm danh sách Sản phẩm có đơn giá [a … b]-Method Syntax
  • 45. Tìm danh sách Sản phẩm có đơn giá [a … b]-Query Syntax
  • 46. Truy vấn chi tiết sản phẩm-Method Syntax
  • 47. Truy vấn chi tiết sản phẩm-Query Syntax
  • 48. Truy vấn toàn bộ danh sách Danh mục-Method Syntax
  • 49. Truy vấn toàn bộ danh sách Danh mục-Query Syntax
  • 50. Truy vấn chi tiết Danh mục-Method Syntax
  • 51. Truy vấn chi tiết Danh mục-Query Syntax
  • 52. Truy vấn danh sách sản phẩm theo danh mục-Method Syntax
  • 53. Truy vấn danh sách sản phẩm theo danh mục-Query Syntax
 • Phần 7. Thay đổi dữ liệu với LinQ to SQL

  • 54. Cách lưu mới một Danh mục
  • 55. Cách lưu mới một Sản phẩm
  • 56. Cách lưu mới nhiều Sản phẩm
  • 57. Cập nhật Sản phẩm
  • 58. Cập nhật Danh mục
  • 59. Xóa một Sản phẩm
  • 60. Xóa một Danh mục
  • 61. Xóa nhiều Sản phẩm
 • Phần 8. Sử dụng Store Procedure

  • 62. Triệu gọi Store Procedure - Lấy chi tiết sản phẩm
  • 63. Triệu gọi Store Procedure - Lấy toàn bộ sản phẩm
  • 64. Triệu gọi Store Procedure - Thêm sản phẩm
  • 65. Triệu gọi Store Procedure - Cập nhật giá
  • 66. Triệu gọi Store Procedure - Xóa Sản phẩm
  • 67. Tìm kiếm và sắp xếp dữ liệu với LinQ
  • 68. Chọn lọc các thuộc tính cần thiết khi truy vấn
 • Phần 9. Các bài tập rèn luyện

  • 69. Bài tập rèn luyện Tổng hợp Quản Lý Sản Phẩm
  • 70. Bài tập rèn luyện-Quản Lý Sách
  • 71. Danh Sách Các Bài tập tự rèn luyện
  • Đánh giá khóa học
  • Khóa học liên quan
  • Bài tập cuối khóa

Combo có khóa học này

Trở thành lập trình viên .NET chuyên nghiệp
Trở thành lập trình viên .NET chuyên nghiệp
 • Khóa học: 5 khóa
 • Giảng viên: 1 chuyên gia
 • Cấp chứng nhận hoàn thành
1.500.000 ₫
Học phí: 1.500.000 ₫

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Thông tin giảng viên

 • Trần Duy Thanh
  Trần Duy Thanh
  Thạc sỹ Khoa học máy tính
 • Trần Duy Thanh Thạc sỹ Khoa học máy tính
  XEM THÊM THÔNG TIN

  Chức vụ:

  Giảng viên Khoa Hệ Thống Thông tin, trường Đại học Kinh Tế Luật- Đại Học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh

  Học vấn:

  Thạc sỹ Khoa học máy tính - ĐH Công nghệ thông tin TP. Hồ Chí Minh

  Kinh nghiệm:

  2016 - nay: Giảng Viên - Khoa Hệ Thống Thông Tin, Trường Đại Học Kinh Tế - Luật, Đại học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh    

  2014 - nay: Giảng viên cộng tác - triển khai chương trình Mobile – Trung tâm tin học, Trường Đại Học Khoa học tự nhiên      

  2014 - 07/2016: Giám đốc khối chiến lược, Công ty cổ phần Hưng Gia Sài Gòn

  2013 - 2015, tham gia làm Dự án khoa học cấp Đại Học Quốc Gia mang tên "Xây dựng hệ thống phân tích mạng xã hội theo chủ đề và ứng dụng vào mạng xã hội trong trường Đại học", mã số B2013-26-02. Dự án được xếp loại tốt, nghiệm thu vào ngày 10 tháng 12 năm 2015.

   

  Giới thiệu khóa học “LinQ chuyên sâu”:

  Khóa học này là dành cho

  - Bất cứ ai muốn học lập trình ứng dụng C#

  - Những ai đã học toàn tập ngôn ngữ lập trình C# và lập trình Winform 10 ứng dụng

  - Những người chưa biết gì, yêu thích lĩnh vực lập trình C# - LinQ

  - Sinh viên không học CNTT muốn tìm cơ hội việc làm khác trong lĩnh vực công nghệ thông tin

   

  Khóa học sẽ tập trung về các kiến thức:

  - Sử dụng Extension method

  - Các kiến thức về lập trình hướng đối tượng trong C#

  - Xử lý chuỗi, mảng, collections

  - Sử dụng thuần thục các control khi thiết kế giao diện

  - Khả năng gỡ lỗi và kiểm soát biệt lệ

  - Kết nối và tương tác cơ sở dữ liệu với Micrsoft SQL Server

  - Triển khai được mô hình đa tầng

  - Đóng gói được ứng dụng

   

  Nội dung khóa học “LinQ chuyên sâu”:

  • Giới thiệu về LinQ

  • Các kỹ thuật xử lý trong LinQ

  • Các hàm duyệt, kiểm tra và tìm kiếm trong LinQ

  • Các hàm lọc và phân trang trong LinQ

  • Giới thiệu LinQ to SQL

  • Truy vấn dữ liệu với LinQ to SQL

  • Thay đổi dữ liệu với LinQ to SQL

  • Sử dụng Store Procedure

   

  Giới thiệu giảng viên: Trần Duy Thanh

  • Thạc sĩ khoa học máy tính, đại học quốc gia TP.HCM, Đại học Công Nghệ Thông Tin

  • Cử nhân quản trị kinh doanh tổng hợp, Đại học Kinh Tế TP.HCM. 

  • Kỹ sư khoa học máy tính, Đại học Công Nghiệp TP.HCM

  • Các trường đã và đang giảng dạy: Đại Học Công Nghiệp TP.HCM, Đại Học Công Nghệ Đồng Nai (trưởng bộ môn công nghệ phần mềm), Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM - Trung Tâm Tin Học, Đại Học Kinh Tế - Luật. 

  • Cổ đông công ty Cổ Phần Hưng Gia Sài Gòn – Chức vụ: Giám Đốc Chiến Lược.

  • Kỹ sư phần mềm (System Profiling) của công ty KIC.

  • Tham gia làm dự án khoa học cấp đại học quốc gia, thời gian thực hiện 2013-2015, tên dự án khoa học "Xây dựng hệ thống phân tích mạng xã hội theo chủ đề và ứng dụng vào mạng xã hội trong trường Đại học", mã số B2013-26-02, xếp loại tốt, nghiệm thu ngày 10/12/2015.

   

  Bên cạnh các kiến thức kể trên, Kyna.vn còn đem đến cho bạn một trải nghiệm học tập vô cùng thú vị:

  • Được học linh hoạt mọi lúc, mọi nơi trên nhiều thiết bị như máy tính, điện thoại, máy tính bảng,...

  • Được tham gia thảo luận và đặt câu hỏi cho giảng viên không khác gì các khóa học trực tiếp.

  • Chỉ cần thanh toán học phí một lần để sở hữu khóa học trọn đời, có thể học lại bất cứ khi nào tùy thích.

ĐÁNH GIÁ

 • 0 lượt đánh giá
 • 0
  • 5 sao
  • 0
  • 4 sao
  • 0
  • 3 sao
  • 0
  • 2 sao
  • 0
  • 1 sao
  • 0

Đánh giá của bạn

Để đánh giá khóa học, bạn cần đăng nhập Kyna.vn và là học viên của khóa này.

BÌNH LUẬN FACEBOOK

 • 0 lượt đánh giá
 • 0
  • 5 sao
  • 0
  • 4 sao
  • 0
  • 3 sao
  • 0
  • 2 sao
  • 0
  • 1 sao
  • 0

Đánh giá của bạn

Để đánh giá khóa học, bạn cần đăng nhập Kyna.vn và là học viên của khóa này.

0 Khóa học

Kyna.vn

Góp ý cho Kyna.vn-

Số điện thoại*
Email*

Bạn có sẵn sàng giới thiệu Kyna.vn với người thân và bạn bè?

Bạn có góp ý gì về phiên bản mới của Kyna.vn?

GÓP Ý

Góp ý cho Kyna.vn-

Cảm ơn bạn đã đóng góp ý kiến cho Kyna. Chúc bạn một ngày học tập và làm việc nhiều năng lượng.