LinQ chuyên sâu

25 học viên đăng ký 75 bài 18 giờ 0 (0 đánh giá)

700.000đ MUA NGAY

LinQ chuyên sâu

25 học viên đăng ký 75 bài 18 giờ 0 (0 đánh giá)

Trình độ: Nâng cao

Sở hữu mãi mãi

Xem được trên máy tính, điện thoại, tablet

Cấp chứng nhận hoàn thành

LinQ chuyên sâu
NEW HOT
0 (0 đánh giá)
25 học viên đăng ký học

700.000đ

Bạn sẽ học được gì?

• Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình C#

• Có khả năng phát triển phần mềm tương tác cơ sở dữ liệu bằng C#

• Thành thạo LinQ: LinQ to Object, LinQ to SQL

• Xây dựng được kiến trúc đa tầng trong C#

• Là cơ sở để lập trình di động đa nền tảng với Xamarin

Nội dung khóa học
0. Đề cương chi tiết LINQ
1. Giới thiệu về LINQ
2. Hệ sinh thái của LINQ
3. Cài đặt và sử dụng Visual Studio 2017
4. Generics
5. Implicitly Typed Variables
6. Object Initializers
7. Anonymous Types
8. Extension Methods
9. Delegate
10. Lambda Expressions
11. Các loại Cú pháp trong LinQ
12. Deferred execution và lazy loading
13. Bài tập rèn luyện-Kỹ thuật LinQ
14. Foreach
15. Exists
16. Find
17. FindAll
18. FindIndex
19. FindLast
20. FindLastIndex
21. RemoveAll
22. TrueForAll
23. Select
24. Where
25. OrderBy/OrderByDescending
26. OfType
27. All
28. Any
29. Max, Min
30. FirstOrDefault
31. Skip
32. Skipwhile
33. Take
34. TakeWhile
35. ToArray
36. ToDictionary
37. ToList
38. Bài tập rèn luyện-Quản lý sản phẩm
39. LinQ to SQL là gì
40. Cài đặt và sử dụng Microsoft SQL Server
41. Cách tạo DataContext và kết nối cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server
42. Truy vấn danh sách Sản phẩm-Method Syntax
43. Truy vấn danh sách Sản phẩm-Query Syntax
44. Tìm danh sách Sản phẩm có đơn giá [a … b]-Method Syntax
45. Tìm danh sách Sản phẩm có đơn giá [a … b]-Query Syntax
46. Truy vấn chi tiết sản phẩm-Method Syntax
47. Truy vấn chi tiết sản phẩm-Query Syntax
48. Truy vấn toàn bộ danh sách Danh mục-Method Syntax
49. Truy vấn toàn bộ danh sách Danh mục-Query Syntax
50. Truy vấn chi tiết Danh mục-Method Syntax
51. Truy vấn chi tiết Danh mục-Query Syntax
52. Truy vấn danh sách sản phẩm theo danh mục-Method Syntax
53. Truy vấn danh sách sản phẩm theo danh mục-Query Syntax
54. Cách lưu mới một Danh mục
55. Cách lưu mới một Sản phẩm
56. Cách lưu mới nhiều Sản phẩm
57. Cập nhật Sản phẩm
58. Cập nhật Danh mục
59. Xóa một Sản phẩm
60. Xóa một Danh mục
61. Xóa nhiều Sản phẩm
62. Triệu gọi Store Procedure - Lấy chi tiết sản phẩm
63. Triệu gọi Store Procedure - Lấy toàn bộ sản phẩm
64. Triệu gọi Store Procedure - Thêm sản phẩm
65. Triệu gọi Store Procedure - Cập nhật giá
66. Triệu gọi Store Procedure - Xóa Sản phẩm
67. Tìm kiếm và sắp xếp dữ liệu với LinQ
68. Chọn lọc các thuộc tính cần thiết khi truy vấn
69. Bài tập rèn luyện Tổng hợp Quản Lý Sản Phẩm
70. Bài tập rèn luyện-Quản Lý Sách
71. Danh Sách Các Bài tập tự rèn luyện
Đánh giá khóa học
Khóa học liên quan
Bài tập cuối khóa
Giới thiệu khóa học

Giới thiệu khóa học “LinQ chuyên sâu”:

Khóa học này là dành cho

- Bất cứ ai muốn học lập trình ứng dụng C#

- Những ai đã học toàn tập ngôn ngữ lập trình C# và lập trình Winform 10 ứng dụng

- Những người chưa biết gì, yêu thích lĩnh vực lập trình C# - LinQ

- Sinh viên không học CNTT muốn tìm cơ hội việc làm khác trong lĩnh vực công nghệ thông tin

 

Khóa học sẽ tập trung về các kiến thức:

- Sử dụng Extension method

- Các kiến thức về lập trình hướng đối tượng trong C#

- Xử lý chuỗi, mảng, collections

- Sử dụng thuần thục các control khi thiết kế giao diện

- Khả năng gỡ lỗi và kiểm soát biệt lệ

- Kết nối và tương tác cơ sở dữ liệu với Micrsoft SQL Server

- Triển khai được mô hình đa tầng

- Đóng gói được ứng dụng

 

Nội dung khóa học “LinQ chuyên sâu”:

• Giới thiệu về LinQ

• Các kỹ thuật xử lý trong LinQ

• Các hàm duyệt, kiểm tra và tìm kiếm trong LinQ

• Các hàm lọc và phân trang trong LinQ

• Giới thiệu LinQ to SQL

• Truy vấn dữ liệu với LinQ to SQL

• Thay đổi dữ liệu với LinQ to SQL

• Sử dụng Store Procedure

 

Giới thiệu giảng viên: Trần Duy Thanh

• Thạc sĩ khoa học máy tính, đại học quốc gia TP.HCM, Đại học Công Nghệ Thông Tin

• Cử nhân quản trị kinh doanh tổng hợp, Đại học Kinh Tế TP.HCM. 

• Kỹ sư khoa học máy tính, Đại học Công Nghiệp TP.HCM

• Các trường đã và đang giảng dạy: Đại Học Công Nghiệp TP.HCM, Đại Học Công Nghệ Đồng Nai (trưởng bộ môn công nghệ phần mềm), Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM - Trung Tâm Tin Học, Đại Học Kinh Tế - Luật. 

• Cổ đông công ty Cổ Phần Hưng Gia Sài Gòn – Chức vụ: Giám Đốc Chiến Lược.

• Kỹ sư phần mềm (System Profiling) của công ty KIC.

• Tham gia làm dự án khoa học cấp đại học quốc gia, thời gian thực hiện 2013-2015, tên dự án khoa học "Xây dựng hệ thống phân tích mạng xã hội theo chủ đề và ứng dụng vào mạng xã hội trong trường Đại học", mã số B2013-26-02, xếp loại tốt, nghiệm thu ngày 10/12/2015.

 

Bên cạnh các kiến thức kể trên, Kyna.vn còn đem đến cho bạn một trải nghiệm học tập vô cùng thú vị:

• Được học linh hoạt mọi lúc, mọi nơi trên nhiều thiết bị như máy tính, điện thoại, máy tính bảng,...

• Được tham gia thảo luận và đặt câu hỏi cho giảng viên không khác gì các khóa học trực tiếp.

• Chỉ cần thanh toán học phí một lần để sở hữu khóa học trọn đời, có thể học lại bất cứ khi nào tùy thích.

Thông tin giảng viên

Chức vụ:

Giảng viên Khoa Hệ Thống Thông tin, trường Đại học Kinh Tế Luật- Đại Học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh

Học vấn:

Thạc sỹ Khoa học máy tính - ĐH Công nghệ thông tin TP. Hồ Chí Minh

Kinh nghiệm:

2016 - nay: Giảng Viên - Khoa Hệ Thống Thông Tin, Trường Đại Học Kinh Tế - Luật, Đại học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh    

2014 - nay: Giảng viên cộng tác - triển khai chương trình Mobile – Trung tâm tin học, Trường Đại Học Khoa học tự nhiên      

2014 - 07/2016: Giám đốc khối chiến lược, Công ty cổ phần Hưng Gia Sài Gòn

2013 - 2015, tham gia làm Dự án khoa học cấp Đại Học Quốc Gia mang tên "Xây dựng hệ thống phân tích mạng xã hội theo chủ đề và ứng dụng vào mạng xã hội trong trường Đại học", mã số B2013-26-02. Dự án được xếp loại tốt, nghiệm thu vào ngày 10 tháng 12 năm 2015.

 

Chi tiết
Học viên nói gì?