Lập trình Webservice cho Di Động

Trần Duy Thanh, Thạc sỹ Khoa học máy tính
5 (2 đánh giá)
361 học viên đăng ký học
NEW HOT
5 (2 đánh giá)
361 học viên đăng ký học
Bạn sẽ học được gì
 • Đủ khả năng để lập trình về .net Webservice (SOAP, RESTful).
 • Kiến thức về Microsoft SQL Server.
 • Đủ khả năng để cài đặt cấu hình IIS Webserver.
 • Am hiểu tường tận các kỹ thuật tương tác dữ liệu giữa Di động Android với Webservice.
Giới thiệu khóa học

Tiếp nối các khóa học lập trình di động với ngôn ngữ Java và hệ điều hành Android, Kyna.vn trân trọng giới thiệu tới bạn khóa học “Lập trình Webservice cho Di Động” nhằm giúp bạn nâng cao trình độ lập trình ứng dụng của mình.

Dưới sự hướng dẫn của giảng viên Trần Duy Thanh, người đã có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực lập trình và công nghệ thông tin, bạn sẽ nhanh chóng nắm vững các kỹ thuật xây dựng và tương tác với Webservice – một phần kiến thức quan trọng đối với các lập trình viên di động và cũng là kỹ năng được các doanh nghiệp đòi hỏi.

Sau khóa học, bạn có thể:

 • Có được kiến thức toàn diện về lập trình .net Webservice (SOAP, RESTful).
 • Có kiến thức sử dụng Microsoft SQL Server.
 • Nắm rõ cách thức cài đặt cấu hình IIS Webserver.
 • Nắm rõ kỹ thuật tương tác dữ liệu giữa Di động Android với Webservice.

Khóa học dành cho

 • Bất cứ ai muốn học lập trình Backend cho ứng dụng di động.
 • Bất cứ ai muốn học .Net webservice (SOAP, Web API).
 • Những ai yêu thích lĩnh vực lập trình di động.
 • Sinh viên không học CNTT muốn tìm cơ hội việc làm khác trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Tham gia học trực tuyến ngay tại Kyna.vn!

Nội dung khóa học

 • Phần 1: Giới thiệu về .Net WebService và các công cụ hỗ trợ lập trình

  • Bài 0: Group hỗ trợ học viên & Đề cương chi tiết Webservice
  • Bài 1: Giới thiệu .Net WebService
  • Bài 2: Giới thiệu các công cụ hỗ trợ lập trình Web Service
  • Bài 3: Cài đặt và sử dụng Microsoft SQL Server
  • Bài 4: Cài đặt Visual Studio
 • Phần 2: Cài đặt IIS Webserver

  • Bài 5: Cách bật các tính năng yêu cầu trong Windows Feature On Or Off
  • Bài 6: Cài đặt Web Service lên IIS Web Server
 • Phần 3: Lập trình Webservice SOAP với Visual Studio

  • Bài 7: Giới thiệu về SOAP
  • Bài 8: Tạo dịch vụ truy vấn kiểu dữ liệu cơ sở với SOAP
  • Bài 9: Tạo dịch vụ truy vấn một đối tượng với SOAP
  • Bài 10: Tạo dịch vụ truy vấn nhiều đối tượng với SOAP
  • Bài 11: Tạo dịch vụ thêm mới dữ liệu với SOAP
  • Bài 12: Tạo dịch vụ sửa dữ liệu với SOAP
  • Bài 13: Tạo dịch vụ xóa dữ liệu với SOAP
  • Bài 14: Cài đặt Webservice SOAP lên IIS Webserver
  • Bài 15: Kiểm tra Webservice SOAP với công cụ WCF Client Test
 • Phần 4: Tương tác di động Android với WebService SOAP

  • Bài 16: Cách triệu gọi Webservice trả về kiểu cơ sở
  • Bài 17: Cách triệu gọi Webservice trả về một đối tượng
  • Bài 18: Cách triệu gọi Webservice trả về một danh sách đối tượng
  • Bài 19: Cách triệu gọi Webservice thêm dữ liệu
  • Bài 20: Cách triệu gọi Webservice sửa dữ liệu
  • Bài 21: Cách triệu gọi Webservice xóa dữ liệu
 • Phần 5: Lập trình Webservice RESTful với Visual Studio

  • Bài 22: Giới thiệu về RESTful
  • Bài 23: Tạo Web API với HttpGet
  • Bài 24: Tạo Web API với HttpPost
  • Bài 25: Tạo Web API với HttpPut
  • Bài 26: Tạo Web API với HttpDelete
  • Bài 27: Cài đặt Webservice RESTful lên IIS Webserver
  • Bài 28: Kiểm tra Webservice RESTful với công cụ Postman
  • Bài 29: Kiểm tra Webservice RESTful với công cụ HttpRequester
 • Phần 6: Tương tác di động Android với WebService RESTful

  • Bài 30: Triệu gọi Web API với HttpGet
  • Bài 31: Triệu gọi Web API với HttpPost
  • Bài 32: Triệu gọi Web API với HttpPut
  • Bài 33: Triệu gọi Web API với HttpDelete
 • Phần 7: Các bài tập rèn luyện

  • Bài 34: Bài tập rèn luyện 1-Viết phần mềm phân công cuộc gọi
  • Bài 35: Bài tập rèn luyện 2-Viết phần mềm tra cứu trạm xe Bus
  • Bài 36: Bài tập rèn luyện 3-Viết phần mềm trưng bày sản phẩm
  • Bài 37: Bài tập rèn luyện 4-Viết phần mềm tra cứu tỉ giá hối đoái
  • bài 38: Bài tập rèn luyện 5-Viết phần mềm xem Dự báo thời tiết

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Nội dung khóa học

 • Phần 1: Giới thiệu về .Net WebService và các công cụ hỗ trợ lập trình

  • Bài 0: Group hỗ trợ học viên & Đề cương chi tiết Webservice
  • Bài 1: Giới thiệu .Net WebService
  • Bài 2: Giới thiệu các công cụ hỗ trợ lập trình Web Service
  • Bài 3: Cài đặt và sử dụng Microsoft SQL Server
  • Bài 4: Cài đặt Visual Studio
 • Phần 2: Cài đặt IIS Webserver

  • Bài 5: Cách bật các tính năng yêu cầu trong Windows Feature On Or Off
  • Bài 6: Cài đặt Web Service lên IIS Web Server
 • Phần 3: Lập trình Webservice SOAP với Visual Studio

  • Bài 7: Giới thiệu về SOAP
  • Bài 8: Tạo dịch vụ truy vấn kiểu dữ liệu cơ sở với SOAP
  • Bài 9: Tạo dịch vụ truy vấn một đối tượng với SOAP
  • Bài 10: Tạo dịch vụ truy vấn nhiều đối tượng với SOAP
  • Bài 11: Tạo dịch vụ thêm mới dữ liệu với SOAP
  • Bài 12: Tạo dịch vụ sửa dữ liệu với SOAP
  • Bài 13: Tạo dịch vụ xóa dữ liệu với SOAP
  • Bài 14: Cài đặt Webservice SOAP lên IIS Webserver
  • Bài 15: Kiểm tra Webservice SOAP với công cụ WCF Client Test
 • Phần 4: Tương tác di động Android với WebService SOAP

  • Bài 16: Cách triệu gọi Webservice trả về kiểu cơ sở
  • Bài 17: Cách triệu gọi Webservice trả về một đối tượng
  • Bài 18: Cách triệu gọi Webservice trả về một danh sách đối tượng
  • Bài 19: Cách triệu gọi Webservice thêm dữ liệu
  • Bài 20: Cách triệu gọi Webservice sửa dữ liệu
  • Bài 21: Cách triệu gọi Webservice xóa dữ liệu
 • Phần 5: Lập trình Webservice RESTful với Visual Studio

  • Bài 22: Giới thiệu về RESTful
  • Bài 23: Tạo Web API với HttpGet
  • Bài 24: Tạo Web API với HttpPost
  • Bài 25: Tạo Web API với HttpPut
  • Bài 26: Tạo Web API với HttpDelete
  • Bài 27: Cài đặt Webservice RESTful lên IIS Webserver
  • Bài 28: Kiểm tra Webservice RESTful với công cụ Postman
  • Bài 29: Kiểm tra Webservice RESTful với công cụ HttpRequester
 • Phần 6: Tương tác di động Android với WebService RESTful

  • Bài 30: Triệu gọi Web API với HttpGet
  • Bài 31: Triệu gọi Web API với HttpPost
  • Bài 32: Triệu gọi Web API với HttpPut
  • Bài 33: Triệu gọi Web API với HttpDelete
 • Phần 7: Các bài tập rèn luyện

  • Bài 34: Bài tập rèn luyện 1-Viết phần mềm phân công cuộc gọi
  • Bài 35: Bài tập rèn luyện 2-Viết phần mềm tra cứu trạm xe Bus
  • Bài 36: Bài tập rèn luyện 3-Viết phần mềm trưng bày sản phẩm
  • Bài 37: Bài tập rèn luyện 4-Viết phần mềm tra cứu tỉ giá hối đoái
  • bài 38: Bài tập rèn luyện 5-Viết phần mềm xem Dự báo thời tiết

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Thông tin giảng viên

 • Trần Duy Thanh
  Trần Duy Thanh
  Thạc sỹ Khoa học máy tính
 • Trần Duy Thanh Thạc sỹ Khoa học máy tính
  XEM THÊM THÔNG TIN

  Chức vụ:

  Giảng viên Khoa Hệ Thống Thông tin, trường Đại học Kinh Tế Luật- Đại Học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh

  Học vấn:

  Thạc sỹ Khoa học máy tính - ĐH Công nghệ thông tin TP. Hồ Chí Minh

  Kinh nghiệm:

  2016 - nay: Giảng Viên - Khoa Hệ Thống Thông Tin, Trường Đại Học Kinh Tế - Luật, Đại học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh    

  2014 - nay: Giảng viên cộng tác - triển khai chương trình Mobile – Trung tâm tin học, Trường Đại Học Khoa học tự nhiên      

  2014 - 07/2016: Giám đốc khối chiến lược, Công ty cổ phần Hưng Gia Sài Gòn

  2013 - 2015, tham gia làm Dự án khoa học cấp Đại Học Quốc Gia mang tên "Xây dựng hệ thống phân tích mạng xã hội theo chủ đề và ứng dụng vào mạng xã hội trong trường Đại học", mã số B2013-26-02. Dự án được xếp loại tốt, nghiệm thu vào ngày 10 tháng 12 năm 2015.

   

  Tiếp nối các khóa học lập trình di động với ngôn ngữ Java và hệ điều hành Android, Kyna.vn trân trọng giới thiệu tới bạn khóa học “Lập trình Webservice cho Di Động” nhằm giúp bạn nâng cao trình độ lập trình ứng dụng của mình.

  Dưới sự hướng dẫn của giảng viên Trần Duy Thanh, người đã có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực lập trình và công nghệ thông tin, bạn sẽ nhanh chóng nắm vững các kỹ thuật xây dựng và tương tác với Webservice – một phần kiến thức quan trọng đối với các lập trình viên di động và cũng là kỹ năng được các doanh nghiệp đòi hỏi.

  Sau khóa học, bạn có thể:

  • Có được kiến thức toàn diện về lập trình .net Webservice (SOAP, RESTful).
  • Có kiến thức sử dụng Microsoft SQL Server.
  • Nắm rõ cách thức cài đặt cấu hình IIS Webserver.
  • Nắm rõ kỹ thuật tương tác dữ liệu giữa Di động Android với Webservice.

  Khóa học dành cho

  • Bất cứ ai muốn học lập trình Backend cho ứng dụng di động.
  • Bất cứ ai muốn học .Net webservice (SOAP, Web API).
  • Những ai yêu thích lĩnh vực lập trình di động.
  • Sinh viên không học CNTT muốn tìm cơ hội việc làm khác trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

  Tham gia học trực tuyến ngay tại Kyna.vn!

ĐÁNH GIÁ

 • 2 lượt đánh giá
 • 5
  • 5 sao
  • 2
  • 4 sao
  • 0
  • 3 sao
  • 0
  • 2 sao
  • 0
  • 1 sao
  • 0

Đánh giá của bạn

Để đánh giá khóa học, bạn cần đăng nhập Kyna.vn và là học viên của khóa này.

BÌNH LUẬN FACEBOOK

 • 2 lượt đánh giá
 • 5
  • 5 sao
  • 2
  • 4 sao
  • 0
  • 3 sao
  • 0
  • 2 sao
  • 0
  • 1 sao
  • 0

Đánh giá của bạn

Để đánh giá khóa học, bạn cần đăng nhập Kyna.vn và là học viên của khóa này.

0 Khóa học

Kyna.vn

Góp ý cho Kyna.vn-

Số điện thoại*
Email*

Bạn có sẵn sàng giới thiệu Kyna.vn với người thân và bạn bè?

Bạn có góp ý gì về phiên bản mới của Kyna.vn?

GÓP Ý

Góp ý cho Kyna.vn-

Cảm ơn bạn đã đóng góp ý kiến cho Kyna. Chúc bạn một ngày học tập và làm việc nhiều năng lượng.