Lập trình web chuyên nghiệp với PHP - Level 3

Lưu Trường Hải Lân, Training Manager at ZendVN
5 (1 đánh giá)
698 học viên đăng ký học
NEW HOT
5 (1 đánh giá)
698 học viên đăng ký học
Bạn sẽ học được gì

Tiếp tục với khóa học lập trình web chuyên nghiệp PHP - Level 3, giảng viên Lưu Trường Hải Lân (ZendVN) sẽ giới thiệu đến bạn các thành phần nâng cao hơn trong PHP như:

 • Tìm hiểu về ngôn ngữ SQL, giúp ta tạo ra những phần xử lý với cơ sở dữ liệu cho website.
 • Cách sử dụng ngôn ngữ PHP thao tác với hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL.
 • Tìm hiểu sự kết hợp của AJAX và PHP trong việc xây dựng ứng dụng web.
Giới thiệu khóa học

Với các ưu điểm như miễn phí, dễ đọc, thao tác tốt với các hệ quản trị cơ sở dữ liệu, cộng đồng sử dụng rộng rãi, thư viện phong phú ... PHP ngày càng phát triển và việc học PHP đã trở nên đặc biệt cần thiết đối với bất kỳ lập trình viên nào.

Sau khi kết thúc khóa học Lập trình web chuyên nghiệp với PHP - Level-2 với những kiến thức mở rộng. Tiếp tục với khóa học lập trình web chuyên nghiệp PHP - Level 3, giảng viên Lưu Trường Hải Lân (ZendVN) sẽ giới thiệu đến bạn các thành phần nâng cao hơn trong PHP như:

 • Tìm hiểu về ngôn ngữ SQL, giúp ta tạo ra những phần xử lý với cơ sở dữ liệu cho website.
 • Cách sử dụng ngôn ngữ PHP thao tác với hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL.
 • Tìm hiểu sự kết hợp của AJAX và PHP trong việc xây dựng ứng dụng web.

ZendVN bảo đảm đây là một trong những khóa học PHP có chất lượng tốt nhất hiện nay ở Việt Nam. Khóa học PHP này được dựa trên những kinh nghiệm thực tế trong quá trình làm việc của ZendVN với các dự án lớn của nước ngoài.

Nội dung khóa học

 • Chương 7: Ngôn ngữ SQL

  • Bài 0: Group hỗ trợ học viên
  • Bài 1: Mysql
  • Bài 2.1: Sql – Table – 01
  • Bài 2.2: Sql – Table – 02
  • Bài 2.3: Sql – Table – 03
  • Bài 2.4: Sql – Table – 04
  • Bài 2.5: Sql – Table – 05
  • Bài 2.6: Sql – Table – 06
  • Bài 3.1: Sql – Mylty – 01
  • Bài 3.2: Sql – Mylty - 02
  • Bài 3.3: Sql – Mylty - 03
  • Bài 3.4: Sql – Mylty - 04
  • Bài 3.5: Sql – Mylty - 05
  • Bài 3.6: Sql – Mylty - 06
  • Bài 3.7: Sql – Mylty - 07
  • Bài 3.8: Sql – Mylty - 08
  • Bài 4.1: Doing – Database – 01
  • Bài 4.2: Doing – Database - 02
  • Bài 4.3: Doing – Database - 03
  • Bài 4.4: Doing – Database – 04
  • Bài 5: Iud
 • Chương 8: PHP & MySQL

  • Bài 6.1: Connect – 01
  • Bài 6.2: Connect – 02
  • Bài 7.1: Iud – 01
  • Bài 7.2: Iud - 02
  • Bài 7.3: Iud - 02
  • Bài 7.4: Iud – 04
  • Bài 8.1: Select – 01
  • Bài 8.2: Select – 02
  • Bài 9: Sql – Injection
  • Bài 10.1: Class – Database – 01
  • Bài 10.2: Class – Database – 02
  • Bài 10.3: Class – Database – 03
  • Bài 10.4: Class – Database – 04
  • Bài 10.5: Class – Database – 05
  • Bài 11.1: Exe01
  • Bài 11.2: Exe02 – 01
  • Bài 11.3: Exe02 – 02
  • Bài 12.1: Exe03 – 01
  • Bài 12.2: Exe03 – 02
  • Bài 12.3: Exe03 – 03
  • Bài 12.4: Exe03 – 04
  • Bài 12.5: Exe03 – 05
  • Bài 12.6: Exe03 – 06
  • Bài 12.7: Exe03 – 07
  • Bài 12.8: Exe03 – 08
  • Bài 12.9: Exe03 – 09
  • Bài 13.1: Exe04 – 01
  • Bài 13.2: Exe04 – 02
  • Bài 13.3: Exe04 – 03
  • Bài 13.4: Exe04 – 04
  • Bài 13.5: Exe04 – 05
  • Bài 13.6: Exe04 – 06
  • Bài 13.7: Exe04 – 07
  • Bài 14.1: Pagination – 01
  • Bài 14.2: Pagination - 02
  • Bài 14.3: Pagination – 03
 • Chương 9: PHP & AJAX

  • Bài 15.1: Json – 01
  • Bài 15.2: Json – 02
  • Bài 16.1: Ajax – 01
  • Bài 16.2: Ajax – 02
  • Bài 16.3: Ajax – 03
  • Bài 16.4: Ajax – 04
  • Bài 16.5: Ajax – 05
  • Bài 17.1: Exe -01
  • Bài 17.2: Exe -02
  • Bài 17.3: Exe -03
  • Bài 17.4: Exe -04
  • Bài 17.5: Exe -05
  • Bài 18.1: Ajax – Form – 01
  • Bài 18.2: Ajax – Form - 02
  • Bài 18.3: Ajax – Form - 03
  • Trắc nghiệm cuối khóa học
  • Đánh giá và góp ý cho khóa học
  • Các khóa học liên quan có thể bạn quan tâm trên Kyna.vn

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Nội dung khóa học

 • Chương 7: Ngôn ngữ SQL

  • Bài 0: Group hỗ trợ học viên
  • Bài 1: Mysql
  • Bài 2.1: Sql – Table – 01
  • Bài 2.2: Sql – Table – 02
  • Bài 2.3: Sql – Table – 03
  • Bài 2.4: Sql – Table – 04
  • Bài 2.5: Sql – Table – 05
  • Bài 2.6: Sql – Table – 06
  • Bài 3.1: Sql – Mylty – 01
  • Bài 3.2: Sql – Mylty - 02
  • Bài 3.3: Sql – Mylty - 03
  • Bài 3.4: Sql – Mylty - 04
  • Bài 3.5: Sql – Mylty - 05
  • Bài 3.6: Sql – Mylty - 06
  • Bài 3.7: Sql – Mylty - 07
  • Bài 3.8: Sql – Mylty - 08
  • Bài 4.1: Doing – Database – 01
  • Bài 4.2: Doing – Database - 02
  • Bài 4.3: Doing – Database - 03
  • Bài 4.4: Doing – Database – 04
  • Bài 5: Iud
 • Chương 8: PHP & MySQL

  • Bài 6.1: Connect – 01
  • Bài 6.2: Connect – 02
  • Bài 7.1: Iud – 01
  • Bài 7.2: Iud - 02
  • Bài 7.3: Iud - 02
  • Bài 7.4: Iud – 04
  • Bài 8.1: Select – 01
  • Bài 8.2: Select – 02
  • Bài 9: Sql – Injection
  • Bài 10.1: Class – Database – 01
  • Bài 10.2: Class – Database – 02
  • Bài 10.3: Class – Database – 03
  • Bài 10.4: Class – Database – 04
  • Bài 10.5: Class – Database – 05
  • Bài 11.1: Exe01
  • Bài 11.2: Exe02 – 01
  • Bài 11.3: Exe02 – 02
  • Bài 12.1: Exe03 – 01
  • Bài 12.2: Exe03 – 02
  • Bài 12.3: Exe03 – 03
  • Bài 12.4: Exe03 – 04
  • Bài 12.5: Exe03 – 05
  • Bài 12.6: Exe03 – 06
  • Bài 12.7: Exe03 – 07
  • Bài 12.8: Exe03 – 08
  • Bài 12.9: Exe03 – 09
  • Bài 13.1: Exe04 – 01
  • Bài 13.2: Exe04 – 02
  • Bài 13.3: Exe04 – 03
  • Bài 13.4: Exe04 – 04
  • Bài 13.5: Exe04 – 05
  • Bài 13.6: Exe04 – 06
  • Bài 13.7: Exe04 – 07
  • Bài 14.1: Pagination – 01
  • Bài 14.2: Pagination - 02
  • Bài 14.3: Pagination – 03
 • Chương 9: PHP & AJAX

  • Bài 15.1: Json – 01
  • Bài 15.2: Json – 02
  • Bài 16.1: Ajax – 01
  • Bài 16.2: Ajax – 02
  • Bài 16.3: Ajax – 03
  • Bài 16.4: Ajax – 04
  • Bài 16.5: Ajax – 05
  • Bài 17.1: Exe -01
  • Bài 17.2: Exe -02
  • Bài 17.3: Exe -03
  • Bài 17.4: Exe -04
  • Bài 17.5: Exe -05
  • Bài 18.1: Ajax – Form – 01
  • Bài 18.2: Ajax – Form - 02
  • Bài 18.3: Ajax – Form - 03
  • Trắc nghiệm cuối khóa học
  • Đánh giá và góp ý cho khóa học
  • Các khóa học liên quan có thể bạn quan tâm trên Kyna.vn

Combo có khóa học này

Thực hành web chuyên nghiệp cùng PHP, HTML, CSS
Thực hành web chuyên nghiệp cùng PHP, HTML, CSS
 • Khóa học: 8 khóa
 • Giảng viên: 2 chuyên gia
 • Cấp chứng nhận hoàn thành
600.000 ₫
Học phí: 600.000 ₫

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Thông tin giảng viên

 • Lưu Trường Hải Lân
  Lưu Trường Hải Lân
  Training Manager at ZendVN
 • Lưu Trường Hải Lân Training Manager at ZendVN
  XEM THÊM THÔNG TIN

  Kinh nghiệm công tác:

  • Quản lý đào tạo tại ZendVN
  • Vị trí đã từng đảm nhiệm: Developer, Teamleader, Project manager, Training manager
  • Công việc hiện nay: Training manager & Project manager tại ZendVN

  Các khóa học trực tuyến đã xây dựng: Lập trình PHP, Zend framework 2.x, jQuery Master, Wordpress 4.x, Joomla 2.5!, Bootstrap, HTML, CSS, Javascript ...

  Thông tin liên hệ:

  • Website: http://www.zend.vn/public/
  • Facebook: https://www.facebook.com/luutruonghailan
  • Fanpage ZendVN: https://www.facebook.com/zendvngroup
  • Kênh video miễn phí: https://www.youtube.com/user/luutruonghailan
  • Skype hỗ trợ học viên: zendvn.support

  Với các ưu điểm như miễn phí, dễ đọc, thao tác tốt với các hệ quản trị cơ sở dữ liệu, cộng đồng sử dụng rộng rãi, thư viện phong phú ... PHP ngày càng phát triển và việc học PHP đã trở nên đặc biệt cần thiết đối với bất kỳ lập trình viên nào.

  Sau khi kết thúc khóa học Lập trình web chuyên nghiệp với PHP - Level-2 với những kiến thức mở rộng. Tiếp tục với khóa học lập trình web chuyên nghiệp PHP - Level 3, giảng viên Lưu Trường Hải Lân (ZendVN) sẽ giới thiệu đến bạn các thành phần nâng cao hơn trong PHP như:

  • Tìm hiểu về ngôn ngữ SQL, giúp ta tạo ra những phần xử lý với cơ sở dữ liệu cho website.
  • Cách sử dụng ngôn ngữ PHP thao tác với hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL.
  • Tìm hiểu sự kết hợp của AJAX và PHP trong việc xây dựng ứng dụng web.

  ZendVN bảo đảm đây là một trong những khóa học PHP có chất lượng tốt nhất hiện nay ở Việt Nam. Khóa học PHP này được dựa trên những kinh nghiệm thực tế trong quá trình làm việc của ZendVN với các dự án lớn của nước ngoài.

ĐÁNH GIÁ

 • 1 lượt đánh giá
 • 5
  • 5 sao
  • 1
  • 4 sao
  • 0
  • 3 sao
  • 0
  • 2 sao
  • 0
  • 1 sao
  • 0

Đánh giá của bạn

Để đánh giá khóa học, bạn cần đăng nhập Kyna.vn và là học viên của khóa này.

BÌNH LUẬN FACEBOOK

 • 1 lượt đánh giá
 • 5
  • 5 sao
  • 1
  • 4 sao
  • 0
  • 3 sao
  • 0
  • 2 sao
  • 0
  • 1 sao
  • 0

Đánh giá của bạn

Để đánh giá khóa học, bạn cần đăng nhập Kyna.vn và là học viên của khóa này.

0 Khóa học

Kyna.vn

Góp ý cho Kyna.vn-

Số điện thoại*
Email*

Bạn có sẵn sàng giới thiệu Kyna.vn với người thân và bạn bè?

Bạn có góp ý gì về phiên bản mới của Kyna.vn?

GÓP Ý

Góp ý cho Kyna.vn-

Cảm ơn bạn đã đóng góp ý kiến cho Kyna. Chúc bạn một ngày học tập và làm việc nhiều năng lượng.