Lập trình web chuyên nghiệp với PHP - Level 3

717 học viên đăng ký 75 bài 18 giờ 5 (2 đánh giá)

198.000đ MUA NGAY

Lập trình web chuyên nghiệp với PHP - Level 3

717 học viên đăng ký 75 bài 18 giờ 5 (2 đánh giá)

Trình độ: Nâng cao

Sở hữu mãi mãi

Xem được trên máy tính, điện thoại, tablet

Cấp chứng nhận hoàn thành

NEW HOT
5 (1 đánh giá)
717 học viên đăng ký học

198.000đ

Bạn sẽ học được gì?

Tiếp tục với khóa học lập trình web chuyên nghiệp PHP - Level 3, giảng viên Lưu Trường Hải Lân (ZendVN) sẽ giới thiệu đến bạn các thành phần nâng cao hơn trong PHP như:

 • Tìm hiểu về ngôn ngữ SQL, giúp ta tạo ra những phần xử lý với cơ sở dữ liệu cho website.
 • Cách sử dụng ngôn ngữ PHP thao tác với hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL.
 • Tìm hiểu sự kết hợp của AJAX và PHP trong việc xây dựng ứng dụng web.
Nội dung khóa học
Bài 0: Group hỗ trợ học viên
Bài 1: Mysql
Bài 2.1: Sql – Table – 01
Bài 2.2: Sql – Table – 02
Bài 2.3: Sql – Table – 03
Bài 2.4: Sql – Table – 04
Bài 2.5: Sql – Table – 05
Bài 2.6: Sql – Table – 06
Bài 3.1: Sql – Mylty – 01
Bài 3.2: Sql – Mylty - 02
Bài 3.3: Sql – Mylty - 03
Bài 3.4: Sql – Mylty - 04
Bài 3.5: Sql – Mylty - 05
Bài 3.6: Sql – Mylty - 06
Bài 3.7: Sql – Mylty - 07
Bài 3.8: Sql – Mylty - 08
Bài 4.1: Doing – Database – 01
Bài 4.2: Doing – Database - 02
Bài 4.3: Doing – Database - 03
Bài 4.4: Doing – Database – 04
Bài 5: Iud
Bài 6.1: Connect – 01
Bài 6.2: Connect – 02
Bài 7.1: Iud – 01
Bài 7.2: Iud - 02
Bài 7.3: Iud - 02
Bài 7.4: Iud – 04
Bài 8.1: Select – 01
Bài 8.2: Select – 02
Bài 9: Sql – Injection
Bài 10.1: Class – Database – 01
Bài 10.2: Class – Database – 02
Bài 10.3: Class – Database – 03
Bài 10.4: Class – Database – 04
Bài 10.5: Class – Database – 05
Bài 11.1: Exe01
Bài 11.2: Exe02 – 01
Bài 11.3: Exe02 – 02
Bài 12.1: Exe03 – 01
Bài 12.2: Exe03 – 02
Bài 12.3: Exe03 – 03
Bài 12.4: Exe03 – 04
Bài 12.5: Exe03 – 05
Bài 12.6: Exe03 – 06
Bài 12.7: Exe03 – 07
Bài 12.8: Exe03 – 08
Bài 12.9: Exe03 – 09
Bài 13.1: Exe04 – 01
Bài 13.2: Exe04 – 02
Bài 13.3: Exe04 – 03
Bài 13.4: Exe04 – 04
Bài 13.5: Exe04 – 05
Bài 13.6: Exe04 – 06
Bài 13.7: Exe04 – 07
Bài 14.1: Pagination – 01
Bài 14.2: Pagination - 02
Bài 14.3: Pagination – 03
Bài 15.1: Json – 01
Bài 15.2: Json – 02
Bài 16.1: Ajax – 01
Bài 16.2: Ajax – 02
Bài 16.3: Ajax – 03
Bài 16.4: Ajax – 04
Bài 16.5: Ajax – 05
Bài 17.1: Exe -01
Bài 17.2: Exe -02
Bài 17.3: Exe -03
Bài 17.4: Exe -04
Bài 17.5: Exe -05
Bài 18.1: Ajax – Form – 01
Bài 18.2: Ajax – Form - 02
Bài 18.3: Ajax – Form - 03
Trắc nghiệm cuối khóa học
Đánh giá và góp ý cho khóa học
Các khóa học liên quan có thể bạn quan tâm trên Kyna.vn
Giới thiệu khóa học

Với các ưu điểm như miễn phí, dễ đọc, thao tác tốt với các hệ quản trị cơ sở dữ liệu, cộng đồng sử dụng rộng rãi, thư viện phong phú ... PHP ngày càng phát triển và việc học PHP đã trở nên đặc biệt cần thiết đối với bất kỳ lập trình viên nào.

Sau khi kết thúc khóa học Lập trình web chuyên nghiệp với PHP - Level-2 với những kiến thức mở rộng. Tiếp tục với khóa học lập trình web chuyên nghiệp PHP - Level 3, giảng viên Lưu Trường Hải Lân (ZendVN) sẽ giới thiệu đến bạn các thành phần nâng cao hơn trong PHP như:

 • Tìm hiểu về ngôn ngữ SQL, giúp ta tạo ra những phần xử lý với cơ sở dữ liệu cho website.
 • Cách sử dụng ngôn ngữ PHP thao tác với hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL.
 • Tìm hiểu sự kết hợp của AJAX và PHP trong việc xây dựng ứng dụng web.

ZendVN bảo đảm đây là một trong những khóa học PHP có chất lượng tốt nhất hiện nay ở Việt Nam. Khóa học PHP này được dựa trên những kinh nghiệm thực tế trong quá trình làm việc của ZendVN với các dự án lớn của nước ngoài.

Thông tin giảng viên

Kinh nghiệm công tác:

 • Quản lý đào tạo tại ZendVN
 • Vị trí đã từng đảm nhiệm: Developer, Teamleader, Project manager, Training manager
 • Công việc hiện nay: Training manager & Project manager tại ZendVN

Các khóa học trực tuyến đã xây dựng: Lập trình PHP, Zend framework 2.x, jQuery Master, Wordpress 4.x, Joomla 2.5!, Bootstrap, HTML, CSS, Javascript ...

Thông tin liên hệ:

 • Website: http://www.zend.vn/public/
 • Facebook: https://www.facebook.com/luutruonghailan
 • Fanpage ZendVN: https://www.facebook.com/zendvngroup
 • Kênh video miễn phí: https://www.youtube.com/user/luutruonghailan
 • Skype hỗ trợ học viên: zendvn.support
Chi tiết
Học viên nói gì?