Lập trình web chuyên nghiệp với PHP - Level 2

1631 học viên đăng ký 99 bài 24 giờ 4.5 (4 đánh giá)

Miễn phí MUA NGAY

Lập trình web chuyên nghiệp với PHP - Level 2

1631 học viên đăng ký 99 bài 24 giờ 4.5 (4 đánh giá)

Trình độ: Cơ bản

Sở hữu mãi mãi

Xem được trên máy tính, điện thoại, tablet

Cấp chứng nhận hoàn thành

Lập trình web chuyên nghiệp với PHP - Level 2
NEW HOT
4.5 (2 đánh giá)
1631 học viên đăng ký học

Miễn phí

Lập trình web chuyên nghiệp với PHP - Level 2
Học thử
Bạn sẽ học được gì?

Khóa học "Lập trình web chuyên nghiệp với PHP - Level 2"giảng viên Lưu Trường Hải Lân (ZendVN) sẽ giới thiệu đến bạn các thành phần mở rộng trong PHP như:

 • Sử dụng biểu thức chính quy để trích lọc dữ liệu, kiểm tra dữ liệu từ phía người dùng, lấy tin tự động từ các website khác
 • Làm việc và thao tác với File một cách dễ dàng và giải quyết bài toán upload tập tin
 • Xây dựng hàm đệ quy để giải quyết các bài toán: hiển thị menu (category) đa cấp, liệt kê cây thư mục
 • Sử dụng session, cookie trong ứng dụng web
 • Sử dụng SimpleXML và DomDocument để thao tác và làm việc với tập tin XML
 • Nắm vững các kiến thức về lập trình hướng đối tượng và biết cách xây dựng các class dùng cho công việc thực tế
 • Hướng dẫn các vấn đề mở rộng khác khi xây dựng một website
Nội dung khóa học
Bài 0: Group hỗ trợ học viên
Bài 1: Regular Expression là gì?
Bài 2: Các ký hiệu trong Regular Expression
Bài 3: Ôn tập
Bài 1: Ôn tập Regular Expression
Bài 2: Tìm hiểu hàm PREG_MTAH và PREG_MATH_ALL
Bài 3: Tìm hiểu hàm PREG_MTAH và PREG_MATH_ALL (cont)
Bài 4: Tìm hiểu hàm PREG_MTAH và PREG_MATH_ALL (end)
Bài 5: Tìm hiểu hàm PREG_REPLACE
Bài 6: Tìm hiểu hàm PREG_MTAH và PREG_MATH_ALL (cont-end)
Bài 7: Kỹ thuật quét tin tức của VnExpress
Bài 8: Kỹ thuật quét tin tức của VnExpress (cont-end)
Bài 9: Kỹ thuật quét tin tức của Dantri
Bài 10: Kỹ thuật quét tin tức của Dantri (cont-end)
Bài 1: Vấn đề 1,2
Bài 2: Vấn đề 3,4
Bài 3: Vấn đề 5.6.7
Bài 4: Vấn đề 8,9,10
Bài 5: Vấn đề 11,12
Bài 6: Vấn đề 13,14
Bài 7: Vấn đề 14 (cont-end)
Bài 8: Vấn đề 15
Bài 9: Ôn tập
Bài 10: Ôn tập (cont)
Bài 11: Ôn tập (cont-end)
Bài 12: Một số yêu cầu bổ sung
Bài 13: Một số yêu cầu bổ sung (cont-end)
Bài 1: Vấn đề 1,2,3
Bài 2: Vấn đề 4
Bài 3: Vấn đề 4 (cont-end)
Bài 4: Vấn đề 5
Bài 5: Vấn đề 6
Bài 6: Vấn đề 7
Bài 1: Vấn đề 1,2,3,4
Bài 2: Vấn đề 5
Bài 3: Vấn đề 6
Bài 1: Vấn đề 1,2,3
Bài 2: Vấn đề 4,5,6
Bài 1: Vấn đề 1,2,3
Bài 2: Vấn đề 4,5,6
Bài 1: Vấn đề 1,2,3
Bài 2: Vấn đề 4,5
Bài 3: Vấn đề 5 (cont)
Bài 4: Vấn đề 5 (end)
Bài 5: Vấn đề 6
Bài 6: PHP Mail
Bài 1: Vấn đề 1,2,3,4,5,6
Bài 2: Vấn đề 7
Bài 3: Vấn đề 7 (cont-end)
Bài 4: Vấn đề 8,9
Bài 5: Vấn đề 10
Bài 1: Vấn đề 1
Bài 2: Vấn đề 2
Bài 1: Vấn đề 1
Bài 2: Vấn đề 1 (cont)
Bài 3: Vấn đề 1 (end)
Bài 4: Vấn đề 2
Bài 5: Vấn đề 3
Bài 6: Vấn đề 3 (cont-end)
Bài 1: Class And Object
Bài 2: Property And Method
Bài 3: Constructor And Destructor
Bài 4: Constructor And Destructor (cont-end)
Bài 5: Tính kế thừa And Overwrite
Bài 6: Tính kế thừa And Overwrite (cont)
Bài 7: Phạm vi và sự ảnh hưởng
Bài 8: Phạm vi và sự ảnh hưởng (cont)
Bài 9: Phạm vi và sự ảnh hưởng (cont)
Bài 10: Phạm vi và sự ảnh hưởng (cont-end)
Bài 11: Một số phương thức khác
Bài 12: Một số phương thức khác (cont)
Bài 13: Một số phương thức khác (cont)
Bài 14: Một số phương thức khác (cont)
Bài 15: Một số phương thức khác (cont-end)
Bài 16: Bài tập
Bài 17: Bài tập (cont)
Bài 18: Bài tập (cont)
Bài 19: Bài tập (cont)
Bài 20: Bài tập (cont-end)
Bài 1: Class 1 - PHP Thumb
Bài 2: Class 2 - PHP Mailer
Bài 3: Class 2 - PHP Mailer (cont-end)
Bài 4: Class 3 - FCK Editor
Bài 5: Class 3 - FCK Editor (cont)
Bài 6: Class 3 - FCK Editor (cont-end)
Bài 7: Class 4 - CAPTCHA
Bài 8: Class 4 - CAPTCHA (cont-end)
Bài 9: Class 5 - SIMPLEPIE
Bài 10: Tìm hiểu về OPENID
Bài 11: Class 7 - Mobile Detect
Bài 12: Class 8 - CACHE
Bài 13: Class 9 - VALIDATE
Bài 14: Class 9 - VALIDATE (cont)
Bài 15: Class 9 - VALIDATE (cont)
Bài 16: Class 9 - VALIDATE (cont)
Bài 17: Class 9 - VALIDATE (cont-end)
Trắc nghiệm cuối khóa học
Các khóa học liên quan có thể bạn quan tâm trên Kyna.vn
Đánh giá và góp ý cho khóa học
Giới thiệu khóa học

Với các ưu điểm như miễn phí, dễ đọc, thao tác tốt với các hệ quản trị cơ sở dữ liệu, cộng đồng sử dụng rộng rãi, thư viện phong phú. PHP ngày càng phát triển và việc học PHP đã trở nên đặc biệt cần thiết đối với bất kỳ lập trình viên nào.

Sau khi kết thúc khóa học Lập trình web chuyên nghiệp với PHP - Level 1 với những kiến thức căn bản cần thiết. Tiếp tục với khóa học Lập trình web chuyên nghiệp với PHP - Level 2giảng viên Lưu Trường Hải Lân (ZendVN) sẽ giới thiệu đến bạn các thành phần mở rộng trong PHP như:

 • Sử dụng biểu thức chính quy để trích lọc dữ liệu, kiểm tra dữ liệu từ phía người dùng, lấy tin tự động từ các website khác
 • Làm việc và thao tác với File một cách dễ dàng và giải quyết bài toán upload tập tin
 • Xây dựng hàm đệ quy để giải quyết các bài toán: hiển thị menu (category) đa cấp, liệt kê cây thư mục
 • Sử dụng session, cookie trong ứng dụng web
 • Sử dụng SimpleXML và DomDocument để thao tác và làm việc với tập tin XML
 • Nắm vững các kiến thức về lập trình hướng đối tượng và biết cách xây dựng các class dùng cho công việc thực tế
 • Hướng dẫn các vấn đề mở rộng khác khi xây dựng một website: xử lý hình ảnh, gửi mail, rss, editor, captcha, detetct mobile, cache. Các vấn đề này được trình bày thông qua việc giới thiệu các class, giúp học viên tiếp cận với nhiều class được hỗ trợ sẵn và cách đọc API để sử dụng một class bất kỳ

ZendVN bảo đảm đây là một trong những khóa học PHP có chất lượng tốt nhất hiện nay ở Việt Nam. Khóa học PHP này được dựa trên những kinh nghiệm thực tế trong quá trình làm việc của ZendVN với các dự án lớn của nước ngoài.

Thông tin giảng viên

Kinh nghiệm công tác:

 • Quản lý đào tạo tại ZendVN
 • Vị trí đã từng đảm nhiệm: Developer, Teamleader, Project manager, Training manager
 • Công việc hiện nay: Training manager & Project manager tại ZendVN

Các khóa học trực tuyến đã xây dựng: Lập trình PHP, Zend framework 2.x, jQuery Master, Wordpress 4.x, Joomla 2.5!, Bootstrap, HTML, CSS, Javascript ...

Thông tin liên hệ:

 • Website: http://www.zend.vn/public/
 • Facebook: https://www.facebook.com/luutruonghailan
 • Fanpage ZendVN: https://www.facebook.com/zendvngroup
 • Kênh video miễn phí: https://www.youtube.com/user/luutruonghailan
 • Skype hỗ trợ học viên: zendvn.support
Chi tiết
Học viên nói gì?