Lập trình web chuyên nghiệp với PHP - Level 1

Lưu Trường Hải Lân, Training Manager at ZendVN
4.7 (18 đánh giá)
9442 học viên đăng ký học
NEW HOT
4.7 (18 đánh giá)
9442 học viên đăng ký học
Bạn sẽ học được gì

Khóa học lập trình PHP Level 1 của giảng viên Lưu Trường Hải Lân (ZendVN) sẽ giúp cho các bạn:

- Nắm vững kiến thức căn bản về lập trình PHP một cách đầy đủ và có hệ thống

- Đảm bảo những ai vừa mới bắt đầu cũng có thể nắm bắt được nền tảng cốt lõi

- Phát triển kỹ năng lập trình của mình ở cấp cao hơn

Giới thiệu khóa học

PHP là một ngôn ngữ lập trình Web thông dụng nhất hiện nay, các Website có nền tảng là ngôn ngữ PHP chiếm hơn 70% tổng các Website trên toàn thế giới. Hơn nữa hiện nay có rất nhiều bộ mã nguồn mở hoàn toàn miễn được lập trình bằng PHP như: Wordpress, Joomla, Drupal… Các bạn có thể download các bộ mã nguồn mở này và xây dựng các website một cách nhanh chóng…

Với các ưu điểm như miễn phí, dễ đọc, thao tác tốt với các hệ quản trị cơ sở dữ liệu, cộng đồng sử dụng rộng rãi, thư viện phong phú ... PHP ngày càng phát triển và việc học PHP đã trở nên đặc biệt cần thiết đối với bất kỳ lập trình viên nào.

Khóa học lập trình PHP Level 1 của giảng viên Lưu Trường Hải Lân (ZendVN) sẽ cung cấp cho các bạn kiến thức căn bản về lập trình PHP một cách đầy đủ và có hệ thống, đảm bảo những ai vừa mới bắt đầu cũng có thể nắm bắt được nền tảng cốt lõi để phát triển kỹ năng lập trình của mình ở cấp cao hơn.

ZendVN bảo đảm đây là một trong những khóa học PHP có chất lượng tốt nhất hiện nay ở Việt Nam. Khóa học PHP này được dựa trên những kinh nghiệm thực tế trong quá trình làm việc của ZendVN với các dự án lớn của nước ngoài.

Nội dung khóa học

 • Phần 1: Giới thiệu về PHP

  • Bài 0: Group hỗ trợ học viên
  • Bài 1: Introduce
 • Phần 2: PHP căn bản

  • Bài 3: Operator
  • Bài 2: Variable
  • Bài 4.1: Forrm - Part 1
  • Bài 4.2: Forrm - Part 2 End
  • Bài 5.1: Condition - Part 1
  • Bài 5.2: Condition - Part 2
  • Bài 5.3: Condition - Part 3
  • Bài 5.4: Condition - Part 4 End
  • Bài 6.1: Loop - Part 1
  • Bài 6.2: Loop - Part 2
  • Bài 6.3: Loop - Part 3
  • Bài 6.4: Loop - Part 4
  • Bài 6.5: Loop - Part 5
  • Bài 6.6: Loop - Part 6
  • Bài 6.7: Loop - Part 7 End
  • Bài 7.1: Function - Part 1
  • Bài 7.2: Function - Part 2
  • Bài 7.3: Function - Part 3 End
 • Phần 3: Thao tác với Array

  • Bài 8.1: Array - Part 1
  • Bài 8.2: Array - Part 2
  • Bài 8.3: Array - Part 3
  • Bài 8.4: Array - Part 4
  • Bài 8.5: Array - Part 5
  • Bài 8.6: Array - Part 6
  • Bài 8.7: Array - Part 7
  • Bài 8.8: Array - Part 8
  • Bài 8.9: Array - Part 9
  • Bài 8.10: Array - Part 10
  • Bài 8.11: Array - Part 11
  • Bài 8.12: Array - Part 12
  • Bài 8.13: Array - Part 13
  • Bài 8.14: Array - Part 14
  • Bài 8.15: Array - Part 15
  • Bài 8.16: Array - Part 16 End
 • Phần 4: Thao tác với String

  • Bài 9.1: String - Part 1
  • Bài 9.2: String - Part 2
  • Bài 9.3: String - Part 3
  • Bài 9.4: String - Part 4
  • Bài 9.5: String - Part 5
  • Bài 9.6: String - Part 6
  • Bài 9.7: String - Part 7
  • Bài 9.8: String - Part 8
  • Bài 9.9: String - Part 9
  • Bài 9.10: String - Part 10
  • Bài 9.11: String - Part 11
  • Bài 9.12: String - Part 12
  • Bài 9.13: String - Part 13
  • Bài 9.14: String - Part 14 End
 • Phần 5: Thao tác với Number

  • Bài 10.1: Number - Part 1
  • Bài 10.2: Number - Part 2
  • Bài 10.3: Number - Part 3
  • Bài 10.4: Number - Part 4 End
 • Phần 6: Thao tác với Time

  • Bài 11.1: Time - Part 1
  • Bài 11.1: Time - Part 2
  • Bài 11.3: Time - Part 3
  • Bài 11.4: Time - Part 4
  • Bài 11.5: Time - Part 5
  • Bài 11.6: Time - Part 6
  • Bài 11.7: Time - Part 7
  • Bài 11.8: Time - Part 8 End
  • Trắc nghiệm cuối khóa học
  • Đánh giá và góp ý cho khóa học
  • Các khóa học liên quan có thể bạn quan tâm trên Kyna.vn

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Nội dung khóa học

 • Phần 1: Giới thiệu về PHP

  • Bài 0: Group hỗ trợ học viên
  • Bài 1: Introduce
 • Phần 2: PHP căn bản

  • Bài 3: Operator
  • Bài 2: Variable
  • Bài 4.1: Forrm - Part 1
  • Bài 4.2: Forrm - Part 2 End
  • Bài 5.1: Condition - Part 1
  • Bài 5.2: Condition - Part 2
  • Bài 5.3: Condition - Part 3
  • Bài 5.4: Condition - Part 4 End
  • Bài 6.1: Loop - Part 1
  • Bài 6.2: Loop - Part 2
  • Bài 6.3: Loop - Part 3
  • Bài 6.4: Loop - Part 4
  • Bài 6.5: Loop - Part 5
  • Bài 6.6: Loop - Part 6
  • Bài 6.7: Loop - Part 7 End
  • Bài 7.1: Function - Part 1
  • Bài 7.2: Function - Part 2
  • Bài 7.3: Function - Part 3 End
 • Phần 3: Thao tác với Array

  • Bài 8.1: Array - Part 1
  • Bài 8.2: Array - Part 2
  • Bài 8.3: Array - Part 3
  • Bài 8.4: Array - Part 4
  • Bài 8.5: Array - Part 5
  • Bài 8.6: Array - Part 6
  • Bài 8.7: Array - Part 7
  • Bài 8.8: Array - Part 8
  • Bài 8.9: Array - Part 9
  • Bài 8.10: Array - Part 10
  • Bài 8.11: Array - Part 11
  • Bài 8.12: Array - Part 12
  • Bài 8.13: Array - Part 13
  • Bài 8.14: Array - Part 14
  • Bài 8.15: Array - Part 15
  • Bài 8.16: Array - Part 16 End
 • Phần 4: Thao tác với String

  • Bài 9.1: String - Part 1
  • Bài 9.2: String - Part 2
  • Bài 9.3: String - Part 3
  • Bài 9.4: String - Part 4
  • Bài 9.5: String - Part 5
  • Bài 9.6: String - Part 6
  • Bài 9.7: String - Part 7
  • Bài 9.8: String - Part 8
  • Bài 9.9: String - Part 9
  • Bài 9.10: String - Part 10
  • Bài 9.11: String - Part 11
  • Bài 9.12: String - Part 12
  • Bài 9.13: String - Part 13
  • Bài 9.14: String - Part 14 End
 • Phần 5: Thao tác với Number

  • Bài 10.1: Number - Part 1
  • Bài 10.2: Number - Part 2
  • Bài 10.3: Number - Part 3
  • Bài 10.4: Number - Part 4 End
 • Phần 6: Thao tác với Time

  • Bài 11.1: Time - Part 1
  • Bài 11.1: Time - Part 2
  • Bài 11.3: Time - Part 3
  • Bài 11.4: Time - Part 4
  • Bài 11.5: Time - Part 5
  • Bài 11.6: Time - Part 6
  • Bài 11.7: Time - Part 7
  • Bài 11.8: Time - Part 8 End
  • Trắc nghiệm cuối khóa học
  • Đánh giá và góp ý cho khóa học
  • Các khóa học liên quan có thể bạn quan tâm trên Kyna.vn

Combo có khóa học này

Thực hành web chuyên nghiệp cùng PHP, HTML, CSS
Thực hành web chuyên nghiệp cùng PHP, HTML, CSS
 • Khóa học: 8 khóa
 • Giảng viên: 2 chuyên gia
 • Cấp chứng nhận hoàn thành
600.000 ₫
Học phí: 600.000 ₫

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Thông tin giảng viên

 • Lưu Trường Hải Lân
  Lưu Trường Hải Lân
  Training Manager at ZendVN
 • Lưu Trường Hải Lân Training Manager at ZendVN
  XEM THÊM THÔNG TIN

  Kinh nghiệm công tác:

  • Quản lý đào tạo tại ZendVN
  • Vị trí đã từng đảm nhiệm: Developer, Teamleader, Project manager, Training manager
  • Công việc hiện nay: Training manager & Project manager tại ZendVN

  Các khóa học trực tuyến đã xây dựng: Lập trình PHP, Zend framework 2.x, jQuery Master, Wordpress 4.x, Joomla 2.5!, Bootstrap, HTML, CSS, Javascript ...

  Thông tin liên hệ:

  • Website: http://www.zend.vn/public/
  • Facebook: https://www.facebook.com/luutruonghailan
  • Fanpage ZendVN: https://www.facebook.com/zendvngroup
  • Kênh video miễn phí: https://www.youtube.com/user/luutruonghailan
  • Skype hỗ trợ học viên: zendvn.support

  PHP là một ngôn ngữ lập trình Web thông dụng nhất hiện nay, các Website có nền tảng là ngôn ngữ PHP chiếm hơn 70% tổng các Website trên toàn thế giới. Hơn nữa hiện nay có rất nhiều bộ mã nguồn mở hoàn toàn miễn được lập trình bằng PHP như: Wordpress, Joomla, Drupal… Các bạn có thể download các bộ mã nguồn mở này và xây dựng các website một cách nhanh chóng…

  Với các ưu điểm như miễn phí, dễ đọc, thao tác tốt với các hệ quản trị cơ sở dữ liệu, cộng đồng sử dụng rộng rãi, thư viện phong phú ... PHP ngày càng phát triển và việc học PHP đã trở nên đặc biệt cần thiết đối với bất kỳ lập trình viên nào.

  Khóa học lập trình PHP Level 1 của giảng viên Lưu Trường Hải Lân (ZendVN) sẽ cung cấp cho các bạn kiến thức căn bản về lập trình PHP một cách đầy đủ và có hệ thống, đảm bảo những ai vừa mới bắt đầu cũng có thể nắm bắt được nền tảng cốt lõi để phát triển kỹ năng lập trình của mình ở cấp cao hơn.

  ZendVN bảo đảm đây là một trong những khóa học PHP có chất lượng tốt nhất hiện nay ở Việt Nam. Khóa học PHP này được dựa trên những kinh nghiệm thực tế trong quá trình làm việc của ZendVN với các dự án lớn của nước ngoài.

ĐÁNH GIÁ

 • 18 lượt đánh giá
 • 4.7
  • 5 sao
  • 15
  • 4 sao
  • 1
  • 3 sao
  • 2
  • 2 sao
  • 0
  • 1 sao
  • 0

Đánh giá của bạn

Để đánh giá khóa học, bạn cần đăng nhập Kyna.vn và là học viên của khóa này.

BÌNH LUẬN FACEBOOK

 • 18 lượt đánh giá
 • 4.7
  • 5 sao
  • 15
  • 4 sao
  • 1
  • 3 sao
  • 2
  • 2 sao
  • 0
  • 1 sao
  • 0

Đánh giá của bạn

Để đánh giá khóa học, bạn cần đăng nhập Kyna.vn và là học viên của khóa này.

0 Khóa học

Kyna.vn

Góp ý cho Kyna.vn-

Số điện thoại*
Email*

Bạn có sẵn sàng giới thiệu Kyna.vn với người thân và bạn bè?

Bạn có góp ý gì về phiên bản mới của Kyna.vn?

GÓP Ý

Góp ý cho Kyna.vn-

Cảm ơn bạn đã đóng góp ý kiến cho Kyna. Chúc bạn một ngày học tập và làm việc nhiều năng lượng.