Lập trình Python cơ bản

139 học viên đăng ký 104 bài 13 giờ 4.5 (3 đánh giá)

700.000đ MUA NGAY

Lập trình Python cơ bản

139 học viên đăng ký 104 bài 13 giờ 4.5 (3 đánh giá)

Trình độ: Cơ bản

Sở hữu mãi mãi

Xem được trên máy tính, điện thoại, tablet

Cấp chứng nhận hoàn thành

Lập trình Python cơ bản
NEW HOT
4.5 (2 đánh giá)
139 học viên đăng ký học

700.000đ

Bạn sẽ học được gì?

• Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình Python

• Làm chủ được Python sẽ giúp học viên dễ dàng tiếp thu các ngôn ngữ mới

• Có thể tham gia các dự án liên quan tới lập trình Python

• Là cơ sở để học tiếp các khóa: Cấu trúc dữ liệu, lập trình Kotlin, C#, lập trình java, lập trình Android, Web...

Nội dung khóa học
1 Có nên học lập trình Python?
2 Cách tải và cài đặt Python
3 Giới thiệu một số công cụ lập trình Python
4 Tạo Project Python trong PyCharm
5 Kiểu dữ liệu cơ bản và khai báo biến trong Python
6 Cách ghi chú lệnh trong Python
7 Các toán tử thường dùng trong Python
8 Cách nhập liệu từ bàn phím trong Python
9 Các kiểu xuất dữ liệu
10 Các loại lỗi trong Python
11 Bài tập rèn luyện-Tính chu vi diện tích Hình tròn
12 Bài tập rèn luyện-Tính giờ phút giây
13 Bài tập rèn luyện-Tính điểm trung bình
14 Các bài tập tự rèn luyện
15 Biểu thức Boolean
16 Biểu thức If
17 Biểu thức if ... else
18 Biểu thức If ... elif lồng nhau
19 Biểu thức pass
20 So sánh số thực trong Python
21 Sử dụng if/else như phép gán
22 Bài tập rèn luyện-Kiểm tra năm nhuần
23 Bài tập rèn luyện-Đếm số ngày trong tháng
24 Bài tập rèn luyện-Phương trình bậc 2
25 Các bài tập tự rèn luyện
26 Vòng while
27 Vòng for
28 câu lệnh break
29 câu lệnh continue
30 Lệnh while/else
31 Lệnh for/else
32 Vòng lặp lồng nhau
33 Bài tập rèn luyện-Tính dãy số
34 Bài tập rèn luyện-Kiểm tra số nguyên tố
35 Bài tập rèn luyện-xuất bảng cửu chương
36 Các bài tập tự rèn luyện
37 Các hàm toán học 1 sqrt, pow, log10, exp, degrees, radians, fabs
38 Các hàm toán học 2 lượng giác
39 round
40 Time
41 Random
42 exit
43 eval
44 Bài tập rèn luyện-Game đoán số
45 Bài tập rèn luyện-Tính diện tích tam giác
46 Bài tập rèn luyện-Tính điểm trung bình
47 Các bài tập tự rèn luyện
48 Khái niệm về hàm
49 Cấu trúc tổng quát của hàm
50 Cách gọi hàm
51 Nguyên tắc hoạt động của hàm
52 Viết tài liệu cho hàm
53 Global Variable
54 Parameter mặc định
55 Lambda Expression
56 Giới thiệu về hàm đệ qui
57 Bài tập rèn luyện-Viết hàm tính BMI
58 Bài tập rèn luyện-Viết hàm tính ROI
59 Bài tập rèn luyện-Viết hàm đệ qui Fibonacci
60 Các bài tập tự rèn luyện
61 Khái niệm và cấu trúc của chuỗi
62 Hàm upper, lower -in HOA-thường
63 Hàm căn lề: rjust, ljust, center
64 Hàm xóa khoảng trắng dư thừa trip
65 Hàm startsWith, endsWith
66 Hàm find, count
67 Hàm format
68 Hàm tách chuỗi
69 Hàm nối chuỗi
70 Bài tập rèn luyện-Kiểm tra chuỗi đối xứng
71 Bài tập rèn luyện-Viết chương trình tối ưu chuỗi
72 Bài tập rèn luyện-tách xử lý chuỗi
73 Các bài tập tự rèn luyện
74 Cách khai báo và sử dụng List
75 Cách duyệt List
76 Gán giá trị cho các phần tử trong List
77 Phương thức insert
78 Phương thức append
79 Phương thức remove
80 Phương thức reverse
81 Phương thức sort
82 Slicing
83 List đa chiều
84 Bài tập rèn luyện-xử lý list
85 Bài tập rèn luyện-xử lý list
86 Bài tập rèn luyện-xử lý list đa chiều
87 Các bài tập tự rèn luyện
88 Vì sao phải lưu tập tin
89 Cách ghi tập tin
90 Cách đọc tập tin
91 Bài tập rèn luyện-dữ liệu Sản Phẩm
92 Bài tập rèn luyện-dữ liệu chuỗi số
93 Các bài tập tự rèn luyện
94 Giới thiệu tkinter
95 Cách tạo cửa sổ với tkinter
96 Các control cơ bản trong tkinter
97 Bài tập rèn luyện-Giải phương trình bậc 1
98 Bài tập rèn luyện-Giải phương trình bậc 2
99 Bài tập rèn luyện-Cộng trừ nhân chia
100 Các bài tập tự rèn luyện
101 Project tổng hợp
Bài tập cuối khóa
Đánh giá góp ý khóa học
Khóa học liên quan
Giới thiệu khóa học

Giới thiệu khóa học “Lập trình Python cơ bản”:

Đây là khóa học dành do: 

- Những người chưa biết gì, yêu thích lĩnh vực lập trình Python

- Sinh viên không học CNTT muốn tìm cơ hội việc làm khác trong lĩnh vực công nghệ thông tin

- Bất cứ ai muốn học lập trình ứng dụng Python

 

Khóa học cung cấp trọn bộ kiến thức từ cơ bản của lập trình Python , học viên có thể tạo ra một ứng dụng Python hoàn chỉnh sau khi hoàn thành khóa học, cung cấp những cơ hội thực hành tạo ứng dụng Python ngay trong quá trình học. Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ có kiến thức để tiếp tục học các môn khác nhau: Cấu trúc dữ liệu, lập trình Kotlin, lập trình Java, lập trình Android, Web...

 

Nội dung khóa học “Lập trình Python cơ bản”:

• Kiến thức cơ bản về ngôn ngữ lập trình Python

• Cách tạo và gọi hàm trong Python

• Xử lý mảng

• Xử lý list

• Xử lý chuỗi 

• Xử lý tập tin

• Các biểu thức điều kiện, các vòng lặp

• Thiết kế giao diện với tkinter

 

Giới thiệu giảng viên: Trần Duy Thanh

• Thạc sĩ khoa học máy tính, đại học quốc gia TP.HCM, Đại học Công Nghệ Thông Tin

• Cử nhân quản trị kinh doanh tổng hợp, Đại học Kinh Tế TP.HCM. 

• Kỹ sư khoa học máy tính, Đại học Công Nghiệp TP.HCM

• Các trường đã và đang giảng dạy: Đại Học Công Nghiệp TP.HCM, Đại Học Công Nghệ Đồng Nai (trưởng bộ môn công nghệ phần mềm), Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM - Trung Tâm Tin Học, Đại Học Kinh Tế - Luật. 

• Cổ đông công ty Cổ Phần Hưng Gia Sài Gòn – Chức vụ: Giám Đốc Chiến Lược.

• Kỹ sư phần mềm (System Profiling) của công ty KIC.

• Tham gia làm dự án khoa học cấp đại học quốc gia, thời gian thực hiện 2013-2015, tên dự án khoa học "Xây dựng hệ thống phân tích mạng xã hội theo chủ đề và ứng dụng vào mạng xã hội trong trường Đại học", mã số B2013-26-02, xếp loại tốt, nghiệm thu ngày 10/12/2015.

 

Bên cạnh các kiến thức kể trên, Kyna.vn còn đem đến cho bạn một trải nghiệm học tập vô cùng thú vị:

• Được học linh hoạt mọi lúc, mọi nơi trên nhiều thiết bị như máy tính, điện thoại, máy tính bảng,...

• Được tham gia thảo luận và đặt câu hỏi cho giảng viên không khác gì các khóa học trực tiếp.

• Chỉ cần thanh toán học phí một lần để sở hữu khóa học trọn đời, có thể học lại bất cứ khi nào tùy thích.

Thông tin giảng viên

Chức vụ:

Giảng viên Khoa Hệ Thống Thông tin, trường Đại học Kinh Tế Luật- Đại Học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh

Học vấn:

Thạc sỹ Khoa học máy tính - ĐH Công nghệ thông tin TP. Hồ Chí Minh

Kinh nghiệm:

2016 - nay: Giảng Viên - Khoa Hệ Thống Thông Tin, Trường Đại Học Kinh Tế - Luật, Đại học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh    

2014 - nay: Giảng viên cộng tác - triển khai chương trình Mobile – Trung tâm tin học, Trường Đại Học Khoa học tự nhiên      

2014 - 07/2016: Giám đốc khối chiến lược, Công ty cổ phần Hưng Gia Sài Gòn

2013 - 2015, tham gia làm Dự án khoa học cấp Đại Học Quốc Gia mang tên "Xây dựng hệ thống phân tích mạng xã hội theo chủ đề và ứng dụng vào mạng xã hội trong trường Đại học", mã số B2013-26-02. Dự án được xếp loại tốt, nghiệm thu vào ngày 10 tháng 12 năm 2015.

 

Chi tiết
Học viên nói gì?