Lập Trình Kotlin Toàn Tập

Trần Duy Thanh, Thạc sỹ Khoa học máy tính
4 (1 đánh giá)
28 học viên đăng ký học
Lập Trình Kotlin Toàn Tập
NEW HOT
4 (1 đánh giá)
28 học viên đăng ký học
Bạn sẽ học được gì

• Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình Kotlin

• Có khả năng tiếp cận lập trình Android

• Phát triển được trên phần mềm java, Native,Web cực đơn giản

• Tạo ứng dụng android nhanh chóng

Giới thiệu khóa học

LẬP TRÌNH KOTLIN TOÀN TẬP CÙNG TRẦN DUY THANH

Ngày 17 tháng 5 năm 2017), Google chính thức giới thiệu Kotlin là ngôn ngữ lập trình thứ 3 được hỗ trợ để phát triển ứng dụng Android sau Java và C++. Một tương lai rộng mở với Kotlin nói riêng và những lập trình viên Kotlin nói chung.

Khóa học Lập trình Kotlin toàn tập cung cấp trọn bộ kiến thức lập trình Kotlin:

Cung cấp kiến thức để tiếp cận lập trình Android

Có khả năng tiếp tục phát triển phần mềm: Java,Native, Web,…

Tìm hiểu cơ bản và nâng cao về ngôn ngữ lập trình Kotlin (Từ định nghĩa đến kiểu dữ liệu, biến, câu lệnh, mảng, chuỗi ... cấu trúc điều khiển trong Kotlin, phương thức, lớp, kế thừa, xử lý tập tin, giao diện....)

Nội dung của khóa học “Lập trình Kotlin toàn tập”

•  HỌC TRÊN CÔNG CỤ MỚI NHẤT
Học viên sẽ được học trên các công cụ mới nhất như Android Studio, SQL Lite, Sử dụng máy ảo Google và Genymotion,.....

•  CÁC KIẾN THỨC TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO
Khóa học được xây dựng với nội dung bài giảng chi tiết từ JAVA cơ bản đến lập trình ứng dụng nâng cao trên Android bằng công cụ Android Studio sẽ mang đến cho bạn những kiến thức mới nhất trong lĩnh vực lập trình di động như :Intent, BroadCast, Service, ProviderContent, SOAP...

•  THỰC HÀNH TRÊN ỨNG DỤNG THỰC TẾ
Khóa học được thiết kế và xây dựng theo hướng thực thế. Học viên sẽ được hướng dẫn và làm những ứng dụng thực thế trong khóa học.

•  CƠ HỘI VIỆC LÀM CAO VÀ TỰ THU NHẶT TRÊN GOOGLE PLAY
Sau khi hoàn tất khóa học, học viên có thể tự tin làm việc trong các công ty lập trình di dộng môi trường quốc tế hoặc tự tạo các ứng dụng kiếm tiền từ google play một cách dễ dàng.

Giới thiệu Giảng viên: Ths. Trần Duy Thanh

• Giảng viên Đại Học Quốc Gia TP.HCM, Đại học Kinh Tế - Luật.

• Đã có trên 8 năm kinh nghiệm trong việc lập trình ứng dụng Android.

• Chuyên gia trong lĩnh vực lập trình Android, lập trình games di động.

• "Tôi đã giảng dạy lập trình Kotlin toàn tập cho hàng ngàn học viên và rất nhiều người trong số đó thành công và đón đầu công nghệ lập trình. Họ tự tay xây dựng ứng dụng và kiếm được tiền từ ứng dụng. Khóa học: "LẬP TRÌNH KOTLIN TOÀN TẬP" là khóa học tổng hợp tất cả các kiến thức cần thiết từ Cơ Bản đến Nâng Cao dành cho một người mới bắt đầu có thể học và tạo ra ỨNG DỤNG hoàn thiện (kể cả Android) chỉ sau 6 tuần. Còn đối với những người đã và đang theo đuổi nghề lập trình thì những kiến thức trong khóa học này hoàn toàn có thể giúp các bạn hoàn thiện và nâng cao trình độ của mình, tạo thêm bất cứ ứng dụng nào bạn muốn."

Lợi ích khóa học “Lập trình Kotlin toàn tập”

• Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình Kotlin

• Có khả năng tiếp cận lập trình Android

• Phát triển được trên phần mềm java, Native,Web cực đơn giản

• Tạo ứng dụng android nhanh chóng

Nội dung khóa học

 • Phần 1: Giới thiệu ngôn ngữ lập trình Kotlin

  • Bài 1: Có nên học lập trình Kotlin
  • Bài 2: Cài đặt JDK
  • Bài 3: Cài đặt công cụ lập trình Kotlin
  • Bài 4: Đăng ký Jetbrain Education
  • Bài 5: Tạo ứng dụng Hello Kotlin
 • Phần 2: Kiểu dữ liệu và toán tử trong Kotlin

  • Bài 6: Cách xuất dữ liệu ra màn hình Kotlin
  • Bài 7: Cách ghi chú lệnh quan trọng trong Kotlin
  • Bài 8: Kiểu dữ liệu và khai báo biến trong Kotlin
  • Bài 9: Ép kiểu dữ liệu trong Kotlin
  • Bài 10: Các toán tử quan trọng trong Kotlin
  • Bài 11: Nhập dữ liệu từ bàn phím với Kotlin
  • Bài 12: Bài tập rèn luyện-Các kiến thức cơ bản
  • Bài 13: Cấu trúc điều khiển If Else trong Kotlin
  • Bài 14: Cấu trúc when trong Kotlin - Phần 1
  • Bài 15: Cấu trúc when trong Kotlin - Phần 2
  • Bài 16: Vòng lặp for trong Kotlin - Loại Closed range
  • Bài 17: Vòng lặp for trong Kotlin - Loại Half-open range
  • Bài 18: Vòng lặp for trong Kotlin - Loại Step
  • Bài 19: Vòng lặp for trong Kotlin - Loại Downto
  • Bài 20: Vòng lặp for trong Kotlin - Loại Iterator
  • Bài 21: Vòng lặp while trong Kotlin
  • Bài 22: Vòng lặp do while trong Kotlin
  • Bài 23: Ý nghĩa và cách sử dụng break và continue trong các vòng lặp
  • Bài 24: Bài tập rèn luyện-Giải phương trình bậc 2
  • Bài 25: Bài tập rèn luyện-Giải toán học
  • Bài 26: Bài tập rèn luyện-Tính dãy toán học
  • Bài 27: Danh Sách các bài tập tự rèn luyện
 • Phần 3: Cấu trúc điều khiển và vòng lặp

  • Bài 28: Khái niệm về biệt lệ
  • Bài 29: Cách sử dụng biểu thức try...catch trong Kotlin
  • Bài 30: Cách gỡ lỗi Kotlin bằng công cụ Debug
  • Bài 31: Thư viện xử lý dữ liệu số
 • Phần 4: Các thư viện quan trọng thường dùng trong Kotlin/Android

  • Bài 32: Thư viện xử lý ngày tháng
  • Bài 33: Thư viện toán học
  • Bài 34: Thư viện xử lý số ngẫu nhiên
  • Bài 35: Thư viện xử lý chuỗi
 • Phần 5: Xử lý chuỗi trong Kotlin

  • Bài 36: Giới thiệu Xử lý chuỗi trong Kotlin
  • Bài 37: Các Hàm tìm chuỗi trong Kotlin
  • Bài 38: Các Hàm trích lọc chuỗi trong Kotlin
  • Bài 39: Các Hàm đổi chuỗi trong Kotlin
  • Bài 40: Các Hàm xóa khoảng trắng dư thừa trong Kotlin
  • Bài 41: Các Hàm so sánh chuỗi trong Kotlin
  • Bài 42: Cách nối và chèn chuỗi trong Kotlin
  • Bài 43: Các Cách tách chuỗi trong Kotlin
  • Bài 44: Hàm đổi chữ Hoa - thường trong Kotlin
  • Bài 45: Bài tập rèn luyện-Tách lấy tên bài hát
  • Bài 46: Bài tập rèn luyện-Kiểm tra chuỗi panlyndrome
  • Bài 47: Bài tập rèn luyện- Tối ưu chuỗi
  • Bài 48: Các Bài tập tự rèn luyện
 • Phần 6: Xử lý Mảng và Collections trong Kotlin

  • Bài 49: Xử lý mảng 1 chiều trong Kotlin
  • Bài 50: Xử lý mảng 2 chiều trong Kotlin
  • Bài 51: Xử lý Collections trong Kotlin
  • Bài 52: Bài tập rèn luyện - Mảng
  • Bài 53: Bài tập rèn luyện - Collections
  • Bài 54: Bài tập tự rèn luyện - Mảng
  • Bài 55: Bài tập tự rèn luyện - Collections
 • Phần 7: Lớp và đối tượng trong Kotlin

  • Bài 56: Các khái niệm về lập trình Hướng đối tượng
  • Bài 57: Quy tắc tạo tên Lớp và Constructor
  • Bài 58: Quy tắc Khai báo các thuộc tính
  • Bài 59: Quy tắc Khai báo các getter-setter
  • Bài 60: Quy tắc Khai báo các phương thức
  • Bài 61: Các loại phương thức
  • Bài 62: Tham chiếu this
  • Bài 63: Kỹ thuật Overloading
  • Bài 64: Alias và cơ chế gom rác tự động trong Kotlin
 • Phần 8: Kế thừa trong Kotlin

  • Bài 65: Khái niệm về kế thừa và lợi ích của kế thừa
  • Bài 66: Kỹ thuật kế thừa từ class
  • Bài 67: Kỹ thuật kế thừa từ interface
  • Bài 68: Overriding Method
  • Bài 69: Tính đa hình
 • Phần 9: Các loại Lớp đặc biệt trong Kotlin

  • Bài 70: Data Classes
  • Bài 71: Nested Classes
  • Bài 72: Inner Classes
  • Bài 73: Enum Classes
  • Bài 74: Extensions Method trong Kotlin
 • Phần 10: Các bài tập rèn luyện phần Hướng đối tượng (phần 8-9-10)

  • Bài 75: Bài tập rèn luyện-Hướng đối tượng-Nhân Viên
  • Bài 76: Bài tập rèn luyện-Hướng đối tượng-Mô hình lớp Nhân Viên
  • Bài 77: Bài tập rèn luyện-Hướng đối tượng-Mô hình lớp Person
  • Bài 78: Các bài tập tự rèn luyện
 • Phần 11: Xử lý tập tin trong Kotlin

  • Bài 79: Vì sao phải lưu tập tin-các loại tập tin
  • Bài 80: Xử lý Text File trong Kotlin
  • Bài 81: Xử lý Serialize File trong Kotlin
  • Bài 82: Xử lý XML File trong Kotlin
  • Bài 83: Xử lý JSon trong Kotlin
  • Bài 84: Bài tập rèn luyện JSon-Danh Mục-Sản Phẩm
  • Bài 85: Bài tập rèn luyện JSon-Tỉ giá hối đoái DongA Bank
  • Bài 86: Bài tập tự rèn luyện xử lý text file
  • Bài 87: Bài tập tự rèn luyện xử lý serialize file
  • Bài 88: Bài tập tự rèn luyện xử lý XML file
  • Bài 89: Bài tập tự rèn luyện xử lý JSon file
 • Phần 12: Thiết kế giao diện trong Kotlin

  • Bài 90: Thiết kế giao diện trong Kotlin – Cách tạo giao diện
  • Bài 91: Thiết kế giao diện trong Kotlin – Giải phương trình bậc 1
  • Bài 92: Thiết kế giao diện trong Kotlin – Trình diễn sản phẩm
  • Bài 93: Bài tập rèn luyện - giao diện - Quản lý phòng ban
  • Bài 94: Kết xuất Executable cho Kotlin
 • Phần 13: Tổng hợp

  • Bài 95: Project thực tế tổng hợp lại toàn bộ kiến thức đã học
  • Đánh giá sau khóa học
  • Các khóa học liên quan

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Nội dung khóa học

 • Phần 1: Giới thiệu ngôn ngữ lập trình Kotlin

  • Bài 1: Có nên học lập trình Kotlin
  • Bài 2: Cài đặt JDK
  • Bài 3: Cài đặt công cụ lập trình Kotlin
  • Bài 4: Đăng ký Jetbrain Education
  • Bài 5: Tạo ứng dụng Hello Kotlin
 • Phần 2: Kiểu dữ liệu và toán tử trong Kotlin

  • Bài 6: Cách xuất dữ liệu ra màn hình Kotlin
  • Bài 7: Cách ghi chú lệnh quan trọng trong Kotlin
  • Bài 8: Kiểu dữ liệu và khai báo biến trong Kotlin
  • Bài 9: Ép kiểu dữ liệu trong Kotlin
  • Bài 10: Các toán tử quan trọng trong Kotlin
  • Bài 11: Nhập dữ liệu từ bàn phím với Kotlin
  • Bài 12: Bài tập rèn luyện-Các kiến thức cơ bản
  • Bài 13: Cấu trúc điều khiển If Else trong Kotlin
  • Bài 14: Cấu trúc when trong Kotlin - Phần 1
  • Bài 15: Cấu trúc when trong Kotlin - Phần 2
  • Bài 16: Vòng lặp for trong Kotlin - Loại Closed range
  • Bài 17: Vòng lặp for trong Kotlin - Loại Half-open range
  • Bài 18: Vòng lặp for trong Kotlin - Loại Step
  • Bài 19: Vòng lặp for trong Kotlin - Loại Downto
  • Bài 20: Vòng lặp for trong Kotlin - Loại Iterator
  • Bài 21: Vòng lặp while trong Kotlin
  • Bài 22: Vòng lặp do while trong Kotlin
  • Bài 23: Ý nghĩa và cách sử dụng break và continue trong các vòng lặp
  • Bài 24: Bài tập rèn luyện-Giải phương trình bậc 2
  • Bài 25: Bài tập rèn luyện-Giải toán học
  • Bài 26: Bài tập rèn luyện-Tính dãy toán học
  • Bài 27: Danh Sách các bài tập tự rèn luyện
 • Phần 3: Cấu trúc điều khiển và vòng lặp

  • Bài 28: Khái niệm về biệt lệ
  • Bài 29: Cách sử dụng biểu thức try...catch trong Kotlin
  • Bài 30: Cách gỡ lỗi Kotlin bằng công cụ Debug
  • Bài 31: Thư viện xử lý dữ liệu số
 • Phần 4: Các thư viện quan trọng thường dùng trong Kotlin/Android

  • Bài 32: Thư viện xử lý ngày tháng
  • Bài 33: Thư viện toán học
  • Bài 34: Thư viện xử lý số ngẫu nhiên
  • Bài 35: Thư viện xử lý chuỗi
 • Phần 5: Xử lý chuỗi trong Kotlin

  • Bài 36: Giới thiệu Xử lý chuỗi trong Kotlin
  • Bài 37: Các Hàm tìm chuỗi trong Kotlin
  • Bài 38: Các Hàm trích lọc chuỗi trong Kotlin
  • Bài 39: Các Hàm đổi chuỗi trong Kotlin
  • Bài 40: Các Hàm xóa khoảng trắng dư thừa trong Kotlin
  • Bài 41: Các Hàm so sánh chuỗi trong Kotlin
  • Bài 42: Cách nối và chèn chuỗi trong Kotlin
  • Bài 43: Các Cách tách chuỗi trong Kotlin
  • Bài 44: Hàm đổi chữ Hoa - thường trong Kotlin
  • Bài 45: Bài tập rèn luyện-Tách lấy tên bài hát
  • Bài 46: Bài tập rèn luyện-Kiểm tra chuỗi panlyndrome
  • Bài 47: Bài tập rèn luyện- Tối ưu chuỗi
  • Bài 48: Các Bài tập tự rèn luyện
 • Phần 6: Xử lý Mảng và Collections trong Kotlin

  • Bài 49: Xử lý mảng 1 chiều trong Kotlin
  • Bài 50: Xử lý mảng 2 chiều trong Kotlin
  • Bài 51: Xử lý Collections trong Kotlin
  • Bài 52: Bài tập rèn luyện - Mảng
  • Bài 53: Bài tập rèn luyện - Collections
  • Bài 54: Bài tập tự rèn luyện - Mảng
  • Bài 55: Bài tập tự rèn luyện - Collections
 • Phần 7: Lớp và đối tượng trong Kotlin

  • Bài 56: Các khái niệm về lập trình Hướng đối tượng
  • Bài 57: Quy tắc tạo tên Lớp và Constructor
  • Bài 58: Quy tắc Khai báo các thuộc tính
  • Bài 59: Quy tắc Khai báo các getter-setter
  • Bài 60: Quy tắc Khai báo các phương thức
  • Bài 61: Các loại phương thức
  • Bài 62: Tham chiếu this
  • Bài 63: Kỹ thuật Overloading
  • Bài 64: Alias và cơ chế gom rác tự động trong Kotlin
 • Phần 8: Kế thừa trong Kotlin

  • Bài 65: Khái niệm về kế thừa và lợi ích của kế thừa
  • Bài 66: Kỹ thuật kế thừa từ class
  • Bài 67: Kỹ thuật kế thừa từ interface
  • Bài 68: Overriding Method
  • Bài 69: Tính đa hình
 • Phần 9: Các loại Lớp đặc biệt trong Kotlin

  • Bài 70: Data Classes
  • Bài 71: Nested Classes
  • Bài 72: Inner Classes
  • Bài 73: Enum Classes
  • Bài 74: Extensions Method trong Kotlin
 • Phần 10: Các bài tập rèn luyện phần Hướng đối tượng (phần 8-9-10)

  • Bài 75: Bài tập rèn luyện-Hướng đối tượng-Nhân Viên
  • Bài 76: Bài tập rèn luyện-Hướng đối tượng-Mô hình lớp Nhân Viên
  • Bài 77: Bài tập rèn luyện-Hướng đối tượng-Mô hình lớp Person
  • Bài 78: Các bài tập tự rèn luyện
 • Phần 11: Xử lý tập tin trong Kotlin

  • Bài 79: Vì sao phải lưu tập tin-các loại tập tin
  • Bài 80: Xử lý Text File trong Kotlin
  • Bài 81: Xử lý Serialize File trong Kotlin
  • Bài 82: Xử lý XML File trong Kotlin
  • Bài 83: Xử lý JSon trong Kotlin
  • Bài 84: Bài tập rèn luyện JSon-Danh Mục-Sản Phẩm
  • Bài 85: Bài tập rèn luyện JSon-Tỉ giá hối đoái DongA Bank
  • Bài 86: Bài tập tự rèn luyện xử lý text file
  • Bài 87: Bài tập tự rèn luyện xử lý serialize file
  • Bài 88: Bài tập tự rèn luyện xử lý XML file
  • Bài 89: Bài tập tự rèn luyện xử lý JSon file
 • Phần 12: Thiết kế giao diện trong Kotlin

  • Bài 90: Thiết kế giao diện trong Kotlin – Cách tạo giao diện
  • Bài 91: Thiết kế giao diện trong Kotlin – Giải phương trình bậc 1
  • Bài 92: Thiết kế giao diện trong Kotlin – Trình diễn sản phẩm
  • Bài 93: Bài tập rèn luyện - giao diện - Quản lý phòng ban
  • Bài 94: Kết xuất Executable cho Kotlin
 • Phần 13: Tổng hợp

  • Bài 95: Project thực tế tổng hợp lại toàn bộ kiến thức đã học
  • Đánh giá sau khóa học
  • Các khóa học liên quan

Combo có khóa học này

Trở thành lập trình viên Android chuyên nghiệp
Trở thành lập trình viên Android chuyên nghiệp
 • Khóa học: 6 khóa
 • Giảng viên: 1 chuyên gia
 • Cấp chứng nhận hoàn thành
1.500.001 ₫
Học phí: 1.500.001 ₫

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Thông tin giảng viên

 • Trần Duy Thanh
  Trần Duy Thanh
  Thạc sỹ Khoa học máy tính
 • Trần Duy Thanh Thạc sỹ Khoa học máy tính
  XEM THÊM THÔNG TIN

  Chức vụ:

  Giảng viên Khoa Hệ Thống Thông tin, trường Đại học Kinh Tế Luật- Đại Học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh

  Học vấn:

  Thạc sỹ Khoa học máy tính - ĐH Công nghệ thông tin TP. Hồ Chí Minh

  Kinh nghiệm:

  2016 - nay: Giảng Viên - Khoa Hệ Thống Thông Tin, Trường Đại Học Kinh Tế - Luật, Đại học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh    

  2014 - nay: Giảng viên cộng tác - triển khai chương trình Mobile – Trung tâm tin học, Trường Đại Học Khoa học tự nhiên      

  2014 - 07/2016: Giám đốc khối chiến lược, Công ty cổ phần Hưng Gia Sài Gòn

  2013 - 2015, tham gia làm Dự án khoa học cấp Đại Học Quốc Gia mang tên "Xây dựng hệ thống phân tích mạng xã hội theo chủ đề và ứng dụng vào mạng xã hội trong trường Đại học", mã số B2013-26-02. Dự án được xếp loại tốt, nghiệm thu vào ngày 10 tháng 12 năm 2015.

   

  LẬP TRÌNH KOTLIN TOÀN TẬP CÙNG TRẦN DUY THANH

  Ngày 17 tháng 5 năm 2017), Google chính thức giới thiệu Kotlin là ngôn ngữ lập trình thứ 3 được hỗ trợ để phát triển ứng dụng Android sau Java và C++. Một tương lai rộng mở với Kotlin nói riêng và những lập trình viên Kotlin nói chung.

  Khóa học Lập trình Kotlin toàn tập cung cấp trọn bộ kiến thức lập trình Kotlin:

  Cung cấp kiến thức để tiếp cận lập trình Android

  Có khả năng tiếp tục phát triển phần mềm: Java,Native, Web,…

  Tìm hiểu cơ bản và nâng cao về ngôn ngữ lập trình Kotlin (Từ định nghĩa đến kiểu dữ liệu, biến, câu lệnh, mảng, chuỗi ... cấu trúc điều khiển trong Kotlin, phương thức, lớp, kế thừa, xử lý tập tin, giao diện....)

  Nội dung của khóa học “Lập trình Kotlin toàn tập”

  •  HỌC TRÊN CÔNG CỤ MỚI NHẤT
  Học viên sẽ được học trên các công cụ mới nhất như Android Studio, SQL Lite, Sử dụng máy ảo Google và Genymotion,.....

  •  CÁC KIẾN THỨC TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO
  Khóa học được xây dựng với nội dung bài giảng chi tiết từ JAVA cơ bản đến lập trình ứng dụng nâng cao trên Android bằng công cụ Android Studio sẽ mang đến cho bạn những kiến thức mới nhất trong lĩnh vực lập trình di động như :Intent, BroadCast, Service, ProviderContent, SOAP...

  •  THỰC HÀNH TRÊN ỨNG DỤNG THỰC TẾ
  Khóa học được thiết kế và xây dựng theo hướng thực thế. Học viên sẽ được hướng dẫn và làm những ứng dụng thực thế trong khóa học.

  •  CƠ HỘI VIỆC LÀM CAO VÀ TỰ THU NHẶT TRÊN GOOGLE PLAY
  Sau khi hoàn tất khóa học, học viên có thể tự tin làm việc trong các công ty lập trình di dộng môi trường quốc tế hoặc tự tạo các ứng dụng kiếm tiền từ google play một cách dễ dàng.

  Giới thiệu Giảng viên: Ths. Trần Duy Thanh

  • Giảng viên Đại Học Quốc Gia TP.HCM, Đại học Kinh Tế - Luật.

  • Đã có trên 8 năm kinh nghiệm trong việc lập trình ứng dụng Android.

  • Chuyên gia trong lĩnh vực lập trình Android, lập trình games di động.

  • "Tôi đã giảng dạy lập trình Kotlin toàn tập cho hàng ngàn học viên và rất nhiều người trong số đó thành công và đón đầu công nghệ lập trình. Họ tự tay xây dựng ứng dụng và kiếm được tiền từ ứng dụng. Khóa học: "LẬP TRÌNH KOTLIN TOÀN TẬP" là khóa học tổng hợp tất cả các kiến thức cần thiết từ Cơ Bản đến Nâng Cao dành cho một người mới bắt đầu có thể học và tạo ra ỨNG DỤNG hoàn thiện (kể cả Android) chỉ sau 6 tuần. Còn đối với những người đã và đang theo đuổi nghề lập trình thì những kiến thức trong khóa học này hoàn toàn có thể giúp các bạn hoàn thiện và nâng cao trình độ của mình, tạo thêm bất cứ ứng dụng nào bạn muốn."

  Lợi ích khóa học “Lập trình Kotlin toàn tập”

  • Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình Kotlin

  • Có khả năng tiếp cận lập trình Android

  • Phát triển được trên phần mềm java, Native,Web cực đơn giản

  • Tạo ứng dụng android nhanh chóng

ĐÁNH GIÁ

 • 1 lượt đánh giá
 • 4
  • 5 sao
  • 0
  • 4 sao
  • 1
  • 3 sao
  • 0
  • 2 sao
  • 0
  • 1 sao
  • 0

Đánh giá của bạn

Để đánh giá khóa học, bạn cần đăng nhập Kyna.vn và là học viên của khóa này.

BÌNH LUẬN FACEBOOK

 • 1 lượt đánh giá
 • 4
  • 5 sao
  • 0
  • 4 sao
  • 1
  • 3 sao
  • 0
  • 2 sao
  • 0
  • 1 sao
  • 0

Đánh giá của bạn

Để đánh giá khóa học, bạn cần đăng nhập Kyna.vn và là học viên của khóa này.

0 Khóa học

Kyna.vn

Góp ý cho Kyna.vn-

Số điện thoại*
Email*

Bạn có sẵn sàng giới thiệu Kyna.vn với người thân và bạn bè?

Bạn có góp ý gì về phiên bản mới của Kyna.vn?

GÓP Ý

Góp ý cho Kyna.vn-

Cảm ơn bạn đã đóng góp ý kiến cho Kyna. Chúc bạn một ngày học tập và làm việc nhiều năng lượng.