[Thông báo] Kyna.vn sẽ nghỉ Tết từ 26/01/2017 (29 tháng Chạp) đến hết ngày 01/02/2017 (Mùng 5 Tết). Trong thời gian này, Quý học viên cứ đăng ký học như bình thường, Bộ phận tư vấn và hỗ trợ học viên của Kyna.vn sẽ liên hệ lại với Quý học viên trong thời gian sớm nhất để hỗ trợ (từ Mùng 3 Tết).x
ĐÓN GIÁNG SINH - RINH KHUYẾN MÃI Đồng giá 99k - 200 khóa học. Ưu đãi CUỐI CÙNG năm 2016. CLICK Mua Ngay!×
Mừng Đại lễ 30/04 - 01/05 Đồng loạt GIẢM GIÁ MẠNH. CHỈĐỒNG GIÁ 149.000Đ

Java cơ bản

Nguyễn Huy Hùng / Trưởng bộ môn Lập trình tại FPT University

Giới thiệu khoá học

Java hiện nay là một trong nhưng ngôn ngữ lập trình sử dụng phổ biến nhất thế giới và việc tự học lập trình Java cơ bản đối với những ai đang có ý định tìm hiểu cũng như phát triển sự nghiệp trong các lĩnh vực liên quan đến ngôn ngữ lập trình đã trở nên dễ dàng hơn rất nhiều so với trước đây.

Nhờ có Java, mà bạn có thể tự mình xây dựng các phần mềm ứng dụng khác nhau; viết các ứng dụng web, mạng xã hội; xây dựng các ứng dụng quản lý trong doanh nghiệp, siêu thị, bệnh viện, ngân hàng...

Theo giảng viên Nguyễn Huy Hùng, "Dù muốn xây dựng loại ứng dụng gì đi nữa, thì kiến thức cơ bản về Java là kiến thức bắt buộc mà bạn cần phải có". Vì vậy, khóa học "Java căn bản" ra đời chính là nhắm giúp bạn nắm vững kiến thức đó.

Ngoài việc cung cấp cho bạn những kiến thức nền tảng nhất và mới nhất của Java, khóa học lập trình Java này cũng sẽ hướng dẫn bạn xây dựng một ứng dụng hoàn chỉnh với đầy đủ các tính năng của một ứng dụng quản lý ngoài thực tế.

Thông qua khóa học lập trình Java online này, bạn sẽ tìm hiểu và nắm vững:

 • Những kiến thức cơ bản của Java và cách thức lập trình hướng đối tượng của Java
 • Các kiểu dữ liệu chuỗi trong Java và các biểu thức có quy tắc, thường gọi là Regular Expression
 • Kỹ thuật xử lý lỗi phát sinh trong quá trình thực thi chương trình, gọi là Exception Handling
 • các loại dữ liệu trong bộ Collection Framework của Java

Hãy tham gia ngay khóa học để nhanh chóng tiếp cận được những lợi ích mà ngôn ngữ lập trình Java mang lại, làm nền tảng cho khóa học java nâng cao kế tiếp ngay tại Kyna.vn.

Chi tiết khóa học

 • Phần 1: Giới thiệu ngôn ngữ Java

  • Bài 1: Giới thiệu lịch sử Java
  • Bài 2: Giới thiệu các công cụ lập trình Java
  • Bài 3: Cài đặt Java và công cụ lập trình Netbeans
  • Bài 4: Tạo chương trình Java đầu tiên
  • Trắc nghiệm chương 1
 • Phần 2: Nền tảng ngôn ngữ Java

  • Bài 5: Biến và kiểu dữ liệu cơ bản
  • Bài 6: Java 7: Sử dụng dấu gạch dưới (underscore) trong các kiểu số
  • Bài 7: Các toán tử cơ bản trong Java
  • Bài 8: Nhập - xuất cơ bản với Scanner
  • Bài 9: Cấu trúc điều kiện if - else if - else
  • Bài 10: Phát biểu switch - case
  • Bài 11: Cấu trúc lặp: for
  • Bài 12: Cấu trúc lặp: while, do..while
  • Bài 13: Chuyển đổi các kiểu dữ liệu ngầm định và tường minh
  • Bài 14: Bài tập: Xác định số chẵn/lẻ
  • Bài 15: Bài tập: Tính giai thừa
  • Bài 16: Bài tập: Kiểm tra dữ liệu người dùng
  • Bài trắc nghiệm chương 2
 • Phần 3: Mảng (Array)

  • Bài 17: Mảng cơ bản
  • Bài 18: Mảng với for loop, enhanced for loop
  • Bài 19: Nhập mảng từ người dùng
  • Bài 20: Mảng 2 chiều
  • Bài 21: Bài tập tìm phần tử lớn nhất - nhỏ nhất
  • Bài 22: Bài tập sắp xếp các phần tử trong mảng
  • Bài 23: Bài tập chèn phần tử vào mảng
  • Bài 24: Bài tập xóa một phần tử mảng
  • Bài trắc nghiệm chương 3
 • Phần 4: Giới thiệu mô hình lập trình hướng đối tượng

  • Bài 25: Object - Class
  • Bài 26: Tính thừa kế (Inheritance)
  • Bài 27: Tính trìu tượng (Abstraction) - tính đóng gói (Encapsulation) - Interface
  • Bài 28: Tính đa hình (Polymorphism)
  • Bài trắc nghiệm chương 4
 • Phần 5: Hiện thực mô hình lập trình hướng đối tượng

  • Bài 29: Hiện thực Class, Object, kiểu tham chiếu (Reference tupe)
  • Bài 30: Phương thức trong class (Method)
  • Bài 31: Tham số phương thức: Variable length lish
  • Bài 32: Method overloading
  • Bài 33: Constructor, từ khóa this
  • Bài 34: Tổ chức class trong packages
  • Bài 35: Hiện thực tính kế thừa (Inheritance)
  • Bài 36: Method overriding
  • Bài 37: Hiện thực tính đóng gói (Encapsulation): Access Modifiers
  • Bài 38: Hiện thực tính đóng gói (Encapsulation): Getter - setter
  • Bài 39: Hiện thực tính đa hình (Polymorphism): Abstract Modifiers
  • Bài 40: Hiện thực tính đa hình (Polymorphism): Interface
  • Bài 41: Tính năng mới trong Java 8: Default - Static method trong Interface
  • Bài 42: Nguyên lý hướng đối tượng: Open - Closed
  • Bài 43: Khác biệt giữa Abstract class và Interface
  • Bài 44: Thành viên static và instance trong class
  • Bài 45: Sử dụng từ khóa final
  • Bài 46: Hiện thực Inner class, effectively final trong Java 8
  • Bài 47: Hiện thực Anonymous class
  • Bài 48: Lớp Object và các method thông dụng
  • Bài trắc nghiệm chương 5
 • Phần 6: Project: Xây dựng hệ thống quản lý sách: Phiên bản 1.0

  • Bài 49: Phân tích yêu cầu
  • Bài 50: Hiện thực BookInterface, Book class
  • Bài 51: Hiện thực BookListWithArray class
  • Bài 52: Hoàn thiện chương trình
 • Phần 7: String - Regular Expression

  • Bài 53: Các vấn đề cơ bản về kiểu String
  • Bài 54: Thao tác trên String
  • Bài 55: Cơ bản về Regular Expression
  • Bài 56: So trùng chuỗi với Regular Expression 1
  • Bài 57: So trùng chuỗi với Regular Expression 2
  • Bài 58: Thay thế chuỗi con
  • Bài 59: Ngắt chuỗi với Scanner
  • Bài 60: Ngắt chuỗi với Split
  • Bài 61: Ngắt chuỗi với StringTokenier
  • Bài trắc nghiệm chương 7
 • Phần 8: Project: Xây dựng hệ thống quản lý sách: Phiên bản 2.0

  • Bài 62: Ứng dụng regular expression kiểm tra tính hợp lệ dữ liệu
 • Phần 9: Xử lý ngoại lệ (Exception Handling)

  • Bài 63: Giới thiệu Exception Handling
  • Bài 64: Try - Catch cơ bản
  • Bài 65: Các loại exception: Checked với run time
  • Bài 66: Từ khóa throw - throws
  • Bài 67: Khối finally
  • Bài 68: Chức năng mới trong Java 7: Bắt nhiều exception cùng một lúc
  • Bài trắc nghiệm chương 9
 • Phần 10: Project: Xây dựng hệ thống quản lý sách: Phiên bản 3.0

  • Bài 69: Đảm bảo an toàn cho ứng dụng bằng Exception Handling
 • Phần 11: Collections Framework

  • Bài 70: Giới thiệu Colections Framework
  • Bài 71: Vector -ArrayList
  • Bài 72: Set - HashSet - TreeSet
  • Bài 73: Map - HashMap - TreeMap
  • Bài 74: Các thuật toán hỗ trợ trong Collections class
  • Bài 75: Sắp xếp tập hợp các object
  • Bài trắc nghiệm chương 11
 • Phần 12: Generics

  • Bài 76: Generics on Method
  • Bài 77: Generics on Class
  • Bài 78: Generics on ArryList
  • Bài 79: Generics on Set
  • Bài 80: Generics on Map
  • Bài 81: Ràng buộc kiểu generics
  • Bài trắc nghiệm chương 12
 • Phần 13: Project: Xây dựng hệ thống quản lý sách: Phiên bản 4.0

  • Bài 82: Thay thế Array bằng Collection
 • Phần 14: Tổng kết khóa học

  • Các khóa học liên quan
  • Đánh giá và góp ý cho khóa học

Thông tin giảng viên

 • Nguyễn Huy Hùng
  Trưởng bộ môn Lập trình tại FPT University
 • Nguyễn Huy Hùng Trưởng bộ môn Lập trình tại FPT University

  - 2 năm làm việc tại Renesas Design Vietnam với vai trò Embedded Software Designer.

  - 4 năm làm việc tại Global Cybersoft với vai trò Technical Team Leader.

  - Đã có hơn 5 năm kinh nghiêm giảng dạy, và hiện là trưởng bộ môn Lập trình tại FPT University (HCM).

  - Giảng viên chuyên ngành kỹ thuật phần mềm

  Các môn tham gia giảng dạy: 

  C Programming
  OOP with C++
  Core Java
  Advanced Java (Java Web, EJB)
  Introduction to Computing
  3D Alice Programming
  Introduction to Software Engineering
  Software Architecture and Design

0 Khóa học

Kyna.vn