Vũ Mạnh Cầm, Chuyên gia Facebook Marketing

Vũ Mạnh Cầm

 • Số khóa học

  0
 • Giờ giảng

  0
 • Câu hỏi

  0

Thông tin giảng viên

 • Trình độ học vấn:

  - Tốt nghiệp FPT Aptech

  Kinh nghiệm công tác:

  - Giám đốc Wonlife

  - Giám đốc Marketing Egroup

  - Sáng lập hệ thống cho thuê người giúp việc sencc.vn

  - Sáng lập và điều hành chuỗi Kay Spa - TP Hồ Chí Minh

  Một số thành tích ấn tượng:

  - Doanh số khi khởi nghiệp từ Facebook: Đạt mốc 5 tỉ đồng sau 5 tháng.

  - Bán hàng qua hệ thống 100 fanpage bằng Facebook Ads.

  - Đào tạo 1000 học viên tự kinh doanh trên Facebook hiệu quả tại thị trường Việt Nam.

  - Được đánh giá người có nội dung sáng tạo năm 2014.

  » Xem đầy đủ «

Chuyên gia về

Các khóa học giảng dạy

  Không tìm thấy kết quả nào.