Vũ Hoàng Tâm, Chuyên gia Mobile Marketing

Vũ Hoàng Tâm

 • Số khóa học

  0
 • Giờ giảng

  0
 • Câu hỏi

  0

Thông tin giảng viên

 • Vũ Hoàng Tâm (a.k.a Tâm VHT) là người giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực Mobile Marketing.

  Đã và đang thực hiện các chiến dịch cho các Thương Hiệu Samsung, Dutch Lady, Heineken, BMW, Coke...
  Làm việc với Tâm, các bạn sẽ có cái nhìn tổng thể về Mobile Marketing và các công cụ để thực hiện những giải pháp đó.

  Để biết thêm thông tin về giảng viên này, hãy soạn TAM gửi 6089 (500 VND), một cách để bạn bắt đầu với Mobile Marketing là đây!

  » Xem đầy đủ «

Chuyên gia về

Các khóa học giảng dạy

  Không tìm thấy kết quả nào.