Trương Tinh Hà, Hiệu trưởng Trung tâm Chiến lược Tư duy Hoa Kỳ - Magic Mind

Trương Tinh Hà

 • Số khóa học

  0
 • Giờ giảng

  0
 • Câu hỏi

  0

Thông tin giảng viên

 • Học vấn:

  • Thạc sĩ Giáo dục – Cộng hòa Pháp
  • Thạc sĩ Khoa học Vật lý

  Chức vụ:

  • Hiệu trưởng Trung tâm Đào tạo Chiến lược Tư duy Hoa Kỳ - Magic Mind.
  • Giám đốc – Tổ chức Mind Coach Vietnam.
  • Đại diện chương trình của Học viện Quốc tế Coach Masters.

  Kinh nghiệm: 

  • Hơn 15 năm hoạt động trong lĩnh vực quản lý, đào tạo và huấn luyện.
  • Từng là giảng viên Đại học Sư phạm TP.HCM
  • Giảng viên nòng cốt của các chương trình của Intel và Microsoft
  • Trưởng phòng Đào tạo trường Đinh Thiện Lý,
  • Chuyên gia Huấn luyện của Dale Carnegie Vietnam
  • Trưởng bộ phận Đào tạo của Công ty VNG.
  • Thành viên của Liên đoàn Huấn luyện Quốc tế (ICF member).

  Chứng chỉ:

  • Associate Certified Coach (ACC) - Liên đoàn Huấn luyện Quốc tế
  • Chuyên gia Huấn luyện (Certified Coach) - Tổ chức The MMS Worldwide Institute
  • Chuyên gia Huấn luyện (Certified Coach) – Học viện Quốc tế Coach Masters
  • Chuyên gia Đào tạo (Certified Trainer) - Dale Carnegie Việt Nam
  • Chuyên gia Tư vấn Tâm lý trong Doanh nghiệp.
  » Xem đầy đủ «

Chuyên gia về

Các khóa học giảng dạy

 • Kỹ năng tư duy phản biện
  4.7 (20 đánh giá)
  2344 học viên đăng ký học
  Khóa học video 3 giờ

  Kỹ năng tư duy phản biện

  Trương Tinh Hà Hiệu trưởng Trung tâm Chiến lược Tư duy Hoa Kỳ - Magic Mind
  Trương Tinh Hà, Hiệu trưởng Trung tâm Chiến lược Tư duy Hoa Kỳ - Magic Mind
  • 198.000đ
  2344
  học viên
  3
  giờ
  198.000đ
 • Phương Pháp Huấn Luyện Nâng Cao Hiệu Suất Nhân Viên
  0 (0 đánh giá)
  0 học viên đăng ký học
  Khóa học video 47 phút

  Phương Pháp Huấn Luyện Nâng Cao Hiệu Suất Nhân Viên

  Trương Tinh Hà Hiệu trưởng Trung tâm Chiến lược Tư duy Hoa Kỳ - Magic Mind
  Trương Tinh Hà, Hiệu trưởng Trung tâm Chiến lược Tư duy Hoa Kỳ - Magic Mind
  • 590.000đ
  0
  học viên
  47
  phút
  590.000đ