Trần Hữu Toàn, Giám Đốc Marketing - công ty TNHH Sáng Tạo Thương Hiệu Minh Châu EPT

Trần Hữu Toàn

 • Số khóa học

  0
 • Giờ giảng

  0
 • Câu hỏi

  0

Thông tin giảng viên

 • Hiện là Giám Đốc Marketing, công Ty TNHH Sáng Tạo Thương Hiệu Minh Châu EPT

  Công tác Digital Marketing công ty Advertising New D&N

  Tốt nghiệp khóa Giám Đốc Marketing (CMO) Trường Doanh Nhân PTI

   

  » Xem đầy đủ «

Chuyên gia về

Các khóa học giảng dạy

 • Youtube Marketing
  5 (1 đánh giá)
  151 học viên đăng ký học
  Khóa học video 60 phút

  Youtube Marketing

  Trần Hữu Toàn Giám Đốc Marketing - công ty TNHH Sáng Tạo Thương Hiệu Minh Châu EPT
  Trần Hữu Toàn, Giám Đốc Marketing - công ty TNHH Sáng Tạo Thương Hiệu Minh Châu EPT
  • 150.000đ
  151
  học viên
  60
  phút
  150.000đ