Trần Hữu Toàn, Giám Đốc Marketing - công ty TNHH Sáng Tạo Thương Hiệu Minh Châu EPT

Trần Hữu Toàn

 • Số khóa học

  0
 • Giờ giảng

  0
 • Câu hỏi

  0

Thông tin giảng viên

 • Hiện là Giám Đốc Marketing, công Ty TNHH Sáng Tạo Thương Hiệu Minh Châu EPT

  Công tác Digital Marketing công ty Advertising New D&N

  Tốt nghiệp khóa Giám Đốc Marketing (CMO) Trường Doanh Nhân PTI

   

  » Xem đầy đủ «

Chuyên gia về

Các khóa học giảng dạy

  Không tìm thấy kết quả nào.