ThS. Bùi Nguyệt Anh, CEO- Công ty TNHH Genecode Việt Nam

ThS. Bùi Nguyệt Anh

  • Số khóa học

    0
  • Giờ giảng

    0
  • Câu hỏi

    0

Thông tin giảng viên

    • Học vấn:

    Thạc sĩ Phát triển Quốc Tế, Đại học Geneva, Thụy Sỹ

    • Kinh nghiệm:

    Giám đốc công ty TNHH Genecode Việt Nam. 

    Uỷ viên Hội đồng trẻ em năng khiếu thế giới

    • Về Genecode Vietnam:

    Công ty Genecode Việt Nam là một trong những công ty đi tiên phong trong việc ứng dụng các công nghệ mới góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực ở Việt Nam. Công ty đã dành được quyền độc quyền khai thác công nghệ Genecode tại Việt Nam nhằm thực hiện Trắc nghiệm đa trí tuệ dựa vào phân tích vân tay (DMIT-Dermatoglyphic Multiple Intelligence Test).

    » Xem đầy đủ «

Chuyên gia về

Các khóa học giảng dạy

    Không tìm thấy kết quả nào.