Thái Phạm Tuyết Phương, GĐ Cty TNHH Tư vấn Đào tạo Trí Phúc

Thái Phạm Tuyết Phương

 • Số khóa học

  0
 • Giờ giảng

  0
 • Câu hỏi

  0

Thông tin giảng viên

 • Thạc sĩ ĐH KHTN Tp HCM

  Giám đốc cty tư vấn đào tạo Trí Phúc 

  Dạy kỹ năng mềm và hệ thống quản lý chất lượng cho sinh viên, nhân viên và quản lý các cấp (5 năm)

  17 năm làm việc  cho các cty TNHH, cty đa quốc gia phụ trách hệ thống quản lý chất lượng và đào tạo

  QA Supervisor tại Cty TNHH Pataya food Việt nam

  QA Manager tại Cty TNHH INTERTEK VN

  » Xem đầy đủ «

Chuyên gia về

Các khóa học giảng dạy

  Không tìm thấy kết quả nào.