Thạc sĩ Nguyễn Văn Ngoan, 	Thạc sĩ Nguyễn Văn Ngoan, CBP Certified Instructor

Thạc sĩ Nguyễn Văn Ngoan

 • Số khóa học

  0
 • Giờ giảng

  0
 • Câu hỏi

  0

Thông tin giảng viên

  • Phó tổng Giám đốc - Star Travel International 
  • Chủ tịch MANDA MIND Corporation
  • Nhà sáng lập ww.dacsan3mien.com
  • Diễn giả Doanh nhân & Chuyên gia tư vấn chiến lược, thương hiệu
  » Xem đầy đủ «

Chuyên gia về

Các khóa học giảng dạy

  Không tìm thấy kết quả nào.