Phạm Thị Hải Yến, Thạc sĩ chuyên ngành Tâm lý học Trường Đại học sư phạm Hà Nội

Phạm Thị Hải Yến

 • Số khóa học

  0
 • Giờ giảng

  0
 • Câu hỏi

  0

Thông tin giảng viên

 • Chuyên đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên và các tổ chức.

  Thạc sĩ chuyên ngành Tâm lý học Trường Đại học sư phạm Hà Nội - Phát triển kỹ năng, Trường Đại học Thủy lợi.

  Đề tài nghiên cứu: Kỹ năng chăm sóc khách hàng của điện thoại viên. Hội nghị thường niên – trường Đại học thủy lợi, 2017.

  10 năm làm đào tạo telesale, dịch vụ khách hàng, tạo động lực cho người lao động, xác định mục tiêu.

  » Xem đầy đủ «

Chuyên gia về

Các khóa học giảng dạy

 • Trở thành cao thủ Telesales
  5 (1 đánh giá)
  65 học viên đăng ký học
  Khóa học video 2 giờ

  Trở thành cao thủ Telesales

  Phạm Thị Hải Yến Thạc sĩ chuyên ngành Tâm lý học Trường Đại học sư phạm Hà Nội
  Phạm Thị Hải Yến, Thạc sĩ chuyên ngành Tâm lý học Trường Đại học sư phạm Hà Nội
  • 398.000đ
  65
  học viên
  2
  giờ
  398.000đ