Phạm Ngọc Bảo Huyền, Giảng viên IELTS

Phạm Ngọc Bảo Huyền

 • Số khóa học

  0
 • Giờ giảng

  0
 • Câu hỏi

  0

Thông tin giảng viên

 • Sáng tạo nội dung khóa học

  Giảng viên trung tâm Ngoại Ngữ - Đại học Hàng Hải Việt Nam

  Bằng IELTS 8.5 bởi Hội Đồng Anh (British Council) năm 2016.

  Bằng IELTS 8.5 bởi Chương Trình Phát Triển Quốc Tế Úc (IDP) năm 2012.

  Bằng Tiếng Anh Cao Cấp (Certificate of Advanced English) từ trường Cambridge, Anh.

  Bằng sư phạm quốc tế TESOL cấp bởi trường Global Leadership College, Canada.

  Tốt nghiệp Đại Học Ngoại Thương ngành Quản Trị Kinh Doanh Quốc Tế.

  Từng giảng dạy tại trường Đại Học Hàng Hải, Hải Phòng 2014 - 2016.

   

  » Xem đầy đủ «

Chuyên gia về

Các khóa học giảng dạy

  Không tìm thấy kết quả nào.