Nguyễn Văn Nhị, Phó tổng giám đốc công ty cổ phần đào tạo Familyfocus Việt Nam

Nguyễn Văn Nhị

 • Số khóa học

  0
 • Giờ giảng

  0
 • Câu hỏi

  0

Thông tin giảng viên

 • Chuyên gia đào tạo và nghiên cứu trẻ em Nguyễn Văn Nhị 

  - Thầy đang là Phó tổng giám đốc công ty cổ phần đào tạo Familyfocus Việt Nam.

   - Thầy đã được chuyển giao phương pháp Giáo dục sớm Glenn Doman từ Viện IAHP Hoa Kỳ.

  - Thầy đã có hơn 4 năm làm việc trong lĩnh vực giáo dục sớm cho trẻ từ 0-6 tuổi.

   - Thầy đã đào tạo chuyển giao phương pháp Glenn Doman Viện IAHP Hoa Kỳ cho các giáo viên hệ thống Trường mầm non Vinschool, hội thảo và đào tạo cho giáo viên và phụ huynh Trường mầm non Vũng tàu Plaza, Mầm non Ban mai Long  Biên...

   - Thầy đã đào tạo cho hơn 1000 phụ huynh áp dụng phương pháp giáo dục sớm Glenn Doman tại gia đình cho con có kết quả rất tốt.

  - Thầy đã trực tiếp dạy rất nhiều trẻ từ 0-6 tuổi tại gia đình theo pp Glenn Doman Viện IAHP Hoa kỳ và cho kết quả vượt trội.

  » Xem đầy đủ «

Chuyên gia về

Các khóa học giảng dạy

  Không tìm thấy kết quả nào.