Nguyễn Thị Thu Hương, Giảng viên tiếng Nhật trường Đại học KHXH&NV

Nguyễn Thị Thu Hương

 • Số khóa học

  0
 • Giờ giảng

  0
 • Câu hỏi

  0

Thông tin giảng viên

  • Chứng chỉ và bằng cấp

  2005-2010: Tốt nghiệp Thạc sỹ tại trường KHXH&NV

  2006-2007: Tu nghiệp tại Nhật

  2010-2011: Ngiên cứu phương pháp giảng dạy tại Nhật

  • Kinh nghiệm

  2005-nay: 11 năm kinh nghiệm giảng dạy tại trường KHXH&NV

  » Xem đầy đủ «

Chuyên gia về

Các khóa học giảng dạy

 • Khóa học tiếng nhật cho người mới bắt đầu chương trình Hajime 1
  4.7 (11 đánh giá)
  1752 học viên đăng ký học
  Khóa học video 3 giờ

  Khóa học tiếng nhật cho người mới bắt đầu chương trình Hajime 1

  Nguyễn Thị Thu Hương Giảng viên tiếng Nhật trường Đại học KHXH&NV
  Nguyễn Thị Thu Hương, Giảng viên tiếng Nhật trường Đại học KHXH&NV
  • 198.000đ
  1752
  học viên
  3
  giờ
  198.000đ
 • Khóa học tiếng nhật cho người mới bắt đầu chương trình Hajime 2
  4.5 (2 đánh giá)
  1387 học viên đăng ký học
  Khóa học video 8 giờ

  Khóa học tiếng nhật cho người mới bắt đầu chương trình Hajime 2

  Nguyễn Thị Thu Hương Giảng viên tiếng Nhật trường Đại học KHXH&NV
  Nguyễn Thị Thu Hương, Giảng viên tiếng Nhật trường Đại học KHXH&NV
  • 198.000đ
  1387
  học viên
  8
  giờ
  198.000đ
 • Khóa học tiếng nhật cho người mới bắt đầu chương trình Hajime 3
  3 (1 đánh giá)
  1400 học viên đăng ký học
  Khóa học video 11 giờ

  Khóa học tiếng nhật cho người mới bắt đầu chương trình Hajime 3

  Nguyễn Thị Thu Hương Giảng viên tiếng Nhật trường Đại học KHXH&NV
  Nguyễn Thị Thu Hương, Giảng viên tiếng Nhật trường Đại học KHXH&NV
  • 198.000đ
  1400
  học viên
  11
  giờ
  198.000đ
 • Tự học Tiếng Nhật dành cho người mới bắt đầu
  NEW HOT
  COMBO 3 khóa học

  Tự học Tiếng Nhật dành cho người mới bắt đầu

  Khóa học combo
  • 399.000đ
  3
  khóa học
  399.000đ
  594.000đ