Nguyễn Tất Kiểm, CEO TAKI JSC., Chuyên gia đào tạo Bán hàng Online

Nguyễn Tất Kiểm

 • Số khóa học

  0
 • Giờ giảng

  0
 • Câu hỏi

  0

Thông tin giảng viên

  • Hiện đang sở hữu Công ty cổ phần công nghệ TAKI

  • Kinh nghiệm truyền thông: 5 năm (Facebook, Google, Seeding)

  • Kinh nghiệm bán hàng Online 3 năm, đạt trên 500 đơn/ngày

  • Là Agency quảng cáo cho trên 100 công ty lớn nhỏ

  • Tư vấn và thực hiện chiến lượng quảng cáo cho trên 150 dòng sản phẩm

  » Xem đầy đủ «

Chuyên gia về

Các khóa học giảng dạy

  Không tìm thấy kết quả nào.