Nguyễn Quốc Dũng, Chuyên gia Google Analytics

Nguyễn Quốc Dũng

 • Số khóa học

  0
 • Giờ giảng

  0
 • Câu hỏi

  0

Thông tin giảng viên

  1. Tốt nghiệp đại học khoa học tự nhiên TP HCM ( 2005 – 2009)
  2. Nhận được học bổng của tập đoàn viễn thông Hàn Quốc SK telecom (2011)
  3. Học Marketing và quản lý tài chính tại George Brown College ( 2013 – 2014)

  Chứng chỉ:

  1. Google Analytics Individual Qualification (IQ)
  2. Ecommerce Analytics: From Data to Decisions
  3. Studio Edge
  4. Google Analytics Platform Principles
  5. Inbound Marketing Certificate
  6. Digital Analytics Fundamentals
  » Xem đầy đủ «

Chuyên gia về

Các khóa học giảng dạy

  Không tìm thấy kết quả nào.