Nguyễn Phương Mai, Regional Director - Navigos Search Vietnam

Nguyễn Phương Mai

 • Số khóa học

  0
 • Giờ giảng

  0
 • Câu hỏi

  0

Thông tin giảng viên

 • Chức vụ:

  • Giám đốc vùng - Navigos Search Viet Nam

  Kinh nghiệm:

  • 07/2014 - nay: Regional Director - Navigos Search Vietnam
  • 04/2012 - 05/2014: General Director - eSilicon Vietnam
  • 11/2010 - 03/2012: HR Director - eSilicon Vietnam

  Giảng dạy:

  • Có nhiều năm trong việc giảng dạy các lớp Đào tạo về Viết CV, Phỏng vấn và Kĩ năng tìm việc thông qua nhiều năm kinh nghiệm trong nghề. 
  • Được tiếp xúc với nhiều ứng viên thông qua việc sàng lọc hồ sơ và phỏng vấn nên có kinh nghiệm trong việc nhìn và phân tích ngôn ngữ cơ thể của người khác. 

   

  » Xem đầy đủ «

Chuyên gia về

Các khóa học giảng dạy

  Không tìm thấy kết quả nào.