Nguyễn Phi Vân, Chuyên gia quốc tế về nhượng quyền và bán lẻ

Nguyễn Phi Vân

 • Số khóa học

  0
 • Giờ giảng

  0
 • Câu hỏi

  0

Thông tin giảng viên

 • BẰNG CẤP:
  - Tốt nghiệp MBA tại Úc
  - Tốt nghiệp ngành quản trị nhà hàng khách sạn tại Úc
  - Tốt nghiệp khoá đạo diễn phim HD tại Ý

  CHỨC VỊ HIỆN TẠI:
  - Thành viên sáng lập & phát triển – công ty World Franchise Associates khu vực Đông Nam Á
  - Chủ tịch HĐQT – công ty Retail & Franchise Asia
  - Cố vấn phát triển thị trường quốc tế - Tập đoàn Retail Foods Group

  KINH NGHIỆM LÀM VIỆC:
  - Giám đốc phát triển khu vực châu Á - Công ty Hotel Club
  - Giám đốc marketing quốc tế - châu Á, Trung đông, châu Phi, & Đông Âu, Gloria Jean's Coffees International
  - Giám đốc điều hành khu vực châu Á - Gloria Jean's Coffees International
  - Trưởng phòng dự án đặc biệt & phát triển toàn cầu - Gloria Jean's Coffees International

  GIẢI THƯỞNG:
  - Lãnh đạo xuất sắc ngành bán lẻ khu vực châu Á do Tổ chức bán lẻ châu Á trao tặng năm 2015
  - Giải thưởng xuất sắc ngành nhà hàng khách sạn do Phòng thương mại Úc trao tặng năm 2009
  - Giải thưởng chiến lược thâm nhập thị trường xuất sắc do Gloria Jean's Coffees International trao tặng năm 2008
  - Giải thưởng đối tác nhượng quyền xuất sắc do Gloria Jean's Coffees trao tặng năm 2008

  » Xem đầy đủ «

Chuyên gia về

Các khóa học giảng dạy

  Không tìm thấy kết quả nào.