Nguyễn Mạnh Thuật, TS., Luật Sư, Chủ tịch SEALAW GROUP

Nguyễn Mạnh Thuật

 • Số khóa học

  0
 • Giờ giảng

  0
 • Câu hỏi

  0

Thông tin giảng viên

 • Luật sư, Công chứng viên, Chủ tịch Công ty Luật Hợp danh Đông Nam Á (SEALAW GROUP)

  Hội viên hội luật gia Việt Nam

  Uỷ viên ban chấp hành TW Hội bảo trợ tư pháp cho người nghèo Việt Nam

  Uỷ viên Hội đồng nghiệp vụ, trên 14 năm hành nghề luật sư tranh tụng và dịch vụ truy thu nợ

  Đại biểu Hội đồng nhân dân, Uỷ viên uỷ ban mặt trận tổ quốc (nhiệm kỳ 2004 – 2011)

  Nguyên sáng lập/trưởng phòng nghiệp vụ - Công ty thu nợ Công Minh (Cty thu nợ đầu tiên tại khu vực phía Bắc)

  Nguyên Trưởng chi nhánh Văn phòng luật sư DANGKHOA tại Hà nội;

  » Xem đầy đủ «

Chuyên gia về

Các khóa học giảng dạy

 • Kỹ năng quản lý và thu hồi nợ doanh nghiệp hợp pháp
  4.5 (2 đánh giá)
  210 học viên đăng ký học
  Khóa học video 2 giờ

  Kỹ năng quản lý và thu hồi nợ doanh nghiệp hợp pháp

  Nguyễn Mạnh Thuật TS., Luật Sư, Chủ tịch SEALAW GROUP
  Nguyễn Mạnh Thuật, TS., Luật Sư, Chủ tịch SEALAW GROUP
  • 198.000đ
  210
  học viên
  2
  giờ
  198.000đ