Nguyễn Huy Hùng, Trưởng bộ môn Lập trình tại FPT University

Nguyễn Huy Hùng

 • Số khóa học

  0
 • Giờ giảng

  0
 • Câu hỏi

  0

Thông tin giảng viên

 • - 2 năm làm việc tại Renesas Design Vietnam với vai trò Embedded Software Designer.

  - 4 năm làm việc tại Global Cybersoft với vai trò Technical Team Leader.

  - Đã có hơn 5 năm kinh nghiêm giảng dạy, và hiện là trưởng bộ môn Lập trình tại FPT University (HCM).

  - Giảng viên chuyên ngành kỹ thuật phần mềm

  Các môn tham gia giảng dạy: 

  C Programming
  OOP with C++
  Core Java
  Advanced Java (Java Web, EJB)
  Introduction to Computing
  3D Alice Programming
  Introduction to Software Engineering
  Software Architecture and Design

  » Xem đầy đủ «

Chuyên gia về

Các khóa học giảng dạy

  Không tìm thấy kết quả nào.