Nguyễn Bình Khiêm, Kế toán trưởng

Nguyễn Bình Khiêm

 • Số khóa học

  0
 • Giờ giảng

  0
 • Câu hỏi

  0

Thông tin giảng viên

  • Chức vụ: 

  - Giảng viên chuyên ngành kế toán trường Cao đẳng kinh tế công nghệ TpHCM.

  - Kế toán trưởng Công ty Cổ Phần Tre Việt năm 2008.

  • Kinh nghiệm:

  - Hơn 5 năm giảng dạy bộ môn kế toán 

  - Kế toán trướng Cty Cổ Phần Tre Việt , năm 2008

  - Hiện nay đang giữ chức vụ Kế toán trưởng, công ty TNHH Nam Bình (thương hiệu giày PROWIN, chuyên gia công cho các thương hiệu hàng đầu thế giới như Decathlon, Sketcher, Docker, New balance, sản lượng trên 500.000 nghìn đôi/năm).

  • Chứng chỉ bằng cấp:

  - Cử nhân kinh tế đồng thời là cử nhân khoa học. 

  » Xem đầy đủ «

Chuyên gia về

Các khóa học giảng dạy

  Không tìm thấy kết quả nào.