Ngô Cát Tường, Giảng viên Trung tâm Anh ngữ Tôi Tự Học

Ngô Cát Tường

 • Số khóa học

  0
 • Giờ giảng

  0
 • Câu hỏi

  0

Thông tin giảng viên

 • Giảng viên Phát âm và Giao tiếp - Trung tâm Anh ngữ Tôi Tự Học.

  Chứng chỉ ngắn hạn TESOL về phương pháp giảng dạy tiếng Anh cho học viên không phải người bản ngữ.

  » Xem đầy đủ «

Chuyên gia về

Các khóa học giảng dạy

  Không tìm thấy kết quả nào.