Impactus , Học viện đào tạo tiếng Anh giao tiếp – thương mại

Impactus

 • Số khóa học

  0
 • Giờ giảng

  0
 • Câu hỏi

  0

Thông tin giảng viên

 • Impactus- Học viện đào tạo tiếng Anh giao tiếp – thương mại

  Giúp học viên phát triển bản thân ở khả năng ngôn ngữ (Tiếng Anh) đồng thời với phát triển “job readiness” (các kỹ năng làm việc) 

  Tiếng Anh được giảng dạy tại Impactus tuân theo định nghĩa Professional Communication

  Mô hình học tập đa dạng, với các phương pháp Role Playing, Simulation, các Workshop, Speaking Club và Public Talks

  Tầm nhìn trở thành đơn vị tiên phong và uy tín tại Việt Nam trong lĩnh vực đào tạo tiếng Anh giao tiếp, kỹ năng làm việc và xây dựng định hướng nghề nghiệp

  » Xem đầy đủ «

Chuyên gia về

Các khóa học giảng dạy

  Không tìm thấy kết quả nào.