Hoàng Trọng Nghĩa, CEO Công ty CP Hướng nghiệp và Phát triển Giáo dục ICANDO

Hoàng Trọng Nghĩa

 • Số khóa học

  0
 • Giờ giảng

  0
 • Câu hỏi

  0

Thông tin giảng viên

 • Chức danh hiện tại:
  - Chủ tịch HĐQT - Giám đốc Công ty CP Hướng nghiệp và Phát triển Giáo dục ICANDO

  - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Truyền thông Bất động sản REDVIET

  Là tác giả của:
  - Phương pháp Hướng nghiệp ICANDO

  - Bản đồ nghề ICANDO

  - Từ điển nghề ICANDO

  Kinh nghiệm giảng dạy:
  - 8 năm kinh nghiệm giảng dạy về Tư vấn Hướng nghiệp tổng thể & Kỹ năng tìm kiếm việc làm trên Internet

  - 5 năm kinh nghiệm giảng dạy về Quản trị nhân lực, Internet Marketing và Hành chính văn phòng

  - Đã từng tham gia hợp tác đào tạo tại một số đơn vị lớn như WorldBank, UNDP, IOGT Việt Nam; các trường ĐH lớn như ĐH Kinh tế Quốc dân, ĐH Khoa học Xã hội và Nhân Văn, ĐH Thủy lợi, v.v...

  Tìm hiểu thêm về ICANDO tại http://icando.edu.vn/

  » Xem đầy đủ «

Chuyên gia về

Các khóa học giảng dạy

  Không tìm thấy kết quả nào.