Hoàng Giang Nam, Giảng Viên - Công ty Cổ Phần Tập đoàn Kế toán Hà Nội

Hoàng Giang Nam

 • Số khóa học

  0
 • Giờ giảng

  0
 • Câu hỏi

  0

Thông tin giảng viên

 • * Giảng Viên - Công ty Cổ Phần Tập đoàn Kế toán Hà Nội

  * CEO - Công ty TNHH Vạn Phát Group

  * Cố vấn tài chính cho nhiều công ty tại thành phố HCM

  * Trên 10 năm kinh nghiệm kế toán và giảng dạy kế toán

  * Trực tiếp giảng dạy huấn luyện hàng trăm học viên kế toán thực tế mỗi năm

  » Xem đầy đủ «

Chuyên gia về

Các khóa học giảng dạy

 • Thành thạo sổ sách kế toán và báo cáo tài chính trên MISA
  0 (0 đánh giá)
  47 học viên đăng ký học
  Khóa học video 3 giờ

  Thành thạo sổ sách kế toán và báo cáo tài chính trên MISA

  Hoàng Giang Nam Giảng Viên - Công ty Cổ Phần Tập đoàn Kế toán Hà Nội
  Hoàng Giang Nam, Giảng Viên - Công ty Cổ Phần Tập đoàn Kế toán Hà Nội
  • 298.000đ
  47
  học viên
  3
  giờ
  298.000đ
 • Thành thạo sổ sách kế toán và báo cáo tài chính trên Excel
  0 (0 đánh giá)
  66 học viên đăng ký học
  Khóa học video 5 giờ

  Thành thạo sổ sách kế toán và báo cáo tài chính trên Excel

  Hoàng Giang Nam Giảng Viên - Công ty Cổ Phần Tập đoàn Kế toán Hà Nội
  Hoàng Giang Nam, Giảng Viên - Công ty Cổ Phần Tập đoàn Kế toán Hà Nội
  • 298.000đ
  66
  học viên
  5
  giờ
  298.000đ
 • Nghiệp vụ MISA nâng cao
  0 (0 đánh giá)
  39 học viên đăng ký học
  Khóa học video 2 giờ

  Nghiệp vụ MISA nâng cao

  Hoàng Giang Nam Giảng Viên - Công ty Cổ Phần Tập đoàn Kế toán Hà Nội
  Hoàng Giang Nam, Giảng Viên - Công ty Cổ Phần Tập đoàn Kế toán Hà Nội
  • 298.000đ
  39
  học viên
  2
  giờ
  298.000đ
 • Thành thạo sổ sách kế toán và nghiệp vụ MISA nâng cao
  COMBO 3 khóa học

  Thành thạo sổ sách kế toán và nghiệp vụ MISA nâng cao

  Khóa học combo
  • 399.000đ
  3
  khóa học
  399.000đ
  894.000đ