Hồ Phụng Hoàng Phoenix, Career Manager - Trường Đại học Quốc tế RMIT

Hồ Phụng Hoàng Phoenix

 • Số khóa học

  0
 • Giờ giảng

  0
 • Câu hỏi

  0

Thông tin giảng viên

 • Tóm tắt:       

  - Hơn mười năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục, tư vấn, tư vấn hướng nghiệp, và giáo dục hướng nghiệp. Kỹ năng bao gồm tư vấn hướng nghiệp, giảng dạy lớp hướng nghiệp, xây dựng chương trình giáo dục hướng nghiệp cho giáo viên cấp 2, 3, viết và xuất bản sách, và nhiều kỹ năng khác..

  - Được tín nhiệm bởi sinh viên và cha mẹ sinh viên, thân chủ, đồng nghiệp trong vai trò tư vấn viên, cố vấn viên, quản lý, tác giả, và lãnh đạo.

        

  Bằng cấp:     

  - Thạc sĩ Tư vấn Hướng nghiệp, GPA: 3.8/40, Đai học Santa Clara University, Mỹ 

  Thạc sĩ Quản trị Giáo dục, GPA: 4.0/4.0, Đại học RMIT University, Úc 

  - Cử nhân Kinh doanh Quốc tế, GPA: 3.7/4.0 – Đại học San Jose State University        

                         

  Phần thưởng:

  2014 Giải thưởng Tony Adams bởi IEAA (International Education Association of

  Australia) http://www.ieaa.org.au/what-we-do/previous-recipients

  » Xem đầy đủ «

Chuyên gia về

Các khóa học giảng dạy

  Không tìm thấy kết quả nào.