Trường Doanh nhân EduPow, Trường Doanh Nhân

Trường Doanh nhân EduPow

 • Số khóa học

  0
 • Giờ giảng

  0
 • Câu hỏi

  0

Thông tin giảng viên

 • Trường doanh nhân EduPow là một đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ: Đào tạo, tư vấn về Quản trị & Điều hành doanh nghiệp. EduPow hoạt động dựa trên nền tảng của các giá trị:
  Thứ nhất, triết lý hoạt động: Đầu tư bài bản – Chuyên nghiệp từ đầu
  Thứ hai, tôn chỉ hành động: Nói thật - Làm thật - Chất lượng thật
  Thứ ba, giá trị văn hóa của EduPow: Trí tuệ - Kỷ luật – Trách nhiệm – Nhân văn
  Thứ tư, chiến lược kinh doanh: Cạnh tranh bằng chất lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ dựa trên nền tảng của sự đầu tư bài bản, chuyên nghiệp về con người, chương trình đào tạo & cơ sở vật chất
  » Xem đầy đủ «

Chuyên gia về

Các khóa học giảng dạy

 • Hệ thống giải pháp tiết kiệm chi phí vận hành trong công ty
  0 (0 đánh giá)
  5 học viên đăng ký học
  Khóa học video 2 giờ

  Hệ thống giải pháp tiết kiệm chi phí vận hành trong công ty

  Trường Doanh nhân EduPow Trường Doanh Nhân
  Trường Doanh nhân EduPow, Trường Doanh Nhân
  • 398.000đ
  5
  học viên
  2
  giờ
  398.000đ