Đặng Trần Lê Vũ, Acoustic Guitar Tutor

Đặng Trần Lê Vũ

 • Số khóa học

  0
 • Giờ giảng

  0
 • Câu hỏi

  0

Thông tin giảng viên

 • Giảng viên Lê Vũ, người có hơn 5000 giờ cảm thụ, nghiên cứu âm nhạc và chơi nhạc; hơn 200 người theo học offline; hơn 2500 người theo học online; hơn 4000 giờ dạy Guitar & Ukulele, giảng viên Guitar online của kyna, giảng viên Trải Nghiệm Âm Nhạc cùng Ukulele tại Toa Tàu.

  » Xem đầy đủ «

Chuyên gia về

Các khóa học giảng dạy

 • Khóa học guitar đệm hát căn bản
  4.5 (13 đánh giá)
  3821 học viên đăng ký học
  Khóa học video 10 giờ

  Khóa học guitar đệm hát căn bản

  Đặng Trần Lê Vũ Acoustic Guitar Tutor
  Đặng Trần Lê Vũ, Acoustic Guitar Tutor
  • 50.000đ
  3821
  học viên
  10
  giờ
  50.000đ
 • Ukulele căn bản
  0 (0 đánh giá)
  1031 học viên đăng ký học
  Khóa học video 3 giờ

  Ukulele căn bản

  Đặng Trần Lê Vũ Acoustic Guitar Tutor
  Đặng Trần Lê Vũ, Acoustic Guitar Tutor
  • 198.000đ
  1031
  học viên
  3
  giờ
  198.000đ
 • Khóa học Guitar đệm hát 1
  5 (3 đánh giá)
  1988 học viên đăng ký học
  Khóa học video 4 giờ

  Khóa học Guitar đệm hát 1

  Đặng Trần Lê Vũ Acoustic Guitar Tutor
  Đặng Trần Lê Vũ, Acoustic Guitar Tutor
  • 198.000đ
  1988
  học viên
  4
  giờ
  198.000đ
 • Khóa học Guitar đệm hát 2
  0 (0 đánh giá)
  1616 học viên đăng ký học
  Khóa học video 2 giờ

  Khóa học Guitar đệm hát 2

  Đặng Trần Lê Vũ Acoustic Guitar Tutor
  Đặng Trần Lê Vũ, Acoustic Guitar Tutor
  • 198.000đ
  1616
  học viên
  2
  giờ
  198.000đ
 • Ukulele trung cấp
  0 (0 đánh giá)
  46 học viên đăng ký học
  Khóa học video 3 giờ

  Ukulele trung cấp

  Đặng Trần Lê Vũ Acoustic Guitar Tutor
  Đặng Trần Lê Vũ, Acoustic Guitar Tutor
  • 198.000đ
  46
  học viên
  3
  giờ
  198.000đ
 • Thành thạo Guitar đệm hát trong 30 ngày
  NEW
  COMBO 3 khóa học

  Thành thạo Guitar đệm hát trong 30 ngày

  Khóa học combo
  • 299.000đ
  3
  khóa học
  299.000đ
  446.000đ
 • Hoàn thiện kỹ năng chơi guitar từ cơ bản đến chuyên sâu
  0 (0 đánh giá)
  4 học viên đăng ký học
  Khóa học video 7 giờ

  Hoàn thiện kỹ năng chơi guitar từ cơ bản đến chuyên sâu

  Đặng Trần Lê Vũ Acoustic Guitar Tutor
  Đặng Trần Lê Vũ, Acoustic Guitar Tutor
  • 398.000đ
  4
  học viên
  7
  giờ
  398.000đ