Đặng Trần Lê Vũ, Acoustic Guitar Tutor

Đặng Trần Lê Vũ

 • Số khóa học

  0
 • Giờ giảng

  0
 • Câu hỏi

  0

Thông tin giảng viên

 • Giảng viên Lê Vũ, người có hơn 5000 giờ cảm thụ, nghiên cứu âm nhạc và chơi nhạc; hơn 200 người theo học offline; hơn 2500 người theo học online; hơn 4000 giờ dạy Guitar & Ukulele, giảng viên Guitar online của kyna, giảng viên Trải Nghiệm Âm Nhạc cùng Ukulele tại Toa Tàu.

  » Xem đầy đủ «

Chuyên gia về

Các khóa học giảng dạy

 • Hoàn thiện kỹ năng chơi guitar từ cơ bản đến chuyên sâu
  0 (0 đánh giá)
  27 học viên đăng ký học
  Khóa học video 7 giờ

  Hoàn thiện kỹ năng chơi guitar từ cơ bản đến chuyên sâu

  Đặng Trần Lê Vũ Acoustic Guitar Tutor
  Đặng Trần Lê Vũ, Acoustic Guitar Tutor
  • 398.000đ
  27
  học viên
  7
  giờ
  398.000đ