Đặng Thị Hạnh, Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị Nguồn nhân lực của Đại học Nam Columbia (Hoa Kỳ)

Đặng Thị Hạnh

 • Số khóa học

  0
 • Giờ giảng

  0
 • Câu hỏi

  0

Thông tin giảng viên

 • Giảng viên Đặng Thị Hạnh

  Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị Nguồn nhân lực của Đại học Nam Columbia (Hoa Kỳ)

  Được đào tạo chuyên sâu giảng viên nguồn để trở thành trainer và facilitator chuyên nghiệp ở Singapore, Thái Lan, và Inđônêsia. 

  Là giảng viên, diễn giả, chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực đào tạo và phát triển kỹ năng mềm và các kỹ năng xã hội đặc biệt là cho phụ nữ.

  Có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng và phát triển các tài liệu đào tạo và các chương trình lồng ghép kỹ năng sống vào trong các chương trình giảng dạy của các trường trung học và Đại học.

  Được trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  » Xem đầy đủ «

Chuyên gia về

Các khóa học giảng dạy

 • Thấu hiểu bản thân để định hướng nghề nghiệp trong thời đại 4.0
  4 (1 đánh giá)
  33 học viên đăng ký học
  Khóa học video 3 giờ

  Thấu hiểu bản thân để định hướng nghề nghiệp trong thời đại 4.0

  Đặng Thị Hạnh Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị Nguồn nhân lực của Đại học Nam Columbia (Hoa Kỳ)
  Đặng Thị Hạnh, Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị Nguồn nhân lực của Đại học Nam Columbia (Hoa Kỳ)
  • 198.000đ
  33
  học viên
  3
  giờ
  198.000đ