Đặng Đình Khanh, Giảng viên

Đặng Đình Khanh

 • Số khóa học

  0
 • Giờ giảng

  0
 • Câu hỏi

  0

Thông tin giảng viên

 • Với trải nghiệm hơn 10 năm làm Kinh Doanh Trực Tuyến, tôi đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm quý báu. Có thể bạn chưa tự tin với internet marketing nhưng tôi thì tin là bạn nhất định thành công nếu bạn nhận được những chia sẻ từ các bài giảng của tôi.

  Dù bạn có nhiều tiền hay ít tiền, dù bạn định kinh doanh quy mô lớn hay quy mô nhỏ thì tôi vẫn giúp bạn toại nguyện vượt sự mong đợi. Bạn hãy xem trước video giới thiệu hệ thống marketing online mà tôi đã dày công xây dựng ở dưới đây.

  Video này tôi sẽ chỉ cho bạn hiểu được hệ thống marketing online gồm những gì và tôi đã thu hoạch được kết quả như thế nào từ hệ thống của mình, đồng thời tôi đã vận hành hệ thống marketing online ra sao.

  Tôi đã kinh doanh trực tuyến từ năm 1994. Cuối năm 1997 gian hàng kinh doanh gạo và tạp hóa của tôi trên website www.vietco.com đã được chọn là gian hàng đầu tiên và duy nhất thực hiện thí điểm thanh toán online. Tôi đã điều hành công ty truyền thông bất động sản (6/ 2008 đến 12/2010)

  » Xem đầy đủ «

Chuyên gia về

Các khóa học giảng dạy

  Không tìm thấy kết quả nào.