Lọc kết quả

Tiếng Anh

38 khóa học khóa học

Tiếng Anh

Lọc kết quả
  • Học phát âm Tiếng Anh với thầy Andrew - Mr.Ăn Đu Đủ 2
    0 (0 đánh giá)
    483 học viên đăng ký học
    Khóa học video 3 giờ

    Học phát âm Tiếng Anh với thầy Andrew - Mr.Ăn Đu Đủ 2

    Andrew Davey CEO & Founder Prodigy English
    Andrew Davey, CEO & Founder Prodigy English
    • 140.000đ
    • 200.000đ
      (-30%)
    483
    học viên
    3
    giờ
    140.000đ
    200.000đ
  • Học phát âm Tiếng Anh với thầy Andrew - Mr.Ăn Đu Đủ 3
    0 (0 đánh giá)
    488 học viên đăng ký học
    Khóa học video 4 giờ

    Học phát âm Tiếng Anh với thầy Andrew - Mr.Ăn Đu Đủ 3

    Andrew Davey CEO & Founder Prodigy English
    Andrew Davey, CEO & Founder Prodigy English
    • 140.000đ
    • 200.000đ
      (-30%)
    488
    học viên
    4
    giờ
    140.000đ
    200.000đ
  • TOEIC Overview
    4 (5 đánh giá)
    1716 học viên đăng ký học
    Khóa học video 5 giờ

    TOEIC Overview

    Trần Thị Bích Lan Giảng viên Trường Đại học Thương Mại Hà Nội
    Trần Thị Bích Lan, Giảng viên Trường Đại học Thương Mại Hà Nội
    • 140.000đ
    • 200.000đ
      (-30%)
    1716
    học viên
    5
    giờ
    140.000đ
    200.000đ
  • TOEIC Listening 1
    4.8 (4 đánh giá)
    1557 học viên đăng ký học
    Khóa học video 10 giờ

    TOEIC Listening 1

    Trần Thị Bích Lan Giảng viên Trường Đại học Thương Mại Hà Nội
    Trần Thị Bích Lan, Giảng viên Trường Đại học Thương Mại Hà Nội
    • 350.000đ
    • 500.000đ
      (-30%)
    1557
    học viên
    10
    giờ
    350.000đ
    500.000đ
  • Chiến lược học ngữ pháp tiếng Anh cho người mất căn bản
    0 (0 đánh giá)
    592 học viên đăng ký học
    Khóa học video 60 phút

    Chiến lược học ngữ pháp tiếng Anh cho người mất căn bản

    Hành Trang Sống Trung tâm đào tạo sáng lập bởi TS Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu
    Hành Trang Sống, Trung tâm đào tạo sáng lập bởi TS Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu
    • 63.000đ
    • 90.000đ
      (-30%)
    592
    học viên
    60
    phút
    63.000đ
    90.000đ
  • Chiến lược nghe hiểu tiếng Anh cho người mất căn bản
    0 (0 đánh giá)
    609 học viên đăng ký học
    Khóa học video 3 giờ

    Chiến lược nghe hiểu tiếng Anh cho người mất căn bản

    Hành Trang Sống Trung tâm đào tạo sáng lập bởi TS Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu
    Hành Trang Sống, Trung tâm đào tạo sáng lập bởi TS Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu
    • 63.000đ
    • 90.000đ
      (-30%)
    609
    học viên
    3
    giờ
    63.000đ
    90.000đ
  • Thành thạo tiếng anh giao tiếp nơi công sở
    5 (2 đánh giá)
    57 học viên đăng ký học
    Khóa học video 7 giờ

    Thành thạo tiếng anh giao tiếp nơi công sở

    ĐẶNG THANH KIỆT ThS. Đặng Thanh Kiệt - Giám đốc đào tạo Công Ty Cộng Đồng Việt - Úc
    ĐẶNG THANH KIỆT, ThS. Đặng Thanh Kiệt - Giám đốc đào tạo Công Ty Cộng Đồng Việt - Úc
    • 350.000đ
    • 500.000đ
      (-30%)
    57
    học viên
    7
    giờ
    350.000đ
    500.000đ
  • Chiến lược học phát âm và phản xạ nói tiếng Anh cho người mất căn bản
    0 (0 đánh giá)
    631 học viên đăng ký học
    Khóa học video 3 giờ

    Chiến lược học phát âm và phản xạ nói tiếng Anh cho người mất căn bản

    Hành Trang Sống Trung tâm đào tạo sáng lập bởi TS Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu
    Hành Trang Sống, Trung tâm đào tạo sáng lập bởi TS Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu
    • 63.000đ
    • 90.000đ
      (-30%)
    631
    học viên
    3
    giờ
    63.000đ
    90.000đ
  • Chinh phục IELTS 5.5
    5 (2 đánh giá)
    168 học viên đăng ký học
    Khóa học video 4 giờ

    Chinh phục IELTS 5.5

    ULearning Công ty TNHH GD&ĐT
    ULearning, Công ty TNHH GD&ĐT
    • 140.000đ
    • 200.000đ
      (-30%)
    168
    học viên
    4
    giờ
    140.000đ
    200.000đ
  • Phát âm tiếng Anh từ ngọng đến sõi
    0 (0 đánh giá)
    105 học viên đăng ký học
    Khóa học video 6 giờ

    Phát âm tiếng Anh từ ngọng đến sõi

    AlphaBooks Nhà xuất bản
    AlphaBooks, Nhà xuất bản
    • 280.000đ
    • 400.000đ
      (-30%)
    105
    học viên
    6
    giờ
    280.000đ
    400.000đ
  • TOEIC Reading 1
    4.5 (2 đánh giá)
    1513 học viên đăng ký học
    Khóa học video 14 giờ

    TOEIC Reading 1

    Trần Thị Bích Lan Giảng viên Trường Đại học Thương Mại Hà Nội
    Trần Thị Bích Lan, Giảng viên Trường Đại học Thương Mại Hà Nội
    • 280.000đ
    • 400.000đ
      (-30%)
    1513
    học viên
    14
    giờ
    280.000đ
    400.000đ
  • TOEIC Listening 2
    5 (1 đánh giá)
    1513 học viên đăng ký học
    Khóa học video 7 giờ

    TOEIC Listening 2

    Trần Thị Bích Lan Giảng viên Trường Đại học Thương Mại Hà Nội
    Trần Thị Bích Lan, Giảng viên Trường Đại học Thương Mại Hà Nội
    • 280.000đ
    • 400.000đ
      (-30%)
    1513
    học viên
    7
    giờ
    280.000đ
    400.000đ
  • Chiến lược tăng vốn từ vựng tiếng Anh cho người mất căn bản
    3.9 (7 đánh giá)
    586 học viên đăng ký học
    Khóa học video 60 phút

    Chiến lược tăng vốn từ vựng tiếng Anh cho người mất căn bản

    Hành Trang Sống Trung tâm đào tạo sáng lập bởi TS Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu
    Hành Trang Sống, Trung tâm đào tạo sáng lập bởi TS Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu
    • 63.000đ
    • 90.000đ
      (-30%)
    586
    học viên
    60
    phút
    63.000đ
    90.000đ
  • Bí quyết chinh phục IELTS Reading 7.5
    4.7 (6 đánh giá)
    316 học viên đăng ký học
    Khóa học video 7 giờ

    Bí quyết chinh phục IELTS Reading 7.5

    Đỗ Vân Anh CEO kiêm giảng viên của Trung tâm Anh ngữ Athena
    Đỗ Vân Anh, CEO kiêm giảng viên của Trung tâm Anh ngữ Athena
    • 420.000đ
    • 600.000đ
      (-30%)
    316
    học viên
    7
    giờ
    420.000đ
    600.000đ
  • English for Beginners
    0 (0 đánh giá)
    88 học viên đăng ký học
    Khóa học video 7 giờ

    English for Beginners

    ULearning Công ty TNHH GD&ĐT
    ULearning, Công ty TNHH GD&ĐT
    • 210.000đ
    • 300.000đ
      (-30%)
    88
    học viên
    7
    giờ
    210.000đ
    300.000đ
  • Toeic Reading 750
    4 (3 đánh giá)
    62 học viên đăng ký học
    Khóa học video 10 giờ

    Toeic Reading 750

    AlphaBooks Nhà xuất bản
    AlphaBooks, Nhà xuất bản
    • 280.000đ
    • 400.000đ
      (-30%)
    62
    học viên
    10
    giờ
    280.000đ
    400.000đ
  • Học phát âm Tiếng Anh với thầy Andrew - Mr.Ăn Đu Đủ 1
    4.6 (7 đánh giá)
    617 học viên đăng ký học
    Khóa học video 3 giờ

    Học phát âm Tiếng Anh với thầy Andrew - Mr.Ăn Đu Đủ 1

    Andrew Davey CEO & Founder Prodigy English
    Andrew Davey, CEO & Founder Prodigy English
    • 140.000đ
    • 200.000đ
      (-30%)
    617
    học viên
    3
    giờ
    140.000đ
    200.000đ
  • TOEIC Reading 2
    0 (0 đánh giá)
    1502 học viên đăng ký học
    Khóa học video 6 giờ

    TOEIC Reading 2

    Trần Thị Bích Lan Giảng viên Trường Đại học Thương Mại Hà Nội
    Trần Thị Bích Lan, Giảng viên Trường Đại học Thương Mại Hà Nội
    • 280.000đ
    • 400.000đ
      (-30%)
    1502
    học viên
    6
    giờ
    280.000đ
    400.000đ
  • Succeed in IELTS Speaking
    0 (0 đánh giá)
    66 học viên đăng ký học
    Khóa học video 2 giờ

    Succeed in IELTS Speaking

    Phạm Bảo Ngọc Huyền Giảng viên IELTS
    Phạm Bảo Ngọc Huyền, Giảng viên IELTS
    • 280.000đ
    • 400.000đ
      (-30%)
    66
    học viên
    2
    giờ
    280.000đ
    400.000đ
  • Nói Tiếng Anh Tự Tin Sau 3 Tháng
    5 (4 đánh giá)
    421 học viên đăng ký học
    Khóa học video 5 giờ

    Nói Tiếng Anh Tự Tin Sau 3 Tháng

    ĐẶNG THANH KIỆT ThS. Đặng Thanh Kiệt - Giám đốc đào tạo Công Ty Cộng Đồng Việt - Úc
    ĐẶNG THANH KIỆT, ThS. Đặng Thanh Kiệt - Giám đốc đào tạo Công Ty Cộng Đồng Việt - Úc
    • 350.000đ
    • 500.000đ
      (-30%)
    421
    học viên
    5
    giờ
    350.000đ
    500.000đ
  • Tiếng Anh giao tiếp công sở qua điện thoại
    5 (1 đánh giá)
    436 học viên đăng ký học
    Khóa học video 3 giờ

    Tiếng Anh giao tiếp công sở qua điện thoại

    Kynalingo - Into the World Thuộc hệ sinh thái đào tạo trực tuyến kỹ năng dành cho người đi làm Kyna Group
    Kynalingo - Into the World, Thuộc hệ sinh thái đào tạo trực tuyến kỹ năng dành cho người đi làm Kyna Group
    • 280.000đ
    • 400.000đ
      (-30%)
    436
    học viên
    3
    giờ
    280.000đ
    400.000đ
  • Quét sạch 100 từ vựng mỗi ngày với 6 phương pháp siêu tốc
    0 (0 đánh giá)
    8 học viên đăng ký học
    Khóa học video 3 giờ

    Quét sạch 100 từ vựng mỗi ngày với 6 phương pháp siêu tốc

    Lê Đại Dương Giám đốc trung tâm Tăng Cường Trí Nhớ Việt
    Lê Đại Dương, Giám đốc trung tâm Tăng Cường Trí Nhớ Việt
    • 280.000đ
    • 400.000đ
      (-30%)
    8
    học viên
    3
    giờ
    280.000đ
    400.000đ
  • Bí quyết nói Tiếng Anh chuẩn và hay
    4.8 (4 đánh giá)
    2140 học viên đăng ký học
    Khóa học video 5 giờ

    Bí quyết nói Tiếng Anh chuẩn và hay

    Huỳnh Ngọc Trụ TGĐ Công ty Đào tạo & Phát triển Tầm Nhìn Việt
    Huỳnh Ngọc Trụ, TGĐ Công ty Đào tạo & Phát triển Tầm Nhìn Việt
    • 175.000đ
    • 250.000đ
      (-30%)
    2140
    học viên
    5
    giờ
    175.000đ
    250.000đ
  • Bí quyết đạt điểm tuyệt đối bài thi TOEIC- phần 5
    0 (0 đánh giá)
    21 học viên đăng ký học
    Khóa học video 3 giờ

    Bí quyết đạt điểm tuyệt đối bài thi TOEIC- phần 5

    Trần Thị Liễu Giám đốc trung tâm Ispeak English Center
    Trần Thị Liễu, Giám đốc trung tâm Ispeak English Center
    • 210.000đ
    • 300.000đ
      (-30%)
    21
    học viên
    3
    giờ
    210.000đ
    300.000đ
  • Bí quyết chinh phục IELTS Writing 7.5
    4 (1 đánh giá)
    365 học viên đăng ký học
    Khóa học video 7 giờ

    Bí quyết chinh phục IELTS Writing 7.5

    Đỗ Vân Anh CEO kiêm giảng viên của Trung tâm Anh ngữ Athena
    Đỗ Vân Anh, CEO kiêm giảng viên của Trung tâm Anh ngữ Athena
    • 420.000đ
    • 600.000đ
      (-30%)
    365
    học viên
    7
    giờ
    420.000đ
    600.000đ
  • Chiến lược học đọc - hiểu tiếng Anh cho người mất căn bản
    5 (1 đánh giá)
    563 học viên đăng ký học
    Khóa học video 27 phút

    Chiến lược học đọc - hiểu tiếng Anh cho người mất căn bản

    Hành Trang Sống Trung tâm đào tạo sáng lập bởi TS Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu
    Hành Trang Sống, Trung tâm đào tạo sáng lập bởi TS Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu
    • 63.000đ
    • 90.000đ
      (-30%)
    563
    học viên
    27
    phút
    63.000đ
    90.000đ
  • Chiến lược học viết tiếng Anh cho người mất căn bản
    3.5 (2 đánh giá)
    603 học viên đăng ký học
    Khóa học video 2 giờ

    Chiến lược học viết tiếng Anh cho người mất căn bản

    Hành Trang Sống Trung tâm đào tạo sáng lập bởi TS Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu
    Hành Trang Sống, Trung tâm đào tạo sáng lập bởi TS Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu
    • 63.000đ
    • 90.000đ
      (-30%)
    603
    học viên
    2
    giờ
    63.000đ
    90.000đ
  • Bí quyết chinh phục IELTS Listening and Speaking 7.5
    4 (2 đánh giá)
    326 học viên đăng ký học
    Khóa học video 8 giờ

    Bí quyết chinh phục IELTS Listening and Speaking 7.5

    Đỗ Vân Anh CEO kiêm giảng viên của Trung tâm Anh ngữ Athena
    Đỗ Vân Anh, CEO kiêm giảng viên của Trung tâm Anh ngữ Athena
    • 420.000đ
    • 600.000đ
      (-30%)
    326
    học viên
    8
    giờ
    420.000đ
    600.000đ
  • Toeic Listening 750
    4 (1 đánh giá)
    73 học viên đăng ký học
    Khóa học video 8 giờ

    Toeic Listening 750

    AlphaBooks Nhà xuất bản
    AlphaBooks, Nhà xuất bản
    • 280.000đ
    • 400.000đ
      (-30%)
    73
    học viên
    8
    giờ
    280.000đ
    400.000đ
  • Business writing - Luyện viết các mẫu thư tín tiếng Anh công sở
    0 (0 đánh giá)
    239 học viên đăng ký học
    Khóa học video 6 giờ

    Business writing - Luyện viết các mẫu thư tín tiếng Anh công sở

    Kynalingo - Into the World Thuộc hệ sinh thái đào tạo trực tuyến kỹ năng dành cho người đi làm Kyna Group
    Kynalingo - Into the World, Thuộc hệ sinh thái đào tạo trực tuyến kỹ năng dành cho người đi làm Kyna Group
    • 350.000đ
    • 500.000đ
      (-30%)
    239
    học viên
    6
    giờ
    350.000đ
    500.000đ

Có thể bạn chưa biết:

- Tiếng Anh là ngôn ngữ được sử dụng rộng rãi nhất thế giới. Ngoài Anh và Mỹ là 2 quốc qua sử dụng ngôn ngữ là Tiếng Anh thì có hơn 60/196 quốc gia khác xem tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức.

- Tiếng Anh là ngôn ngữ ngoại giao toàn cầu, được sử dụng là ngôn ngữ chính thức của các tổ chức quốc tế như Liên Hiệp Quốc, Liên minh châu EU, NATO,...

- Theo thống kê, có 1,5 tỉ người nói tiếng Anh và 1 tỉ người khác đang trong quá trình học.

Tại Việt Nam, tiếng Anh cũng được xem là ngôn ngữ thứ hai, là một môn học bắt buộc của thế hệ học sinh, sinh viên hiện tại. Biết tiếng Anh cũng là tiêu chuẩn cơ bản của một người đi xin việc để gây ấn tượng với nhà tuyển dụng.

Tuy vậy, việc học tiếng Anh quá chú trọng vào ngữ pháp đã khiến người học học mãi chẳng tiến bộ. Vì thế, kyna.vn đã cho ra mắt những khóa học tiếng Anh Online, chú trọng giảng dạy toàn diện cả 4 kĩ năng. Học tiếng Anh tại kyna.vn, bạn hoàn toàn yên tâm vì sẽ được:

- Chú trọng phát âm chuẩn như người bản xứ ngay từ đầu

- Hoàn thiện cả 4 kĩ năng Nghe - Nói - Đọc - Viết

- Phù hợp với mọi đối tượng

✓ Học cùng chuyên gia

✓ Thanh toán một lần

✓ Học mọi lúc mọi nơi

✓ Cam kết hoàn tiền

Khóa học Online tại Kyna.vnHọc tiếng Anh Online - Học tiếng Trung - Học tiếng Hàn - Học tiếng Nhật - Học tiếng Pháp Online

Kyna.vn - Học online cùng chuyên gia.

Góp ý cho Kyna.vn-

Số điện thoại*
Email*

Bạn có sẵn sàng giới thiệu Kyna.vn với người thân và bạn bè?

Bạn có góp ý gì về phiên bản mới của Kyna.vn?

GÓP Ý

Góp ý cho Kyna.vn-

Cảm ơn bạn đã đóng góp ý kiến cho Kyna. Chúc bạn một ngày học tập và làm việc nhiều năng lượng.