iconBộ lọc:

Dựng phim

21 khóa học khóa học
Dựng phim

Lọc kết quả
 • Làm phim nhanh chóng với Movavi Video Editor và Motion Graphic trên Camtasia
  0 (0 đánh giá)
  24 học viên đăng ký học

  Làm phim nhanh chóng với Movavi Video Editor và Motion Graphic trên Camtasia

  Master Trần Founder -Acamotion
  Master Trần, Founder -Acamotion
  • 298.000đ
  24
  học viên
  5
  giờ
  298.000đ
 • Call Outs đỉnh cao với After Effect
  0 (0 đánh giá)
  6 học viên đăng ký học

  Call Outs đỉnh cao với After Effect

  Master Trần Founder -Acamotion
  Master Trần, Founder -Acamotion
  • 298.000đ
  6
  học viên
  5
  giờ
  298.000đ
 • Làm video hoạt hình cho trẻ em kiếm tiền Youtube với Camtasia
  0 (0 đánh giá)
  77 học viên đăng ký học

  Làm video hoạt hình cho trẻ em kiếm tiền Youtube với Camtasia

  Master Trần Founder -Acamotion
  Master Trần, Founder -Acamotion
  • 298.000đ
  77
  học viên
  4
  giờ
  298.000đ
 • Làm video marketing bán hàng đỉnh cao với Camtasia
  5 (1 đánh giá)
  31 học viên đăng ký học

  Làm video marketing bán hàng đỉnh cao với Camtasia

  Master Trần Founder -Acamotion
  Master Trần, Founder -Acamotion
  • 298.000đ
  31
  học viên
  5
  giờ
  298.000đ
 • Chỉnh màu phim với Adobe Premiere
  0 (0 đánh giá)
  285 học viên đăng ký học

  Chỉnh màu phim với Adobe Premiere

  Master Trần Founder -Acamotion
  Master Trần, Founder -Acamotion
  • 358.000đ
  285
  học viên
  3
  giờ
  358.000đ
 • Video Marketing chữ viết tay - tay viết bảng
  5 (2 đánh giá)
  80 học viên đăng ký học

  Video Marketing chữ viết tay - tay viết bảng

  Master Trần Founder -Acamotion
  Master Trần, Founder -Acamotion
  • 198.000đ
  80
  học viên
  4
  giờ
  198.000đ
 • Element 3D - Kỹ xảo phim Hollywood
  0 (0 đánh giá)
  11 học viên đăng ký học

  Element 3D - Kỹ xảo phim Hollywood

  Master Trần Founder -Acamotion
  Master Trần, Founder -Acamotion
  • 298.000đ
  11
  học viên
  5
  giờ
  298.000đ
 • Tạo Project lower thirds titles bán hàng như Tây trên Videohive
  0 (0 đánh giá)
  8 học viên đăng ký học

  Tạo Project lower thirds titles bán hàng như Tây trên Videohive

  Master Trần Founder -Acamotion
  Master Trần, Founder -Acamotion
  • 298.000đ
  8
  học viên
  5
  giờ
  298.000đ
 • Sản xuất video bán hàng với smartphone
  0 (0 đánh giá)
  47 học viên đăng ký học

  Sản xuất video bán hàng với smartphone

  Master Trần Founder -Acamotion
  Master Trần, Founder -Acamotion
  • 298.000đ
  47
  học viên
  5
  giờ
  298.000đ
 • Slideshow - Motion Graphics với Proshow Producer
  0 (0 đánh giá)
  10 học viên đăng ký học

  Slideshow - Motion Graphics với Proshow Producer

  Master Trần Founder -Acamotion
  Master Trần, Founder -Acamotion
  • 298.000đ
  10
  học viên
  4
  giờ
  298.000đ
 • 28 ý tưởng làm Video Marketing
  0 (0 đánh giá)
  23 học viên đăng ký học

  28 ý tưởng làm Video Marketing

  Nguyễn Anh Dũng Chủ tịch TIM GROUP
  Nguyễn Anh Dũng, Chủ tịch TIM GROUP
  • 198.000đ
  23
  học viên
  2
  giờ
  198.000đ
 • Kỹ thuật dựng phim ngành kỹ xảo điện ảnh VFX
  3.5 (2 đánh giá)
  16 học viên đăng ký học

  Kỹ thuật dựng phim ngành kỹ xảo điện ảnh VFX

  Master Trần Founder -Acamotion
  Master Trần, Founder -Acamotion
  • 398.000đ
  16
  học viên
  7
  giờ
  398.000đ
 • Video Marketing 3 giờ Pro
  3 (2 đánh giá)
  36 học viên đăng ký học

  Video Marketing 3 giờ Pro

  Master Trần Founder -Acamotion
  Master Trần, Founder -Acamotion
  • 298.000đ
  36
  học viên
  4
  giờ
  298.000đ
 • Dựng movie trailer - kỹ xảo logo Particular với After Effects
  0 (0 đánh giá)
  73 học viên đăng ký học

  Dựng movie trailer - kỹ xảo logo Particular với After Effects

  Master Trần Founder -Acamotion
  Master Trần, Founder -Acamotion
  • 249.000đ
  73
  học viên
  4
  giờ
  249.000đ
 • Làm phim truyền thông chuyên nghiệp với Adobe
  0 (0 đánh giá)
  45 học viên đăng ký học

  Làm phim truyền thông chuyên nghiệp với Adobe

  Master Trần Founder -Acamotion
  Master Trần, Founder -Acamotion
  • 249.000đ
  45
  học viên
  4
  giờ
  249.000đ
 • Xây dựng format và sản xuất chương trình truyền hình
  4.3 (3 đánh giá)
  109 học viên đăng ký học

  Xây dựng format và sản xuất chương trình truyền hình

  Phan Vĩnh Phúc Giám Đốc Công ty đa phương tiện CMS
  Phan Vĩnh Phúc, Giám Đốc Công ty đa phương tiện CMS
  • 198.000đ
  109
  học viên
  60
  phút
  198.000đ
 • Khóa học làm phim theo tiêu chuẩn Hollywood
  0 (0 đánh giá)
  53 học viên đăng ký học

  Khóa học làm phim theo tiêu chuẩn Hollywood

  Phan Vĩnh Phúc Giám Đốc Công ty đa phương tiện CMS
  Phan Vĩnh Phúc, Giám Đốc Công ty đa phương tiện CMS
  • 198.000đ
  53
  học viên
  2
  giờ
  198.000đ
 • Dựng TVC quảng cáo và clip viral chuyên nghiệp
  0 (0 đánh giá)
  106 học viên đăng ký học

  Dựng TVC quảng cáo và clip viral chuyên nghiệp

  Phan Vĩnh Phúc Giám Đốc Công ty đa phương tiện CMS
  Phan Vĩnh Phúc, Giám Đốc Công ty đa phương tiện CMS
  • 198.000đ
  106
  học viên
  3
  giờ
  198.000đ
 • Adobe Premiere dành cho người mới bắt đầu - nâng cao
  4.5 (6 đánh giá)
  1390 học viên đăng ký học

  Adobe Premiere dành cho người mới bắt đầu - nâng cao

  Nguyễn Tấn Cường Nguyên Hiệu trưởng Trường Arena Multimedia
  Nguyễn Tấn Cường, Nguyên Hiệu trưởng Trường Arena Multimedia
  • 198.000đ
  1390
  học viên
  6
  giờ
  198.000đ
 • Adobe Premiere dành cho người mới bắt đầu - cơ bản
  4.6 (23 đánh giá)
  1619 học viên đăng ký học

  Adobe Premiere dành cho người mới bắt đầu - cơ bản

  Nguyễn Tấn Cường Nguyên Hiệu trưởng Trường Arena Multimedia
  Nguyễn Tấn Cường, Nguyên Hiệu trưởng Trường Arena Multimedia
  • 198.000đ
  1619
  học viên
  5
  giờ
  198.000đ
 • Làm phim kiến trúc bằng Lumion 3D
  5 (1 đánh giá)
  156 học viên đăng ký học

  Làm phim kiến trúc bằng Lumion 3D

  Phan Quốc Huy Giám đốc Công ty TNHH TM và DV Tin Học Huy Training
  Phan Quốc Huy, Giám đốc Công ty TNHH TM và DV Tin Học Huy Training
  • 198.000đ
  156
  học viên
  4
  giờ
  198.000đ